Sports

Performance Centre Project | PCP @ Greeny Grass

A7ba0d7fb9441313db8f0c46941e5c6267e6251d
Performance Centre Project | PCP @ Greeny Grass
ด้วยโปรแกรม Football Development Program (FDP)  ของ Buriram United มีความตื่นเต้นที่จะประกาศว่า เราจะมีสถานที่ใหม่ซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณรามคำแหง และจะมีโปรแกรมเพิ่มขึ้นมาอีก 4 โปรแกรมด้วยกัน ในสำหรับสถานที่ใหม่แห่งนี้

สถานที่ : สนามฟุตบอล พัฒนาการ Greeny Grass
Location: Ramkhamhaeng Greeny Grass Facility 


หากสนใจและต้องการเข้าสู่โปรแกรม กรุณาคลิ๊กที่ลิ้งค์ของ Event pop เพื่อเป็นการลงทะเบียนก่อน ฟรี !

และหากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ของเรา สามารถติดต่อได้ผ่านทาง Facebook Buriram United FDP 

หรือ ผ่านทางเบอร์โทรศัพท์  095-571-2270


แล้วพบกัน ! Tickets

No Tickets Available

C7307bfbbaca4e710cf4f53400820c3188b3f295
Organized by
Buriram United FDP