UX Talk EP.03 : Empathy — Understanding feelings of another

Poster placeholder
UX Talk EP.03 : Empathy — Understanding feelings of another

กลับมาอีกครั้งกับ UX Talk ครั้งที่ 3 ตอน Empathy : Understanding Feelings of Another งาน UX Talk ที่จะพูดเกี่ยวกับการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความรู้สึกของผู้ใช้เป็นหลัก รวมถึงวิธีการทำงานร่วมกับคนในองค์กรใหญ่ หรือการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งมีวิธีการสื่อสาร หรือการทำความเข้าใจกันอย่างไรที่จะทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด ซึ่งครั้งนี้เราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญทั้ง 9 ท่าน ที่มีความสามารถและมีชื่อเสียงในสายงาน UX Design, Business, Developer


สิ่งที่ท่านจะได้รับในงานนี้

 • จริง ๆ แล้ว UX Design นั้นคืออะไร เราเข้าใจถูกหรือเปล่า?
 • UX Design มีกระบวนการอย่างไรบ้าง
 • UX Design จะช่วยเพิ่มกำไรให้กับโปรดักส์ของคุณได้อย่างไร
 • UX/UI Designer ตำแหน่งนี้มีจริงหรือเปล่า
 • UX ทำหน้าที่อะไร ใครเป็นคนรับผิดชอบ
 • คุณสมบัติของ UX Designer ที่ดีนั้นต้องมีอะไรบ้าง ถ้าอยากทำอาชีพด้าน UX Designer ต้องรู้อะไรบ้าง

ใครควรมางานนี้

 • CEO & Founder หรือผู้มีอำนาจการตัดสินใจในโปรดักส์
 • Developer, SA
 • UX Designer, UI Designer
 • Product Manager, Product Owner
 • เจ้าของกิจการร้านค้าต่าง ๆ ที่ต้องให้บริการผู้ใช้

กำหนดงาน

09:00 — 10:00 : ลงทะเบียน + เปิดงาน

10:00 — 11:00 : Session 1 : การเข้าใจผู้ใช้ในเชิงลึก เพื่อสร้างโปรดักส์ที่ผู้ใช้รัก (คุณไวท์)

11:00 — 12:00 : Session 2 : วิธีการออกแบบบริการ (Service Design) เพื่อให้ลูกค้าของคุณรักบริการของคุณมากขึ้น (คุณเดีย)

12:00 — 13:00 : พักเท่ียง

13:00 — 14:00 : Session 3 : วิธีเข้าใจผู้ใช้ ให้มากกว่าที่ผู้ใช้เข้าใจตัวเอง (คุณแบงค์)

14:00 — 15:00 : Session 4 : ซอฟต์แวร์ที่ดีนั้นไม่มีตัวตน (คุณเดฟ)

15:00 — 15:15 : พักช่วงบ่าย

15:15 — 16:00 : Panel Session : สถานการณ์ UX ไทยกับต่างประเทศ (คุณพีท, คุณโอ้ต, คุณอิง, คุณจีน)

16:00 — 16:30 : Panel Session : Q & A

16:30 — 17:00 : ปิดงาน


Speaker รับเชิญ


คุณชาคริต จันทร์รุ่งสกุล (ไวท์) — Founder & CEO บริษัท FireOneOne

พี่ไวท์ ผู้ก่อตั้งบริษัท FireOneOne บริษัท Digital Solution สำหรับองค์กรใหญ่ ซึ่งได้รับการยอมรับจากหลายบริษัทเช่น Levi's, ปตท., แสนสิริ, SB Design Square และ SCG พี่ไวท์จะมาเล่าถึงการทำความเข้าใจผู้ใช้จนกระทั่งเราสามารถออกแบบโปรดักส์ที่ตอบโจทย์และแก้ปัญหาของผู้ใช้ได้จริง ๆ นั้น มีวิธีการอย่างไร มีแนวคิดอย่างไร พร้อมกับยกตัวอย่างโปรดักส์ทั้งไทยและต่างประเทศ ที่สามารถเข้าใจ ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาผู้ใช้ได้ดีที่สุดเพื่อเป็นกรณีศึกษาอีกด้วย

