ขอเชิญร่วมกิจกรรมเปิดตัวโครงการ SMEs SPIN-OUT To Tech Startup และเปิดพื้นที่ Innospace วันศุกร์ที่ 30 พ.ย. 61 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1

Spin out page


Tickets

No Tickets Available!

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Spinout

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัด “โครงการเร่งการเติบโตของผู้ประกอบการจากกระบวนการ Spin-out และวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่มีศักยภาพสูง” หรือ SMEs SPIN OUT to Tech Startup เพื่อเป็นการเร่งพัฒนาหน่วยธุรกิจ (Business Unit) ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นและผลักดันให้เกิดการจัดตั้งบริษัทใหม่ (Spin-Out) โดยมีธุรกิจเดิมเป็นพี่เลี้ยง (Brotherhood) พร้อมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการดำเนินธุรกิจให้ธุรกิจเทคโนโลยีสตาร์ทอัพ (Tech Startups)


Need Help?

Visit Help Center