ONLINE REGISTER NOW!! G-SHOCK x TRANSFORMERS Limited Edition

A6f8df2bba57537816901ac7e97aaabd84c6ceae
ONLINE REGISTER NOW!! G-SHOCK x TRANSFORMERS Limited Edition

G-SHOCK x TRANSFORMERS MASTER OPTIMUS PRIME Limited Edition

D-DAY ONE DAY EVENT

24.02.2019

**จุดนัดพบ เพื่อจับฉลากการเป็นเจ้าของ
พบกันได้ที่พื้นที่กิจกรรม ชั้น 3 โซน F (ชั้นบน
ไอซ์สเก็ต)**


ONLY at G-SHOCK CASIO Flagship Store!!!!
@centralwOrld 3rd floor.

**PARTICIPANTS VIA ONLINE REGISTRATION ONLY**
**ผู้เข้าร่วมได้จากการลงทะเบียนออนไลน์เท่านั้น**

ขั้นตอนการซื้อสินค้า

(Updated 31.01.2019)

ขั้นตอนที่ 1 : ลงทะเบียนรับสิทธิ์

 1. ให้สิทธิ์กับผู้ที่ลงทะเบียนออนไลน์ล่วงหน้าผ่านทางเวบไซต์ www.eventpop.me ระหว่างวันที่ 8-11 กุมภาพันธ์ โดยให้สิทธิ์กับสิทธิ์ VIP 200 ท่านแรก  จะสามารถมีสิทธิ์ลุ้นรับจับฉลากซื้อโมเดลพิเศษได้ที่ภายในงานเท่านั้น  วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ นี้  โดยเมื่อจับฉลากเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะนำผู้โชคดีมาซื้อที่ร้าน G-SHOCK CASIO สาขา Flagship Store ชั้น 3  ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิล์ด
 2. ชื่อที่ใช้ในการสมัคร www.eventpop.me จะต้องตรงกับบัตรประชาชนของท่าน เพราะชื่อจะถูกนำไปใช้ระบุในเอกสารรับบัตรและในหลักฐานการลงทะเบียนบัตร เพื่อใชในการรับบัตรและเป็นหลักฐาน ไม่สามารถให้ผู้อื่นมารับสิทธิ์แทนได้ ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น
 3. ผู้โชคดี VIP 200 ท่านแรก ที่ได้รับการสิทธิ์เพื่อเข้าร่วมการจับฉลากการซื้อโมเดลพิเศษ ต้องมาลงทะเบียน ณ จุดรับลงทะเบียน เวลา 10.00 น. และปิดลงทะเบียนเวลา 11.30 น. (การลงทะเบียนในช่วงเวลาดังกล่าวไม่ได้เป็นการสั่งซื้อล่วงหน้าแต่อย่างใด)
 4. ลูกค้าลงทะเบียนที่จุดรับลงทะเบียนกับทีมงาน CASIO เท่านั้น
 5. ลูกค้าที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ทุกท่านต้องนำบัตรประชาชนของตัวท่านเอง  นำมาลงทะเบียนด้วยตนเองเท่านั้น
 6. สงวนสิทธิ์ 1 หมายเลข ของเลขบัตรประชาชน ต่อ 1 สิทธิ์ในการจับฉลากลำดับ
 7. ลูกค้าทุกท่านต้องลงทะเบียน โดยเขียนชื่อ และข้อมูลให้ครบ บนสลากทั้ง 2 ส่วน ในเอกสารที่ออกจากทาง CASIO เท่านั้น
  • ส่วนที่ 1 สำหรับลูกค้าเก็บไว้ เพื่อนำมาแสดงตัวรับสิทธิ์
  • ส่วนที่ 2 สำหรับหย่อนลงในกล่องจับฉลาก