____________________


คุณธนัฏฐา โกสีหเดช (เดีย) — Service Designer & Creative Development

คุณเดีย ผู้ร่วมก่อตั้งร้าน Tokyo Bean และรับตำแหน่งประจำอยู่ที่ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบการบริการ (Service Design) คุณเดียจะมาพูดถึงเรื่องการออกแบบบริการให้กับร้านค้าหรือสถานที่ให้บริการต่าง ๆ อย่างไร เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจสูงสุด โดยคำนึงถึงประสบการณ์และความรู้สึกของลูกค้าเป็นหลัก

____________________


คุณอภิรักษ์ ปนาทกุล (แบงค์)  — UX Evangelist

ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท Omise, คุณแบงค์เป็นผู้มีความตั้งใจอย่างแรงกล้าที่จะผลักดันให้ศาสตร์ด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ (UX Design) ให้เกิดการยอมเป็นวงกว้างในประเทศไทย ทั้งยังเป็นผู้ร่วมก่อตั้ง UX Academy ซึ่งเป็นสถาบันสอนศาสตร์การออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้เป็นสถาบันแรกในประเทศไทย และได้รับการยอมรับจากหลายองค์กร

____________________


คุณรวิทัต ภู่หลํา (เดฟ) — CEO & Founder บริษัท Code App Co.,Ltd.

คุณเดฟ หรือหลายคนรู้จักในนาม "อาจารย์เดฟ" ผู้มีความสามารถในด้านการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ซึ่งได้รับเชิญให้เป็น Mentor ในวงการ Digital Economy มาแล้วหลายครั้ง อาจารย์เดฟจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่อง UX คืออะไร และเราเข้าใจคำว่า UX ถูกต้องมากน้อยแค่ไหน

____________________


คุณพีท เจียมศรีพงษ์ (พีท) — Senior UX Design at ThoughtWorks (Sydney)

คุณพีท ปัจจุบันรับตำแหน่ง Senior User Experience Design ที่บริษัท ThoughtWorks ประเทศออสเตเรีย ซึ่งเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในด้าน UX Design คุณพีทมีความเชื่อที่ว่า UX Design ไม่ได้เป็นแค่ชื่อตำแหน่ง แต่ UX Design คือ Mindset หรือแนวคิด ดังนั้นกระบวนการ UX Design นั้นไม่ได้เป็นหน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่เป็นหน้าที่ของทุกคนในทีม ซึ่งทีมที่ดีต้องมี Mindset เกี่ยวกับการออกแบบ UX Design ที่ถูกต้องด้วย

____________________


คุณวรพงศ์ จันทร์เพ็งเพ็ญ (โอ้ต) —  Information Architect for Interactive Experience 

คุณโอ้ต ปัจจุบันทำงานอยู่ที่บริษัท IBM Thailand และผู้ก่อตั้งบริษัท Mathaya Interactive มีประสบการณ์ด้าน UX Design มากกว่า 5 ปี ผู้มีแนวคิดที่ว่าการทำ UX Design นั้นไม่ใช่ทำอย่างไรก็ได้ แต่ต้องวัดและติดตามผลได้ คุณโอ้ตจะมาเล่าแนวคิดเกี่ยวกับ UX Design นั้นไม่ใช่แค่ "ใช้ได้" แต่การทำ UX Design "ที่เรียกว่าดี" นั้นควรเป็นอย่างไร

