Education

Presenting for Change

5ce8b95d6deabc3d69009f4edc51506eda72e6ab
Presenting for Change

อ่านข้อมูลเวิร์คช็อปเต็มรูปแบบได้ที่:
auditorium.co.th/pfc


Presenting for Change คือหลักสูตรอบรมทักษะการนำเสนอ ที่เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ผู้พูดสู่ผู้ฟัง ด้วยเทคนิคโน้มน้าวใจ ที่คัดสรรอย่างใส่ใจ และเรียบเรียงให้เป็นรูปธรรม เวิร์คช็อปนี้ถูกออกแบบมาเพื่อคนทำงาน ที่อยากเพิ่มผลลัพธ์อย่างยั่งยืนให้กับตัวเองและองค์กร ไม่ว่าจะในแง่การขายงานลูกค้า การสร้างแรงบันดาลใจให้ทีมและเพื่อนร่วมงาน การเสนอไอเดียภายในและนอกองค์กร และอื่นๆอีกมากมาย นอกจากทักษะที่สามารถนำไปต่อยอดเชิงธุรกิจได้แล้ว โมเดลการนำเสนอที่เราออกแบบยังปรับใช้ได้กับการนำเสนอเกือบทุกรูปแบบ และสร้างความโดดเด่นให้กับผู้พูด ไม่ว่าเวทีนั้นจะเป็นห้องประชุมขนาดเล็ก หรือหอประชุมขนาดใหญ่ ซึ่งเราได้ทดลองใช้โมเดลนี้ด้วยตัวเอง และจากการเห็นผู้เข้าอบรมหลายท่านที่นำไปใช้ จนเราเชื่อว่าทักษะและแนวทางการนำเสนอที่เรามอบให้ในหลักสูตรนี้ สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ยั่งยืน ในหน้าที่การงาน ในธุรกิจที่ทำ และในชีวิตประจำวัน มันคือการเปลี่ยนแปลงแบบครบวงจร

เวิร์คช็อปนี้เหมาะกับใคร?

 • เวิร์คช็อปนี้เหมาะสำหรับคนทำงาน ไม่ว่าจะเป็นพนักงานบริษัท หรือเจ้าของธุรกิจ มีผู้เข้าอบรมในหลากหลายอาชีพ ได้นำทักษะที่ฝึกฝนและเรียนรู้จากคอร์สนี้ไปใช้ นี่คือตัวอย่างอาชีพของผู้เข้าอบรมรุ่นก่อนๆ และตัวอย่างว่าได้นำทักษะไปใช้ในรูปแบบใดบ้าง
  • เซลล์ – นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า
  • แพทย์ – นำเสนอในงานสัมนาวิชาการ หรือบรรยายให้แก่แพทย์หรือนักศึกษาแพทย์ฟัง
  • นักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ – นำเสนอและประชุมกับทีมงานในบริษัท และนำเสนอโครงการให้แก่ลูกค้า
  • เจ้าของกิจการโรงแรม – ใช้ในการประชุมและนำเสนองาน
  • นักออกแบบ – นำเสนองานออกแบบ
  • IT Manager – นำเสนอโครงการต่างๆ หรือสอนเทคนิคเกี่ยวกับ IT ให้แก่พนักงานในบริษัท
  • ผู้ก่อตั้ง Startup – ใช้ในการ pitch เพื่อระดมทุน หรือหาหุ้นส่วนในการดำเนินกิจการ
  • อาจารย์มหาวิทยาลัย – ใช้ในการสอน
  • พนักงานธนาคาร – นำเสนองานภายในธนาคาร และให้ลูกค้า
  • วิศวกร – นำเสนองานทั่วไปและเชิงเทคนิค
  • ผู้จัดการบริษัท – นำเสนองาน และใช้ในการประชุมผู้บริหาร
  • Product Manager – นำเสนอสินค้าให้ลูกค้า และจัดอบรมทีมงาน
  และอาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่เอาทักษะไปประยุกต์ใช้

