Eventcmdw18ws 16

Floral Water color Workshop with color theory By Budnow : การวาดลวดลายดอกไม้ด้วยสีน้ำขั้นพื้นฐาน พร้อมทฤษฏีสี

"มินิเวิร์คชอปสีน้ำโดยคุณบุษบา เจ้าของแบรนด์ Budnow 
เวิร์คชอปนี้เราขอชวนผู้สนใจในสีน้ำขั้นพื้นฐาน
มาเรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติของสีน้ำ 
ความแตกต่างระหว่างสีน้ำกับสีประเภทอื่นๆ 
ทำความเข้าใจกับอุปกรณ์ วิธีการผสมสี การเรียนรู้ทฤษฏีสีเบื้องต้น 
เทคนิคการใช้สีน้ำแบบต่างๆ เพื่อให้เกิดพื้นผิวที่แตกต่างกัน 
เพื่อสร้างผลงานในธีมลวดลายดอกไม้ใบไม้"

สถานที่ Function Room TCDC CM
วันและเวลา 16 DEC. 13:00 - 16:30
จำนวนที่รับ (คน) 25
ค่าเข้า (บาทต่อคน) 350

View Tickets
Date
16 Dec 2018 at 13:00 - 16:30
Add to Calendar
Location
TCDC Design Centre, Muang Samut Road, Chang Moi, อำเภอ เมืองเชียงใหม่ Chiang Mai, Thailand
View Map

Organized by

%e0%b8%88%e0%b8%94logo 06
Ordinary Jun and Co.

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

This event requires attendees to be at least 10 years old.

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center