Sports

เดิน วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

Fa1cf4fbc4e6f545f038b55ec29fdcaf0ad37457
เดิน วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา

RUN FOR LOVE 9TH LOVE IS SHARING

เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยด้วยใจอาสา ครั้งที่ 9
เดิน-วิ่ง สังคมสดใสด้วยหัวใจอาสา เพื่อรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยออกกำลังกายเป็นวิถีชีวิต เพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรงและป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรังและรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัยเห็นคุณค่า และมีหัวใจอาสาที่มุ่งสร้างประโยชน์ต่อส่วนรวม และการช่วยเหลือผู้อื่น ผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมการให้และการแบ่งปันที่เป็นการฝึกฝนการทีหัวใจอาสาอย่างเป็นรูปธรรม

วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ กรุงเทพฯ
เริ่มสมัคร วันนี้ -5 ม.ค. 62 หรือ เมื่อนักวิ่งจำนวนเต็ม
กำหนดการ
 05.00 – 05.50 น. ลงทะเบียน (สำหรับผู้ที่ยังไม่ได้รับเสื้อรับเหรียญ)
 06.00 – 06.20 น. อบอุ่นร่างกาย
 06.30 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 10 กม.
 06.40 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 5 กม.
 06.45 น. ปล่อยตัวแข่งขันวิ่ง 1.7 กม. (เยาวชน อายุไม่เกิน 12 ปี) และ ปล่อยตัวเดินเพื่อสุขภาพ 1.7 กม. (ไม่มีการแข่งขัน)
สิ่งที่นักวิ่งจะได้รับ
- เสื้อ
- เหรียญ
- ผ้าบัฟ

เส้นทางเดิน-วิ่งประเภทการวิ่ง
รางวัล
1. วิ่งมินิมาราธอน 10 กม. Over All
ชาย 5 รางวัล / 
หญิง 5 รางวัล
2. วิ่งมินิมาราธอน 5 กม. Over All
ชาย 5 รางวัล / 
หญิง 5 รางวัล
3. วิ่งเยาวชนอายุไม่เกิน 12 ปี 1.7 กม. ชาย 5 รางวัล /
หญิง 5 รางวัล
(ของรางวัลเป็นทุนการศึกษา)
4. เดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพ 1.7 กม. 
(ไม่มีการแข่งขัน)
5. วิ่งทีม 10 คน 5 กม. 3 รางวัล 
1 ทีม / 1 รางวัล
(ของรางวัลเป็นเสื้อ Finisher)
หมายเหตุ
-ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย
-หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 

Tickets

No Tickets Available

B10fbe93146930c3a3463c65b4d45ec098a39ec2
Organized by
มูลนิธิหัวใจอาสา