ประโยชน์เด่นๆ

นี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่คุณจะได้รับจากการเข้าอบรม
โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง
เรียนรู้โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง เพื่อให้การนำเสนอสร้างผลลัพธ์ที่ต้องการ
วิธีออกแบบเนื้อหา
แก้ปัญหาพูดไม่รู้เรื่อง หรือใช้ในการเตรียมการนำเสนอที่ซับซ้อน
เทคนิค เปิด-ปิด การนำเสนอ
เปิด-ปิด แบบเหลียวหลัง เริ่มการนำเสนออย่างจับใจ และปิดอย่างประทับใจ
เทคนิคทำให้ผู้ฟังจำ
ออกแบบการนำเสนอให้ผู้ฟังจำสิ่งที่คุณพูดแบบลืมไม่ลง
หลักการเอาชนะใจตัวเอง
เพื่อขังความประหม่า ขยายความมั่นใจ ส่งเสริมความเชื่อมั่นในตัวเอง
การใช้ภาษากายอย่างเป็นธรรมชาติ
เรียนทักษะการสื่อสาร ด้วยภาษากาย ที่จะขยายความมั่นใจของผู้ฟังเกี่ยวกับตัวคุณ
เทคนิคการสร้างอารมณ์ความรู้สึก
เรียนรู้เทคนิคการสร้างอารมณ์ความรู้สึกเพื่อโน้มน้าวใจผู้ฟัง
เล่าเรื่องแบบเห็นภาพ
สามารถเล่าเรื่องแบบเห็นภาพจนพาผู้ฟังไปถึงฝั่ง โดยไม่หลับระหว่างทาง
คําพูดทรงพลัง
สร้างความทรงจําด้วยคําพูดทรงพลัง แล้วผู้ฟังจะไม่ลืมคุณอีก
เทคนิคตอบคำถาม
ตอบคำถามอย่างมืออาชีพ และเทคนิคตอบคำถามที่ตอบไม่ได้ เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า
การต่อยอดศักยภาพ
ค้นพบจุดแข็งของตัวเอง และจุดที่สามารถพัฒนาต่อแล้วเกิดผลลัพธ์ได้อย่างชัดเจนและรวดเร็ว
คู่มือที่ไม่ใช่กระดาษ A4
คุณจะได้รับคู่มือการนำเสนอที่ผ่านการออกแบบอย่างใส่ใจ เพื่อใช้ในการฝึกฝนต่อไป

เนื้อหาการอบรม

วันที่ 1
- ถ่ายวิดีโอ พูดชวนเปลี่ยน! ครั้งที่ 1
- Informative vs. Transformative Presentation
- โมเดลสร้างความเปลี่ยนแปลง (Transformative Cycle)
- ออกแบบเนื้อหา โน้มน้าวใจ-ตัดสินใจ-ลืมไม่ลง
- ออกแบบโครงสร้าง (โมเดล King of Hearts)
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างเครดิตด้วยข้อมูล
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างอารมณ์ความรู้สึกด้วยเทคนิค
- ออกแบบโครงสร้าง: สร้างความทรงจำด้วย Legacy line
- ฝึกฝนการเปิดแบบเหลียวหลัง ถ่ายวิดีโอ
- พูดชวนเปลี่ยน! ครั้งที่ 2

วันที่ 2
- เทคนิคการสื่อสารสร้างอารมณ์: วจนภาษา 5P
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pair-up & Projection
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pace & Pause จังหวะเป็นเงิน เว้นวรรคเป็นทอง
- แบบฝึกหัด วจนภาษา: Pitch โทนเสียงโน้มน้าวใจ
- เทคนิคการสื่อสารสร้างอารมณ์: อวจนภาษา
- ท่าทางชวนติดตาม โน้มน้าวใจ
- สีหน้า-สายตาสะกดคนฟัง
- เทคนิคการเชื่อมโยงกับผู้ฟัง
- แบบฝึกหัดเล่าเรื่องแบบเห็นภาพ Telling vs Showing
- เทคนิคการตอบคำถามแบบมืออาชีพ
- ถ่ายวิดีโอ พูดชวนเปลี่ยน! แบบบูรณาการ Presenting for Change

