1702.800

เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี

"เตรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี"

สำนักงานบัญชี ภาษี บนกองเงินกองทอง

🔖 ยินดีถ่ายทอด วิธีการจัดเตรียมเอกสารทางบัญชี เพื่อใช้ประกอบในการทำธุรกิจของท่าน เจ้าของธุรกิจ และ แอดมิน ในการจัดทำเอกสารทางบัญชีให้ถูกต้อง 
🛎  ไม่มีความรู้เรื่องบัญชี ก็มาเรียนรู้กับเราได้ ...
.
🔖  สิ่งที่ได้รับจาก ... คอร์ส เตรียมเอกสารเพื่อส่งสำนักงานบัญชี ...
1. การวางระบบ เอกสารรับ - จ่าย สำหรับธุรกิจ
2. วิธีการทำเอกสารอย่างไรให้สรรพากรยอมรับ กรณี ไม่มีใบเสร็จรับเงิน
3. เตรียมความพร้อม เมื่อถูกสรรพากรตรวจสอบ เอกสารรับ – จ่าย
4. การควบคุม เอกสารรับ – จ่ายเงินด้วยเงินสด
5. วิธีตรวจสอบใบกำกับภาษีรับ - จ่าย ให้สรรพากรยอมรับ
6. การป้องกันค่าใช้จ่ายต้องห้าม 
7. วิธีการออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย เพื่อนำมาใช้เป็นค่าใช้จ่ายธุรกิจ

👨‍💼 ถ่ายทอด โดย ... 
โดย คุณณัฐพัชร์ พหลโยธิน 

ที่ปรึกษาการเงิน บัญชี ภาษี 
* เจ้าของเพจ บัญชีภาษีเชิงรุก by aomsin
* ผู้จัดการฝ่าย Academy @ สำนักงานบัญชี ภาษี บนกองเงินกองทอง

View Tickets
Date
19 Jan 2019 at 13:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
บนกองเงินกองทอง ถนน พหลโยธิน สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo 2018png
บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo 2018png

บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

Having trouble purchasing ticket? View Help Center