Education

PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP

C13793c19bfac987e199be9b1b7bb5436ad1d044
PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP

กลับมาอีกครั้งสำหรับ COURSE PRACTICAL AI DEVELOPMENT  

หลังจากที่จบ คอร์สแรกไปเรียบร้อย และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนต้องเปิดคอร์สเพิ่มโดย สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย และ Lean Upskill จึงร่วมกันเปิดคอร์ส PRACTICAL AI DEVELOPMENT (จบมาทำงานได้จริง)  ขึ้นอีกครั้งเพื่อเปิดโอกาสให้กับท่านที่พลาดเรียนในคอร์สแรก 

PRACTICAL AI DEVELOPMENT BOOTCAMP   (จบมาทำงานได้จริง)

ปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI คือศาสตร์หนึ่งของวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ที่พยายาม จะตอบคำถาม “เราสามารถพัฒนาเครื่องจักร ให้มีความฉลาดเหมือนมนุษย์ได้หรือไม่ ? ” เพื่อที่จะตอบ คำถามนี้ เราคงต้องถามต่อว่า “งั้น อะไรคือความฉลาดของมนุษย์ ?” แน่นอนว่าความฉลาดของมนุษย์อาจสามารถนิยามได้ในหลายๆแง่มุมเช่นกระบวนการเรียนรู้ (Learning) กระบวนการวิเคราะห์เหตุผล (reasoning) 


เรียนคอร์สนี้

- จบมาทำงานจริงได้เลย

- สมาคมฯ จะช่วยหางานสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนสายงาน

- การบ้านเยอะ ต้องขยัน ต้องส่งให้ครบ (ไม่งั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัตร)

- ห้ามขาดเกิน 2 ครั้ง จาก 12 ครั้ง (ไม่งั้นจะไม่ได้ประกาศนียบัตร)

- เนื่องจากเป็น Course Free ที่มีคนต้องการลงทะเบียนเป็นจำนวนมาก ขอให้มีความรับผิดชอบและตั้งใจเรียนจนจบ ใครที่ไม่ได้ประกาศนียบัตร จะโดน Black List และไม่ให้เข้าร่วมงานจากสมาคมฯ ในอนาคตแบบไม่มีข้อยกเว้น

- Course และเนื้อหาทั้งหมด จะถูกนำมาเผยแพร่บนระบบ Course Online ของสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย ฟรี ในอนาคต หลังจาก Course จบไม่เกิน 1เดือน ใครชอบกิจกรรมเราก็สนับสนุนเยอะๆ นะครับ สมาคมเราจะทำให้เนื้อหาทุกงานเป็น Course free ให้มากที่สุดครับ

เกี่ยวกับหลักสูตรนี้ 

จะช่วยเปิดมุมมองพัฒนาการของเทคโนโลยีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ AI ให้แก่ผู้เรียนในหลายๆแง่มุม พร้อมทั้งให้ผู้เรียนได้ฝึกพัฒนา AI เพื่อใช้งานจริง

ถ้าเราสังเกตในคำว่า 'artificial intelligence' จะมีคำว่า 'intelligence' ซ่อนอยู่ เพราะฉะนั้น ถ้าอยากจะเข้าใจในวิชา AI ได้ดี เราต้องมองเข้าไปว่า จริงๆแล้ว 'ความฉลาด (intelligence) ควรจะถูกนิยามว่าอย่างไร' ถ้าเรามองย้อนกลับมาที่ตัวเราเอง เราอาจจะพบว่า "ความฉลาดของมนุษย์ น่าจะแบ่งเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆคือ (1) เรามีทักษะด้านการเรียนรู้ (learning) และ (2) เรามีทักษะด้านการวิเคราะห์ (reasoning)" คอร์สนี้ผมจะค่อยๆพาให้ผู้เรียนได้เห็นมุมมองของ AI ใน 2 ด้านนี้


หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

1. สำหรับคนที่ชอบคณิตศาสตร์ คอร์สนี้จะช่วยให้ผู้เรียนได้เห็นและเข้าใจในเจตนารมย์ (intuition) ของ framework ทางคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ว่า framework แต่ละชิ้น ถูกพัฒนาเพราะอะไร และถูกสร้างขึ้นมาอย่างไร

2. สำหรับคนที่ชอบเขียนโปรแกรม คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มสกิลที่เกี่ยวกับการเลือกใช้อัลกอริทึ่มที่เหมาะสม และเรียนรู้แนวทางการพัฒนาระบบที่ดี

3. สำหรับนักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป คอร์สนี้จะช่วยเพิ่มสกิลพื้นฐาน เพื่อนำไปต่อยอดศึกษาต่อด้วยตัวเอง (self learning) ครับ


ระยะเวลาเรียน : 72 ชั่วโมง (12 ครั้ง ครั้งละ 6 ชั่วโมง)

โครงสร้างหลักสูตร

สัปดาห์วันที่เรียนเนื้อหาที่เรียน
1อาทิตย์ที่ 3 ก.พ.62
เวลา 9:30-16:30น.

