Education

Workshop: Jump into DevOps World รุ่น 2

Fa41269f0c3401fded9c6e9defd6586c9c2d727d
Workshop: Jump into DevOps World รุ่น 2

Workshop: Jump into DevOps World

Jump into DevOps World เป็น workshop ท่ีออกแบบโดยเฉพาะสำหรับ Developer, Programmer, Project Manager, Tester ที่ต้องการเรียนรู้ การทำงานแบบ DevOps อย่างแท้จริง เริ่มตั้งแต่พื้นฐานการ setup Docker เรื่อยไปจนถึง การ setup Automate CI/CD Pipeline, Automate System Monitoring และ API gateway สำหรับ workflow การ deploy และ monitor ใน Production environment เป็นของตัวเอง โดย คอร์สนี้จะเน้นให้ปฏิบัติจริงใน 4 Technology องค์ประกอบสำคัญสำหรับการทำ DevOps

 • Docker
 • Rancher (Opensource Container Management Platform)
 • CircleCI เพื่อทำระบบ CI/CD (Continuous Integration) เพื่อ deploy งานขึ้นสู่ production โดยอัตโนมัติ
 • ELK (Elasticsearch, Logstash, Kibana) เพื่อทำระบบ Logging, Monitoring และ Notification ถึงผู้ดูแลระบบเมื่อ server เกิดปัญหา

** โดยจะแชร์เคสจริงที่มือใหม่มักจะพลาดในการ setup **

คอร์สนี้เหมาะกับใคร?

เหมาะกับ Programmer, Project manager และ Tester ที่สนใจศึกษาการทำงานของ DevOps เพื่อปรับตัวให้พร้อมเข้าสู่ขบวนการของ DevOps เพื่อที่จะนำความรู้ที่ได้จากในเวิร์คช็อปไปปรับใช้กับองค์กรของตัวเอง **ไม่เหมาะกับ DevOps Engineer หรือ Infrastructure Architect ที่มีความเชี่ยวชาญสูงอยู่แล้ว**

Workshop Outline:

Day 1 : 2,000 บาท* (จากราคาปกติ 4,000 บาท)
*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

09.30 - 10.00Registration 
10.30 - 12.00Morning Session
- What is CI/CD?
- Basic linux command - Docker
- Docker file

12.00 - 13.00 : Lunch break
13.00 - 16.00 Afternoon Session
- Docker-compose
- Docker Registry
- Workshop docker
15.00 - 15.15 : Break
- Best practices for docker

Bonus:
- setup your own docker registry - Nginx
- Reverse proxy with nginx
17.30 - 18.00: Q&A 

2nd Day – 3rd Day : 6,500 บาท*(จากราคาปกติ 9,000 บาท)
*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวันและอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

 • Introduction to Rancher
 • Setup your Rancher server with high availability
 • Setup your MySql cluster for high availability (MariaDB Galera Cluster)

Course Outline (day 2-3) :
09.30 - 10.00Registration 
10.30 - 12.00Morning Session
- Design your worker servers
- Auto Create new server with rancher VS Create your server by yourself
- Get started with rancher and workshop
- Load balancer with haproxy
- Hello CircleCI
- CircleCI config
- Best practices for fast deploy
- Workshop CircleCI
- Setup Elasticsearch with high availability
- introduction to Kibana
- introduction to Logstash
- Get started with Logstash
- Handle bottleneck for Logstash
15.00 - 15.15 : Break
- Setup Redis with high availability
- Monitor application performance
- Centralized Logging
- API Gateway with KONG

Bonus:
- Best practices for Rancher
- Sonarqube

17.30 - 18.00: Q&A 

วิทยากร:
อิศเรศ ประจิตต์มุทิตา

Work Experience :
Lecturer Experience :
 • After 5 Logistics 
  ตำแหน่ง: CTO 
 • AiPEN Studio
  ตำแหน่ง: CEO
 • Thai Programmers Association
  ตำแหน่ง: Vice President
 • Workshop: Jump into DevOps Worlds รุ่น 1
  จัดโดย 3Digits Academy และ 3DS Interactive

Payment:

