สงวนสิทธิ์เฉพาะน้องๆ IT และ Computer Engineering SUT เท่านั้นนะครับ


COURSE DESCRIPTION:

ปัจจุบัน เราอยู่ในโลกที่การทำงานต่างๆอาศัยซอฟแวร์ในการทำงาน ซึ่งการพัฒนาซอฟแวร์ต้องอาศัยทักษะหลายอย่าง  หนึ่งในนั้นคือความรู้ความเข้าใจในภาษาคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้สั่งงานใช้พัฒนาซอฟแวร์ตามความต้องการ

ใน Course นี้เราเลือกที่จะสอน Java เพราะเป็นภาษาเชิงวัตถุ (Object Oriented) ที่ออกแบบมาสำหรับใช้ในงานจริง  มีหลายบริษัทใช้ Java นอกจากนั้นความรู้ในภาษา Java ยังถูกเอาไปใช้พัฒนาซอฟแวร์ได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น Desktop Application, Web Application, Mobile Application

ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้พื้นฐาน Java เบื้องต้น เพื่อเสริมความเข้าใจจากที่เคยเรียน หรือ ช่วยเตรียมความพร้อม ก่อนที่จะได้เรียนในชั้นเรียนอีกครั้งหนึ่ง


INSTRUCTORS:

WEERASAK, KANOKORN, ANUCHIT, AKI, THANABORDEE, LADARAT


SCHEDULE: 

09:00-17:00 ของวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 และ 09.00 - 12.00 ของวันที่ 22 พฤษภาคม 2559


LOCATION:

LAB F7 at SUT

Tickets

No Tickets Available

259748 129491147261799 1120996032 o
Organize by
Odd-e (Thailand)