____________________


คุณดาริน สุทธพงศ์ (อิง) — Founder & CEO บริษัท Indie Dish

คุณอิง ปัจจุบันเป็นเจ้าของบริษัท Startup ให้บริการด้านการส่งอาหารชื่อว่า Indie Dish และเป็นที่ปรึกษาด้าน UX Design ให้กับบริษัทและมหาวิทยาลัยในประเทศไทย คุณอิงยังเคยรับตำแหน่ง Lead UX Designer ให้กับบริษัท Amazon และยังมีประสบการณ์การทำงานมากกว่า 10 ปีกับกลุ่มบริษัท US Fortune 100 companies. คุณอิงจะมาเล่าถึงชีวิต และ วิธีการทำงานในต่างประเทศ ว่ามีแนวคิดหรือวิธีการทำงานที่น่าสนใจอย่างไรบ้าง

____________________


คุณวิชญา สุรตริยานนท์ (จีน) — HCI Teacher at ICT-Mahidol

คุณจีน อาจารย์ประจำวิชา Human Computer Interaction (HCI) คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยมหิดล จบจากมหาวิทยาลัย Indiana University สาขา HCI จะมาเล่าประสบการณ์การเรียนการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของต่างประเทศว่ามีเทคนิค หรือมีวิธีการสอนที่น่าสนใจอย่างไร

____________________


คุณกัญญา วงศ์ไพศาลสิน (หญิง) — ICT Teacher at Bangkok University

คุณกัญญา (หญิง) อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ประจำวิชา Human-computer Interaction, Software Engineering Approach to Human Computer Interaction, Interface Design for Wireless Devices, Multimedia Technology, Web Design and Implementation จะมาร่วมเล่าประสบการณ์เรียนการสอนด้าน UX Design ในประเทศไทยว่าปัจจุบันเป็นอย่างไร และทิศทางในอนาคตจะเป็นแบบไหน

____________________เวลาและสถานที่ (กดที่นี่เพื่อเพิ่มเข้าปฏิทิน)

วัน
วันเสาร์ ที่ 4 มิถุนายน 2558

เวลา
09:00 — 17:00

สถานที่
ห้อง University Theatre อาคาร ดร.เจริญ คันธวงศ์ (อาคาร 9) ชั้น 16 (รายละเอียด)

ข้อแนะนำ!important
ทางสถานที่ไม่มีที่จอดรถเพียงพอ ทางทีมงานแนะนำให้เดินทางมาโดยใช้ BTS หรือ ระบบขนส่งสาธารณะ

(Click Full-image)


ข้อมูลออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย 3%

 • บริษัท ฮับบา อีเวนท์ จำกัด ที่อยู่ 555/37 อาคารเอสเอสพี ทาวเวอร์ ชั้น 16 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เลขผู้เสียภาษี 0105557025269
 • กรุณานำเอกสาร หัก ณ ที่จ่าย มายื่นในวันที่ 4 มิถุนายน 2559 เท่านั้น
 • กรุณาแจ้งความประสงค์หัก ณ ที่จ่ายมาที่ VadiForte@Gmail.com แจ้งว่าบริษัทอะไรต้องการหัก, ซื้อตั๋วมาในนามของใคร
 • ทางทีมงานจะจ่ายเงินคืนหน้างาน ณ จุดลงทะเบียน

หมายเหตุ

 • กรุณาเดินทางมาด้วย BTS หรือ ระบบขนส่งสาธารณะ เพราะทางสถานที่ไม่มีที่จอดรถอย่างเพียงพอ
 • ราคาบัตรยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
 • สำหรับบริษัทที่ต้องการหัก ณ ที่จ่าย ทางทีมงานจะติดต่อกลับภายหลัง ตามเบอร์ที่ได้ลงทะเบียนไว้
 • กรุณาเลือกอาหาร "มังสวิรัติ" ถ้าหากท่านกินมังสวิรัติ
 • รายละเอียดเบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วน ทางทีมงานจะแจ้งให้ทราบทันทีถ้าหากมีการเปลี่ยนแปลง
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
 • Discount 10% Code : WELOVEUXTALK 

ติดต่อประสานงาน

 • 088-496-6545 เอ็ม
 • VadiForte@Gmail.com

Tickets

Regular
฿1,600.00
SOLD OUT

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
A0233fe4bc352b586bfe6fd3d8c358c396031b09
Organized by
HUBBA Coworking Space