- Overview of artificial intelligence

- [Lab] Basics in Python programming

2อาทิตย์ที่ 10 ก.พ.62
เวลา9:30-16:30 น.

- [Lab] Basics in TensorFlow and TensorBoard

- What is machine learning?

- Linear regression with one variable

3อาทิตย์ที่ 24 ก.พ.62
เวลา9:30-16:30 น.

- [Lab] Linear regression with one variable

- Linear regression with multiple variables

- Feature scaling

4อาทิตย์ที่ 3 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Logistic regression

- [Lab] logistic regression

5เสาร์ที่ 9 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Regularization

- [Lab] Regularization

6อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Neural network (Part 1: forward propagation)

- [Lab] Neural network (Part 1: forward propagation)

7เสาร์ที่ 16 มี.ค. 62
เวลา9:30-16:30 น.

- Neural network (Part 2: backpropagation)

- [Lab] Neural network (Part 2: backpropagation)

8อาทิตย์ที่ 17 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Learning theory

- [Lab] Project work

9เสาร์ที่ 23 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Support vector machines

- [Lab] Support vector machines


10อาทิตย์ที่ 24 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Unsupervised learning

- Dimensionality reduction

- [Lab] How to manage experiments in TensorFlow

11

เสาร์ที่ 30 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.


- Convolutional neural network

- [Lab] Convolutional neural network

12อาทิตย์ที่ 31 มี.ค. 62
เวลา 9:30-16:30 น.

- Logical inference and knowledge representation

- Advanced topics in AI reasoning

สถานที่เรียน BB Comeeting Space, สีลม, บางรัก, Bangkok, Thailand ห้องประชุม A1-A2 ชั้น 5 เบอร์โทรสถานที่ 064-935-0774 , 098-553-5640

** สิ่งที่ผู้เรียนต้องเตรียมมา 

 - Python 3.6 และ Pycharm IDE (หรือ Editor อะไรก็ได้ที่ถนัด)

ประวัติผู้สอน

ดร.ธีรเดช สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกสาขา Information Science (Computational Logic) จากสถาบัน Japan Advanced Institute of Science and Technology ปัจจุบันเป็นอาจารย์พิเศษให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ และสนใจงานวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ตั้งแต่ระดับพื้นฐานคณิตศาสตร์สู่การประยุกต์ใช้อัลกอริทึ่มทางปัญญาประดิษฐ์


ดร.ธีรเดช ราชรักษ์


การชำระเงิน


Sponsor  จ่ายเต็มทันที จำนวน 12,000 บาท

จ่ายแบบผ่อน โดยดูตามตารางด้านล่าง  (ต้องสมัครสมาชิกสมาคมฯก่อน เป็นราคา 500 บาท หรือถ้าเป็นสมาชิกสมาคมอยู่แล้วให้ส่ง email มาที่ leanupskill@gmail.com พร้อมแนบหลักฐานการเป็นสมาชิกสมาคม เพื่อให้ได้ coupon ในการสมัคร)

- ถ้าต้องการให้เราติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน เพื่อขอสนับสนุนการอบรม สามารถส่งรายละเอียดการติดต่อ (email, เบอร์โทร, ชื่อ ของ ฝ่ายบุคคล) มาที่ leanupskill@gmail.com

จำนวนเดือนที่ผ่อนราคาผ่อนต่อเดือนหมายเหตุ
101,200สำหรับบุคคลทั่วไป
20600สำหรับนักเรียน / นักศึกษา

- ถ้าต้องการให้เราติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทท่าน เพื่อขอสนับสนุนการอบรม สามารถส่งรายละเอียดการติดต่อ (email, เบอร์โทร, ชื่อ ของ ฝ่ายบุคคล) มาที่ leanupskill@gmail.comเรียนจบ รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ 


About LEAN UpSkill

    Lean UpSkill มีจุดมุ่งหมายในการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับคนไทยทุกระดับ และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยทุกคลาสของ Lean Upskill ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเปลี่ยนสายงานการทำงาน ซึ่งเมื่อเรียนจบแล้วผู้เข้าร่วมต้องทำงานได้จริง


จบมาได้รับประกาศนียบัตรจากสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย


**** ติดตามรับข่าวสารจาก Course เราได้ที่ Line Square : https://line.me/ti/g2/PJFLA4PFT5

Tickets

No Tickets Available

8eb57839880a3728d38849378744259536549836
Organized by
Thai Programmer Association