Education

THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

92d359a05e2018334a6c0f4c6793eaa823c28e91
THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่

ทำไมวันนี้ ถึงเวลาที่ผู้บริหารทุกคน จะต้องเปลี่ยนวิธีการทำงานกับทีม ?

.
สิ่งที่ทำให้ผู้บริหารต้องเปลี่ยน คือ
1. กระแสการเปลี่ยนแปลงฉับพลันจากทุกทิศทาง ทำให้คนทำงานส่วนใหญ่รู้สึกกลัว และต่อต้าน
2. องค์กรมีคนรุ่นใหม่จำนวนมากขึ้น เกิดความแตกต่างทางความคิดและสไตล์การทำงานกับคนรุ่นเดิม
3. พฤติกรรมและความคาดหวังของลูกค้า มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว รุนแรงยิ่งกว่ายุคใดๆ
.
ด้วยเหตุนี้ "ทักษะผู้นำ" แบบเดิม อาจใช้ไม่ได้ผลอีกต่อไป คุณเป็นผู้นำแบบไหน ใน 2 แบบนี้ ? 
.
1. Old Boss - เจ้านายยุคเก่า มักจะเป็นคนเก่งที่สุด สั่งการแบบ Command & Control ปกครองด้วยกฎระเบียบที่เคร่งครัด การนำแบบนี้จะถูกต่อด้านมากขึ้น และในที่สุดองค์กรจะถูก Disrupt เพราะปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วไม่ทัน
.
2. New Leader - ผู้นำยุคใหม่ เป็นเพียงผู้หล่อเลี้่ยงและกำหนดทิศทาง สร้างบรรยากาศการทำงานที่มีส่วนร่วม สร้างแรงบันดาลใจ ให้อำนาจตัดสินใจ ช่วยดึงศักยภาพของคนรอบตัวออกมาได้สูงสุด ซึ่งจะทำให้องค์กรสามารถรับมือการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที
.
ไม่ว่าคุณจะเป็น Old Boss หรือ New Leader ทักษะที่สำคัญในการนำทีมในยุคนี้ มี 3 ประการ คือ
1. Mindset มีทัศนคติที่เป็นต้นแบบ และสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีม
2. Performance รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานออกมาได้สูงสุด
3. Teamwork นำทีมให้ประสานงานกัน ด้วยทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
.
การช่วยให้ทีมงาน รับมือกับความท้าทายและการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่เรื่องยาก หากคุณมีทักษะของผู้นำยุคใหม่ครบ 3 ข้อ ซึ่งผมได้รวบรวมไว้ในหลักสูตร “THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่” 
.
หลักสูตรนี้ ถูกออกแบบมาจากศาสตร์จิตวิทยาล่าสุด เพื่อเปลี่ยนทัศนคติและสร้างทักษะให้คุณเป็นผู้นำยุคใหม่ได้อย่างลัดสั้น
.

สิ่งที่จะได้รับจากการอบรม

1. ส่งเสริมทัศนคติและทักษะในการเป็นผู้นำที่ดี
2. รู้วิธีดึงศักยภาพของทีมงานให้ออกมาได้สูงสุด
3. พัฒนาทักษะในการสื่อสาร เพื่อเป็นผู้นำที่ให้แรงบันดาลใจ
4. เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของทีม ให้ประสานงานได้อย่างราบลื่น
5. สร้างสัมพันธภาพและบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

1. ผู้บริหารองค์กร 
2. ผู้จัดการที่ต้องดูแลทีมงาน 
3. ผู้ประกอบการ ที่มีทีมงานของตัวเอง


วิทยากร: “อ.เรือรบ” 

นาวาตรี จิณณ์ณัฏฐ์ พรหมนุรักษ์

CEO ผู้ก่อตั้ง Learning Hub Thailand 
ผู้เชี่ยวชาญจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง 
นักเขียน ผลงานหนังสือจิตวิทยาพัฒนาตนเอง 6 เล่ม


กำหนดการ "THE NEW LEADERSHIP SKILL - สู่การเป็นผู้นำยุคใหม่"

.
วันศุกร์ที่ 22 ก.พ. เวลา 09.30-16.30
สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี)
.
ราคา 4,900 บาท (รวมอาหาร เครื่องดื่ม และขนมเบรก) 
.
พิเศษ ราคา Early Bird เหลือเพียง 3,900 บาท เมื่อสมัครภายใน 15 ก.พ.นี้
ราคา Group Price เมื่อสมัครพร้อมกัน 3 ท่านขึ้นไป ราคาท่านละ 3,500 บาทเท่านั้น
.
รับจำกัดเพียง 20 ท่าน 
.
ติดต่อสอบถาม คุณมด 089 136 4330 หรือ Line @learninghub
.

Course Outline เนื้อหาการอบรม

• Leadership Mindset ทัศนคติของผู้นำยุคใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจ
• Leadership Model โมเดลผู้นำยุคใหม่ ที่จะดึงทีมงานเก่งๆเข้ามาในองค์กร
• Secret of Leadership เคล็ดลับการเป็นผู้นำ ที่ครองใจทีมงานได้
• Team Culture หลักการสร้างวัฒนธรรมองค์กรและขวัญกำลังใจให้ทีม
• Team Collaboration ทักษะการประสานงานกับทีมที่มีหลายระดับ 
• Mentor in Action ทักษะการเป็นเมนทอร์ ปั้นทีมให้เติบโต
• Lead with Love ทักษะการนำทีมด้วยความรัก 
.

รูปแบบการอบรม 

ไม่ใช่การนั่งเรียนแบบบรรยายและจดจำ Training แบบเดิม แต่เป็นการจัดอบรมเชิงกระบวนการ (Facilitation Workshop) เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้มีประสบการณ์ตรง ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จนเกิดการตกผลึกและเปลี่ยนแปลงทัศนคติในตัวเอง (Self-Awareness) ด้วยกระบวนการที่ออกแบบจากศาสตร์จิตวิทยาเชิงบวกและวิทยาศาสตร์สมอง (Positive Psychology & Neuroscience) ประกอบไปด้วย
- Storytelling และทฤษฎี 20%
- การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างมีส่วนร่วม 35%
- Facilitation Workshop และเกมส์ 45%

Tickets

No Tickets Available

4385b4ccc76919aa4f423d47919334eb896d30df
Organized by
Learning Hub Thailand