กลับมาอีกครั้งกับงาน Kotlin Meetup ครั้งที่ 1.3.10 และแน่นอนอาหารเครื่องดื่มฟรีสำหรับผู้ร่วมงานทุกท่่าน สามารถดูรายละเอียดตารางงานได้ตามด้านล่างครับ

ตารางงาน

18.30 - 18.50 Registration

18.50 - 19.00 Opening Remark

19.10 - 19:40 Composable Kotlin by Supanat Potiwarakorn [Software Choreographer / Consultant @ Thoughtworks]

19.40 - 19:50 Break

19:50 - 20.20 Ask Me Anything by Kotlin User Group Thailand Admin team

20.20 - 21.00 Closing Remark and Networking

developer, kotlin

Tickets

No Tickets Available

Kotlin th avatar
Organized by
Thailand Kotlin Developer Group