Greenery talk 2018 fb cover 01

Greenery Talk 2018: Eat Good. Live Green.
Greenery Talk 2018: Eat Good. Live Green.

วัน-เวลาเสาร์ที่ 22 ธันวาคม 2561 | เวลา 13:00-17:00 .

สถานที่ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลป์กรุงเทพฯ (BACC)

กินอยู่อย่างปลอดภัย และใช้ชีวิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คือนิยามของ ‘Eat Good Live Green’ ที่อยากชวนคุณมาขยายความผ่านประสบการณ์ 10 คนรุ่นใหม่ ที่สร้างแรงบันดาลใจให้อยากกินดี อยู่ดี #GRTALK2018 #EatGoodLiveGreen


ค่าใช้จ่าย: 200 บาท/ที่นั่ง | สำรองที่นั่ง(220 ที่): http://go.eventpop.me/grtalk2018
รายละเอียด: www.greenery.org/talk | www.facebook.com/events/206986420235892


(*) รายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตร (ไม่หักค่าใช้จ่าย) มอบให้มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน
(*)
เพื่อใช้ในกิจกรรมการพัฒนาองค์ความรู้ด้านเกษตรกรรมและสร้างความมั่นคงทางอาหาร
(*)
รวมของที่ระลึกจาก Greenery Talk และอาหารว่างช่วงพัก


————————————————————————————


SPEAKERS:


ผศ. ดร. ชมพูนุท วรากุลวิทย์ / นักเคมีหัวใจสีเขียว

ด็อกเตอร์สาวที่หยิบหลักการเคมีมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ในครัวเรือนจากธรรมชาติเพื่อลดการใช้สารเคมีในชีวิตประจำวัน และส่งต่อความรู้พร้อมใช้ผ่านการเป็นวิทยากรและเจ้าของเพจเฟซบุ๊กที่มีแฟนเหนียวแน่น


สัมพันธ์ เณรรอด / เอี่ยมดี รีไซเคิล

อดีตโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์ที่ผันตัวมาเป็นนักจัดการขยะมืออาชีพให้กับเมืองเชียงใหม่ เปลี่ยนภาพลักษณ์ของซาเล้งเก็บขยะที่ทุกคนเคยมองข้าม ให้กลายเป็นฮีโร่ที่เปลี่ยนเมืองให้เอี่ยมดี


สุวรรณา หลั่งน้ำสังข์ / Lemon Farm

กรรมการผู้จัดการที่ปลุกปั้นเลมอนฟาร์มให้กลายเป็นธุรกิจค้าปลีกสีเขียวที่ตอบทั้งโจทย์สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการแลกเปลี่ยนที่เป็นธรรม เพื่อให้ผู้บริโภคกินดีและเกษตรกรผู้ผลิตอยู่ดีไปด้วยกัน


ณัฐดนัย ตระการศุภกร / HOSTBEEHIVE

ลูกหลานชาวปกาเกอะญอแห่งบ้านหินลาดใน จังหวัดเชียงราย ที่รักษาวิถีกินอยู่ผ่านไร่หมุนเวียนอย่างไม่ทำลายป่าต้นน้ำ และสื่อสารให้คนเมืองเข้าใจผ่านน้ำผึ้งป่าแบรนด์ HOSTBEEHIVE 


อุไรวรรณ นิยมศิริและกวี สุดจิตต์ / กิน-ได้-ดี

เจ้าของธุรกิจอาหารของคนแพ้อาหารที่ไม่ยอมแพ้ที่เลือกใช้วัตถุดิบอินทรีย์และอาหารท้องถิ่นที่ปลอดการสังเคราะห์ปรุงแต่ง เพราะเชื่อว่าการแพ้อาหารไม่ใช่ข้อจำกัดในการเข้าถึงอาหารที่ดีและปลอดภัย


สุพจน์ สิงห์โตศรี / หมูหลุมดอนแร่

เจ้าของฟาร์มหมูหลุมสุขภาพดีที่มีสโลแกนกินคอหมู ไม่เจอเข็มผ่านการทำฟาร์มระบบเปิดที่ใช้จุลินทรีย์ธรรมชาติต่อสู้กับกลิ่นและโรค ไปจนถึงการสร้างโมเดลตลาดวิถีธรรมชาติให้เกิดขึ้นในราชบุรี


กาญจนา อุดมญาติ / ตลาดสรรพยา จังหวัดชัยนาท

ตัวแทนของตลาดโรงพักเก่าชุมชนสรรพยา เจ้าของความร่วมมือร่วมใจระหว่างเทศบาลและชุมชนในการเปลี่ยนอดีตเมืองท่าริมน้ำที่เคยเงียบเหงาให้กลับมาคึกคักอีกครั้งด้วยตลาดปลอดโฟม 100% 


สิรีธร เอื้อภราดร / สมาชิก Greenery Challenge

คุณแม่ยังสาวที่อยากลดปริมาณขยะพลาสติกในชีวิตประจำวันจนเริ่มชักชวนสมาชิกในครอบครัวให้กรีนไปด้วยกัน และส่งต่อไอเดียผ่านกลุ่ม Greenery Challenge ที่สร้างแรงบันดาลใจดีๆ ให้เพื่อนสมาชิก


ศิริวรรณ ประวัติร้อย / วสช. เพียรหยดตาล

ผู้จุดเตาตาลและภูมิปัญญาอันเก่าแก่ของเมืองแม่กลองให้กลับมามีชีวิตอีกครั้ง ด้วยการทำสวนมะพร้าวอินทรีย์ อนุรักษ์วิถีดั้งเดิมของการเคี่ยวน้ำตาลมะพร้าวคุณภาพที่ปราศจากสารเคมีในทุกกระบวนการ


สุธีร์ ปรีชาวุฒิ / วสช. อินทรีย์จันทบูร 

อดีตวิศวกรหนุ่มที่ผันตัวเองมาเป็นพนักงานประจำสวนผลไม้ขนาด 110 ไร่ และเปลี่ยนสวนที่เคยชุ่มไปด้วยเคมีให้กลายเป็นสวนเกษตรอินทรีย์ พร้อมกับใช้หลักการตลาดมาดูแลให้สวนอยู่ได้ในโลกธุรกิจ


หมายเหตุ:

- แนะนำให้เดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะ

- หากนำรถมาจอด ผู้ร่วมงานสามารถประทับตราเพื่อจอดรถฟรีได้ 2 .. แรกเท่านั้น

- รายละเอียดและการเดินทาง www.bacc.or.th/content/location-map.html

- มีทางเดินเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS สนามกีฬาแห่งชาติ

- หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ตั้งอยู่บริเวณสี่แยกปทุมวัน ตรงข้าม ศูนย์การค้า MBK

- รวมของที่ระลึกจาก Greenery Talk และอาหารว่างช่วงเบรค

#Green #Health #Good Food

View Tickets
Date
22 Dec 2018 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
Bangkok Art and Culture Centre, Rama I Road, Wang Mai, Pathum Wan, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

11112211 517536231731647 9097926643453615019 n
Creative Citizen
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
11112211 517536231731647 9097926643453615019 n

Creative Citizen

Having trouble purchasing ticket? View Help Center