Education

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3

1e55b8e0f4961f98909c6aa649411c5ac7d36ad7
Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3

Warning: Intermediate container skill was required, or Workshop: Docker Zero to Hero course only.

Workshop: Advanced Docker with Kubernetes รุ่น 3 สอนการ Deploy Docker บน Kubernetes แชร์ประสบการณ์จาก Case study จริง บน Production ของ Application ระดับประเทศ

เป็นเวิร์คช็อปต่อยอดจาก Workshop: Docker Zero to Hero รุ่น 3 สู่ K8S เพื่อให้ทุกท่านที่ลงเวิร์คช็อปสามารถนำความรู้ไปปรับใช้ได้จริงในการทำงาน! 

ผู้ที่ได้ลงทะเบียนเรียน หรือเคยเรียน Workshop: Docker Zero to Hero แนะนำให้ลง Workshop: Advanced Docker with Kubernetes #3 เพื่อความต่อเนื่องขององค์ความรู้ด้าน Dev ให้เพิ่มยิ่งขึ้น

Workshop date:

SAT  24 November 2561  |  9.00 - 17.30 น.
SUN 25 November 2561  |  9.00 - 17.30 น. 

Prerequisite:

 • Intermediate container skill was required | สำหรับผู้ที่มีพื้นฐาน Docker ในระดับ Intermediate หรือเคยผ่าน Workshop: Docker Zero to Hero แล้ว
 • Intermediate understand for docker/compose and container concept
 • Windows 10 (64 bit) / Mac OSX (64 Bit) with memory 8 GB
 • Google Cloud Account (Free for 300$) or other Cloud / Bare Material
 • LINE Account
 • Basic understand for network/load balance concept
 • Tool for editor (atom etc)
 • Tool for shell (putty / terminal etc)
 • Tool for transfer file (winscp / scp)
 • Internet for download / upload image

Lab Resource:
• Repository for lab

• Software in lab

Course Outline:
Day1 

9.00 - 09.30 : Registration
9.30 - 12.00 Morning Session

• Container concept (Recap)
• Introduction to Kubernetes
• System Architecture

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
• Fundamental of Kubernetes                
     - Pods, Container and Services
     - Daemon Sets and Replication Controller (RC)    
     - Deployment/Replica-Set (RS) and Rolling update

15.00 - 15.15 : Break
     - Resource Management and Horizontal Pods Autoscaling (HPA)
     - Map and Secret
     - Jobs and Cron Jobs
     - Debug Log and Monitoring

17.00 - 17.30: Q&A 

Day2 

9.00 - 09.30 Morning Session

• Fundamental of Kubernetes o ConfigMap Secret    
     - ConfigMap Secret
     - Job and CronJob
     - Log and Monitoring
• Ingress Networking
• Kubernetes in real world
     - Cluster Setup for Bare Metal

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
• Kubernetes in real world (Con't)    
     - Orchestrator Assignment    
             ✓ nodeSelector
             ✓ Interlude
             ✓ Affinity    
             ✓ Taints/Tolerations

15.00 - 15.15 : Break

• Stateful application deployment
     - Consideration and Awareness
     - Persistent Volumes
     - StatefulSets

17.00 - 17.30: Q&A 

วิทยากร: 
Praparn Luengphoonlap (อาจารย์ ประพาฬ เหลืองพูนลาภ)

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • Co-founder & CEO
  Opcellent Co.,Ltd.
 • Infrastructure Engineer 
  Banking & Insurance Tech Co.
 • DevOps BKK 2018
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #1
 • Workshop: Docker From Zero to Hero #2
 • Workshop: Advanced Docker with Kubernetes on 8
 • Thai Open Stack Bangkok 2016

Payment:

*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างยามบ่ายแล้วสถานที่:📍3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVEซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

การเดินทาง:

1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์: ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง
โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

การขอใบเสนอราคาในนามนิติบุคคล:

1. สามารถทำคำขอผ่านระบบ Event Pop โดยเลือก "ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย" (15 นาทีทำการ)
2. หรือ ท่านสามารถกส่งคำขอได้ที่  anyanee@3dsinteractive.com (2 วันทำการ)

REMARK:

 • *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
 • **ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย จะต้องแจ้งความจำนงโดยระบุใส่เครื่องหมาย  หน้าช่อง 'หัก ณ ที่จ่าย' ในระบบ Event Pop 
  • Request for Withholding TAX (ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • I would like a TAX Invoice or Receipt (ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ)
 • หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงในระบบ Event Pop ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น
 • หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบ Event Pop เท่านั้น
Follow us:

Tickets

General Type (ราคาปกติ)
฿5,122.00
SOLD OUT

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
0abcfcec411b4bacdd1279f7b42120c3a7f8e58c
Organized by
3DS Interactive Co.,Ltd.