2. %e0%b8%aa%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%9c%e0%b8%b9%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%b3%e0%b8%a2%e0%b8%b8%e0%b8%84%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88 851x400px

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

ทำไมวันนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารทุกคน จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานกับทีม ?

.
สิ่งที่ทำให้ผู้บริหารต้องเปลี่ยน คือ
1. กระแสการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากทุกทิศทาง ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัว และต่อต้าน
2. องค์กรมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม
3. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ
.
ด้วยเหตุนี้ "ทักษะผู้นำ" แบบเดิม อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป คุณเป็นผู้นำแบบไหน ใน 2 แบบนี้ ? 
.
1. Old Boss - เจ้านายยุคเก่า มักจะเป็นคนเก่งที่สุด สั่งการแบบ Command & Control ปกครองด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด การนำแบบนี้จะถูกต่อด้านมากขึ้น และในที่สุดองค์กรจะถูก Disrupt เพราะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ทัน
.
2. New Leader - ผู้นำยุคใหม่ เป็นเพียงผู้หล่อเลี้่ยงและกำหนดทิศทาง สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ ให้อำนาจตัดสินใจ ช่วยดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมาได้สูงสุด ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
.
ไม่ว่าคุณจะเป็น Old Boss หรือ New Leader ทักษะที่สำคัญในการนำทีมในยุคนี้ มี 3 ประการ คือ
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
.
การช่วยให้ทีมงาน รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” 
.
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและสร้างทักษะให้คุณเป็นผู้นำยุคใหม่ได้อย่างลัดสั้น
.

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลื่น
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงาน 
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง


วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม


กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

.
วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. เวลา 09.30-16.30
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)
.
ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก) 
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 15 ก.พ.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
.
รับจำกัดเพียง 20 ท่าน 
.
ติดต่อสอบถาม คุณมด 089 136 4330 หรือ Line @learninghub
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงทีมงานเก่งๆเข้ามาในองค์กร
• Secret of Leadership เคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ครองใจทีมงานได้
• Team Culture หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม
• Team Collaboration ทักษะการประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ 
• Mentor in Action ทักษะการเป็นเมนทอร์ ปั้นทีมให้เติบโต
• Lead with Love ทักษะการนำทีมด้วยความรัก 
.

รูปแบบการอบรม 

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย
- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

View Tickets
Date
22 Feb 2019 at 09:30 - 16:30
Add to Calendar
Location
Learning Hub Thailand, หลักสูตรอบรม 2561, หลักสูตรอบรมองค์กร, Inhouse Training, Leadership, Training ซอย งามดูพลี ทุ่งมหาเมฆ เขต สาทร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

New aw learinghub logo 01
Learning Hub Thailand
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
New aw learinghub logo 01

Learning Hub Thailand

Call

0891364330

Facebook

facebook.com/learninghubthailand/

Line

@learninghub

E-mail

admin@learninghubthailand.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center