Education

Human-Centered Approach for Business Design mini Workshop

Poster placeholder
Human-Centered Approach for Business Design mini Workshop

ออกแบบธุรกิจที่ใช่ จากความต้องการที่แท้จริงของมนุษย์ผ่านวิธีคิด Human-Centered Design

ธุรกิจของคุณหรือสิ่งที่คุณอยากจะทำ เกิดจากความต้องการของคุณเพียงฝ่ายเดียวหรือเปล่า? หนึ่งในสาเหตุของความล้มเหลวในการทำธุรกิจในตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน คือ ธุรกิจไม่ได้ทำในสิ่งที่คนต้องการ หรือทำได้ไม่ตรงจุด

แนวความคิด Human-Centered Design เป็นการพาทุกคนย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะเริ่มทำธุรกิจ นั่นคือการค้นหาสิ่งที่เป็นความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าหรือมนุษย์ ผ่านกระบวนการและวิธีคิด ก่อนที่จะสร้างและพัฒนาธุรกิจที่สามารถตอบสิ่งที่เขาต้องการจริงๆ ได้นั่นเอง

คุณอาจได้พบบางสิ่งที่คุณกำลังตามหาหรือเติมเต็มให้กับธุรกิจที่คุณอยากให้เป็น ผ่านแนวความคิดนี้...

Workshop นี้เหมาะกับใครบ้าง?

เหมาะกับทุกคน โดยเฉพาะผู้ที่อยากจะเริ่มต้นทำธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นนักเรียน นักศึกษา หรือคนที่ยังไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ทำอยู่มันใช่สิ่งที่ลูกค้าต้องการจริงหรือเปล่า

สิ่งที่จะได้รับจาก Workshop นี้
1. เรียนรู้วิธีการค้นหารากของปัญหาที่แท้จริงผ่าน Workshop
2. เข้าใจวิธีการคิด Human-Centered Design และสามารถนำไปใช้ในการพัฒนาสินค้า/บริการได้
3. เรียนรู้และเข้าใจ กระบวนการเริ่มต้นของการสร้างสินค้าที่ใช่

ไปร่วม Workshop กับพวกเราได้
ในวันที่ 30 เมษายน 2559 เวลา 9.00 - 12.00
ที่งาน Startup Thailand 2016 
ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ ห้อง Meeting Room 3

วิทยากรหลัก
1. ดร.มัลลิกา สังข์สนิท (อ.ปอ)
อ.หลักสูตร Intrepreneurship and Business Design มทส.
2. วิภาวดี แอมสูงเนิน (พี่ลี่)
ผู้เชี่ยวชาญด้าน Social Enterprise

ทีมงาน Entreperneur Evangelist
1. อ.ธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ (อ.เดี่ยว)
ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด SMEs / CMO People Media Group
2. คุณพงศ์วราวุฑฒิ หมื่นยุทธิ (พี่ต้น)
นักวิเคราะห์โครงการ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นสูง
3. คุณณครินทร์ เลิศนามวงศ์ (พี่กาย)
CEO บริษัท อินโนเวชั่น พลัส
4. คุณชรัตน์ เพ็ชร์ธงไชย (พี่แบงค์)
หัวหน้ากองบรรณาธิการ thumbsup.in.th, techsauce.co
5. คุณอัจฉริยะ ดาโรจน์ (พี่บอย) 
CEO Mega Genius, Jump Space


Follow us on Facebook


Tickets

No Tickets Available

A68995a42914e4ba1e37e7c99722bd36d2f9e750
Organized by
JUMP Space