Cover ep

เดิน วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

RUN FOR LOVE 9TH LOVE IS SHARING

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9
เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นคุณค่า และมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการทีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ
เริ่มสมัคร วันนี้ -5 ม.ค. 62 หรือ เมื่อนักวิ่งจำนวนเต็ม
กำหนดการ
 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ)
 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย
 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม.
 06.40 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 5 กม.
 06.45 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 1.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี) และ ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อ
- เหรียญ
- ผ้าบัฟ

ประเภทการวิ่ง
รางวัล
1. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. Over All
ชาย 10 รางวัล / 
หญิง 10 รางวัล
2. วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. Over All
ชาย 10 รางวัล / 
หญิง 10 รางวัล
3. วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. ชาย 5 รางวัล /
หญิง 5 รางวัล
(ของรางวัลเป็นทุนการศึกษา)
4. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. 
(ไม่มีการแข่งขัน)
5. วิ่งทีม 10 คน 5 กม. 3 รางวัล 
1 ทีม / 1 รางวัล
(ของรางวัลเป็นเสื้อ Finisher)
หมายเหตุ
-ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย
-หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 


Tickets

วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 500 บาท

วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. 500 บาท/คน + รับเสื้อหน้างาน
฿500.00
Available until 05 January 2019 23:59
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. (500 บาท x 1 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
฿600.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. (500 บาท x 2 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 2 tickets
฿1,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. (500 บาท x 3 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 3 tickets
฿1,600.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. (500 บาท x 4 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 4 tickets
฿2,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. (500 บาท x 5 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 5 tickets
฿2,600.00
Available until 05 January 2019 23:59

วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. 500 บาท

วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. 500 บาท/คน + รับเสื้อหน้างาน
฿500.00
Available until 05 January 2019 23:59
วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. (500 บาท x 1 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
฿600.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. (500 บาท x 2 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 2 tickets
฿1,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. (500 บาท x 3 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 3 tickets
฿1,600.00
Available until 05 January 2019 08:00
Package
วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. (500 บาท x 4 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 4 tickets
฿2,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. (500 บาท x 5 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 5 tickets
฿2,600.00
Available until 05 January 2019 23:59

วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. 350 บาท

วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. 350 บาท/คน + รับเสื้อหน้างาน
฿350.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. (350 บาท x 1 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
฿450.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

Package
วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. (350 บาท x 2 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 2 tickets
฿800.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

Package
วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. (350 บาท x 3 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 3 tickets
฿1,150.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

Package
วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. (350 บาท x 4 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 4 tickets
฿1,500.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

Package
วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. (350 บาท x 5 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 5 tickets
฿1,850.00
Available until 05 January 2019 23:59

Age must be under 12 years old

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. 500 บาท

เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. 500 บาท/คน + รับเสื้อหน้างาน
฿500.00
Available until 05 January 2019 23:59
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (500 บาท x 1 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
฿600.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (500 บาท x 2 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 2 tickets
฿1,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (500 บาท x 3 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 3 tickets
฿1,600.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (500 บาท x 4 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 4 tickets
฿2,100.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (500 บาท x 5 คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 100 บาท
Includes: 5 tickets
฿2,600.00
Available until 05 January 2019 23:59

วิ่งทีม 10 คน 5 กม. 500 บาท/คน

Package
วิ่งทีม 10 คน 5 กม. (500 บาท/คน) + รับเสื้อหน้างาน
Includes: 10 tickets
฿5,000.00
Available until 05 January 2019 23:59
Package
วิ่งทีม 10 คน 5 กม. (500 บาท/คน) + รับเสื้อทางไปรษณีย์มีค่าจัดส่ง 200 บาท
Includes: 10 tickets
฿5,200.00
Available until 05 January 2019 23:59

*Some fees may be applied

Need Help?
Call : 062-593-2224
Mon - Fri 10.00 - 18.00
Email :  pop@eventpop.me
Line : @eventpop
Payment We Accept Required Attendee Information
Icon full name

Full Name

Icon phone number

Phone Number

Icon email

E-mail

Icon specific info

Event Specific Information

Ticket Available In
Icn tix email

Email

Icn tix app

App

Icn tix print

Printable PDF

Logo 1

มูลนิธิหัวใจอาสา

02-318-3959, 085-900-0389,087-010-0770