---

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
AUDITORIUM.CO.TH/PFC

---
หากสนใจศึกษาเทคนิคการพูดและการนำเสนอเพิ่มเติม สามารถติดตามได้จาก fanpage ของวิทยากรค่ะ:
facebook.com/gina.jeenafu
---

ข้อมูลการจัดอบรม

วันที่ 25-26 มิถุนายน 2016 เวลา 08:30-17:00 น.
สถานที่: Jasmine City Hotel (BTS อโศก / MRT สุขุมวิท) 
รับสมัครเพียง 15 คนเท่านั้น 
(รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารสำหรับสัมมนา) 

**หากทางบริษัทผู้สมัครเป็นผู้ชำระค่าลงทะเบียนให้ และต้องการหักภาษี ณ ที่จ่าย กับใบเสร็จรับเงิน กรุณาติดต่อ บริษัท ออดิทอเรียม โดยตรง และไม่ต้องลงทะเบียนผ่าน Eventpop**


ประวัติวิทยากร: จีนา จีนาฟู
จากเภสัชกรและผู้แทนขายระดับรางวัล ผันตัวเองมาเป็นวิทยากร จีนา จีนาฟู เริ่มต้นทำงานด้านการฝึกอบรมโดยยอมลดฐานเงินเดือนลงกว่าครึ่ง เพื่อแลกกับโอกาสในการพิสูจน์ตัวเองในสายอาชีพใหม่ แต่เมื่อได้ทำงานที่รัก ก็สามารถสร้างผลงานที่โดดเด่นจนได้รับการปรับค่าตัวจนมีมูลค่ามากกว่าฐานเดิมภายในเวลาไม่ถึงปี ต่อมาเริ่มเก็บเกี่ยวประสบการณ์การเป็นวิทยากรประจำบริษัทที่ บริษัท Baxter (ประเทศไทย) และภายในเวลาเพียงปีเดียวได้รับรางวัล Best Support Function ซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้ที่สนับสนุนการทำงานของคนในองค์กรดีเด่น
หลังจากนั้น ในปี 2015 จีนาออกมาก่อตั้งบริษัท ออดิทอเรียม เพื่อสานฝันในสิ่งที่รักต่อไป… นั่นคือการสอนทักษะการนำเสนอและการพูดต่อหน้าชุมชน

ด้วยประสบการณ์การทำงานในองค์กรมากว่า 15 ปี ทำให้เข้าใจถึงหลักเกณฑ์การนำเสนอในระบบองค์กรเป็นอย่างดี ประกอบกับที่จบการศึกษาปริญญาโททางด้านการศึกษา หลักสูตรการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เกรดเฉลี่ย 4.00 ทำให้เธอเป็นวิทยากรที่เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม มีจุดเด่นในการใช้หลักจิตวิทยาการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ผสมผสานกับกิจกรรมการเรียนรู้ให้สนุกและน่าจดจำให้เข้ามาอยู่ในการฝึกอบรม

นอกจากนั้น จีนาผ่านการอบรม Train the Trainer หลักสูตรเทคนิคการขายขั้นสูงจากบริษัท Huthwaite ประเทศสิงคโปร์ และ ผ่านการรับรองการเป็นโค้ชมืออาชีพ หลักสูตร Brain-Based Coaching จากสถาบันการโค้ชไทยอีกด้วย

เธอนำประสบการณ์และความรู้ทั้งหมดนี้ มาออกแบบหลักสูตรและประยุกต์ใช้ในการสอน เพื่อสร้างผลลัพธ์สูงสุดให้กับผู้เข้าอบรม

Tickets

No Tickets Available

C8dbdbb7d0f5eea6ecc2f3862ce09c2dd70115b0
Organized by
Auditorium