หลักสูตร Data Visualization and Business Intelligence with Tableau Desktop

ระยะเวลา 4 วัน (เสาร์-อาทิตย์) โดย กลุ่มสาขา IT Management คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล


วันที่ 16-17 และ 23-24 ก.พ. 2562

ณ KX Building ติด BTS วงเวียนใหญ่


ดำเนินการสอนโดย ผศ.ดร.โษฑศ์รัตต ธรรมบุษดี (อ.โอม) และ คุณวิเชียร บุญญะประภา มหาวิทยาลัยมหิดล และ RapidMiner Certified Analyst

   ในกระบวนการ Data Science อีกหนึ่งขั้นตอนที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Data Visualization ซึ่งเป็นกระบวนการที่จะทำให้มองเห็นภาพรวมาของข้อมูลในมุมมองมิติต่างๆ เพื่อจะทำให้การตัดสินใจได้แม่่นยำขึ้น ซึ่งศิลปะในการสื่อสารข้อมูลให้กับฝั่ง Business User เป็นสิ่งที่ Data Scientist ควรให้ความสำคัญด้วย ในหลักสูตรนี้จะแนะนำการทำ Data Visualization และ Business Intelligence โดยใช้เครื่องมือ Tableau Desktop และ Tableau Prep ในการเตรียมข้อมูล

(ทั้งนี้ ผู้อบรมต้องนำคอมพิวเตอร์โน้ตบุคมาในวันอบรม และต้องยังไม่เคยติดตั้งโปรแกรม Tableau Destop แบบทดลองใช้ 14 วัน มาก่อน)

เนื้อหาการอบรม

วันที่

เวลา

หัวข้อการบรรยาย

16 กุมภาพันธ์ 2562
Tableau Desktop Fundamentals
9.00 – 12.00
• Introduction to data   visualization
• Introduction to business       intelligence
• Introduction to Tableau Desktop
• Connecting to data 
• Simplifying and sorting your   data 
• Organizing your data 
• Slicing your data by date
13.00 - 16.00
• Using multiple measures in a   view 
• Showing the relationship   between numerical values 
• Mapping data geographically
17 กุมภาพันธ์ 2562
Tableau Desktop Intermediate
9.00 – 12.00
Working with single data   sources 
Using multiple data sources 
Using calculations in Tableau 
Advanced table calculations 

13.00 - 16.00
Defining subsets of your data 
Tableau geocoding 
Viewing distributions 
Statistics and forecasting 
Dashboards and stories

23 กุมภาพันธ์ 2562
Tableau Prep
9.00 – 12.00
• Introduction to Tableau Prep
• ETL workflow in single data   source
13.00 - 16.00
• ETL workflow in multiple data   sources
• Advanced ETL workflow
24 กุมภาพันธ์ 2562
Tableau Desktop Advance
9.00 – 12.00
Review calculations 
Advanced table calculations 
Level of detail expressions 
Analyzing time-based data

13.00 - 16.00
Analyzing customer behavior 
Advanced chart types 
Geographical analysis 
Advanced dashboard techniquesค่าอบรมท่านละ 8,900 บาท


(ชำระก่อนวันอบรม 7 วัน ได้รับส่วนลด 10%)


ดูรายละเอียดได้ที่http://www.datalentteam.com/bi_tableau_2019/

รายละเอียดหลักสูตรที่ผ่านมา http://www.datalentteam.com
data visualization, data science

Tickets

No Tickets Available

18222180 208027556381685 1897368712825766981 n
Organized by
Datalent