 • 1 Day:       2,000 บาท*  (จากราคาปกติ 4,000 บาท)** 
 • 2-3 Days:   6,500 บาท*  (จากราคาปกติ 9,000 บาท)**

*All Prices exclude VAT, ราคานี้รวมอาหารกลางวัน และอาหารว่างช่วงบ่ายแล้ว

สถานที่: 

📍3Digits Academy สาขา BTS กรุงธนบุรี (3DS INTERACTIVEซ. สาทรเมนชั่น ข้างเสนาเฟส แผนที่ goo.gl/maps/qhbvmX9pX7B2 ห้องสอนใหญ่ 301 (ชั้น 3) 

การเดินทาง:

1. รถไฟฟ้า+เดิน: ลงรถไฟฟ้าสถานี BTS กรุงธนบุรี (ทางออก 4) แล้วเดินย้อนกลับมา 5 นาที
จะผ่านโค้งขวาเดินอีก 5 นาที ก่อนถึงเสนาเฟสให้ข้ามถนน แล้วเข้าในซอยสาธรแมนชั่น 1 เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

2. รถไฟฟ้า+มอเตอร์ไซค์วิน: ลงรถไฟฟ้าที่สถานี BTS กรุงธนบุรี ออกทางออก 2 หน้าอาคารไทยศรี เรียกมอเตอร์ไซค์วินหน้า 7/11 บอกว่าไป ซอยสาธรแมนชั่น 1 ข้างเสนาเฟส เข้ามาในซอย 100 เมตรอยู่ขวามือ จะมีป้ายอยู่หน้าบริษัทเขียนว่า 3DS INTERACTIVE

3. รถยนต์:  ไม่แนะนำให้เอารถยนต์มา เนื่องจากหน้าบริษัทไม่มีที่จอดรถ แต่ถ้านำรถยนต์มาสามารถจอดได้ที่ห้างเสนาเฟส ซึ่งบริษัท ไม่รับประกันว่าจะมีที่จอดว่าง และผู้เรียนต้องรับผิดชอบค่าจอดรถเอง โดยจอดฟรี 2 ชั่วโมงแรก ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท *ในกรณีที่ซื้อสินค้า บริการภายในศูนย์ตั้งแต่ 200 บาทขึ้นไป และมีประทับตรา SENA fest ณ จุด E-Stamp 4 ชั่วโมงแรก คิดค่าบริการ 20 บาท ชั่วโมงต่อไปชั่วโมงละ 20 บาท

REMARK:

 • *No refund for cancellation (ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน)
 • **ท่านที่ออกใบเสร็จนามบริษัทและต้องการใบหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อเบิกกับทางบริษัทท่าน จะต้องแจ้งความจำนงโดยระบุใส่เครื่องหมาย  หน้าช่อง 'หัก ณ ที่จ่าย' ในระบบ Event Pop 
  • Has Withholding TAX (ประสงค์หักภาษี ณ ที่จ่าย)
  • I would like a TAX Invoice or Receipt (ต้องการขอใบกำกับภาษีและใบเสร็จ)
 • หากท่านไม่ได้แจ้งความจำนงในระบบ Event Pop ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ไม่ออกเอกสารย้อนหลัง โดยรับเอกสารหัก ณ ที่จ่ายนี้ในวันเรียนเท่านั้น

การขอใบเสนอราคาในนามนิติบุคคล:

กรุณาส่งคำขอได้ที่  anyanee@3dsinteractive.com หรือ  061-654-9982 (กิฟท์) หากซื้อในนามบุคคลทั่วไป ต้องทำคำร้องผ่านระบบ Event Pop เท่านั้น

Follow us:

Tickets

2nd Day & 3rd Day

Day 2 – 3: เวิร์คช็อป 2 วันสำหรับหัวข้อดังนี้
- Introduction to Rancher
- Setup your Rancher server with high availability
- Setup your MySql cluster for high availability (MariaDB Galera Cluster)

฿6,500.00
1-2-3 FEB (3 Days (Docker, Rancher, CircleCI, ELK)
฿8,500.00

*All Prices exclude VAT

Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
Cedf6bbb4628289ec04b2fea963dace58f05bfeb
Organized by
3DS Interactive Co.,Ltd.