ขั้นตอนที่ 2 : จับฉลาก

  • เริ่มจับฉลากเวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนครบ 80 ท่าน ตามจำนวนสินค้าที่ขาย
  • ลูกค้าที่ถูกประกาศเรียกชื่อ และเบอร์ที่ตรงกับฉลากของท่านต้องแสดงตัวที่จุดลงทะเบียนพร้อมบัตรประชาชน ภายในประกาศเรียก 3 ครั้ง หลังจากถูกประกาศเรียกชื่อ และฉลากที่นำมาแสดงตัว ต้องมีเลขที่ตรงกับฉลากที่จับขึ้นมาเท่านั้น  มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • หากไม่มีการแสดงตัวในเวลาที่กำหนด หรือ ทำส่วนของฉลากหาย ทางทีมงาน CASIO  ***ขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้า และจะทำการจับฉลากคนต่อไปทันที โดยไม่มีการเรียกย้อนหลัง***

 

ขั้นตอนที่ 3 : ชำระเงินค่าสินค้า และรับสินค้า

 • เพื่อให้การจัดงานอยู่ในระเบียบ และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางทีมงาน CASIO จะอำนวยความสะดวก สำหรับคิวการจ่ายเงิน โดยแบ่งลูกค้าเป็นกลุ่ม กลุ่มละ xx ท่าน ตามลำดับการเรียก (รวมทั้งหมด xx กลุ่ม) และจะมีเจ้าหน้าที่ของทาง CASIO พาไปยังจุดชำระเงินและรับสินค้า
 • ลูกค้าต้องนำฉลากทั้ง 2 ส่วนมาที่ Cashier เพื่อทำการชำระเงิน (ส่วนที่ 2 ทางเจ้าหน้าที่จะคืนให้หลังจากตรวจสอบสิทธิ์การซื้อเรียบร้อยแล้ว)
 • สามารถชำระได้ทั้งเงินสด และบัตรเครดิต
 • เมื่อชำระเงินเรียบร้อยให้นำใบเสร็จไปแสดงที่จุดรับสินค้าเพื่อรับสินค้า และทำการเช็คสินค้ากับพนักงานที่หน้าเค้าน์เตอร์แคชเชียร์

หมายเหตุ
*หากตรวจพบการทุจริต ทางทีมงานขอตัดสิทธิ์ในการซื้อสินค้าทันที
*ขอสงวนสิทธิ์ในการจับฉลากซื้อสินค้า โดยทีมงาน CASIO เท่านั้น
*ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการซื้อสินค้าตามความเหมาะสม โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
*สงวนสิทธิ์ให้รางวัลแก่ผู้โชคดีที่อยู่ในงานเท่านั้นและช่วงเวลาของการจับฉลากเท่านั้น ในกรณีที่ผู้โชคดีไม่อยู่ในงานทางคณะกรรมการจะทำการจับฉลากหาผู้โชคดีคนใหม่มาทดแทน
*การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
*ไม่มีการจำหน่ายสินค้าในช่องทางออนไลน์


รายละเอียดสินค้า

กำหนดการจัดจำหน่าย

 • วันจำหน่าย 24 กุมภาพันธ์ 2562 
 • G-SHOCK x TRANSFORMERS MASTER OPTIMUS PRIME  (DW-6900TF-SET) ราคา 14,035 บาท
 • G-SHOCK CASIO Flagship Store  ชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์

Tickets

คลิกลงทะเบียน 'รับบัตร' เพื่อร่วมเป็น 200 ท่านแรก VIP ผู้โชคดีในการเข้าร่วมซื้อสินค้าภายในวันงาน (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)

**ขอสงวนสิทธิ์ในการลงทะเบียน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีลงทะเบียน โดยชื่อที่ลงทะเบียนในระบบม, เลขที่บัตรประชาชน "ต้อง" ตรงกับตัวจริง โดยในวันงาน จะต้องนำมายืนยันด้วยเจ้าของบัตรเองเท่านั้น ไม่สามารถส่งบัตรให้ผู้อื่นมารับแทน ไม่ว่ากรณีใดใดทั้งสิ้น**
**ลงทะเบียนรับสิทธิพิเศษ VIP 200 ท่านแรก (สิทธิ์มีจำนวนจำกัด)**
**ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ 200 ท่าน VIP จะได้รับอีเมล์พร้อม QR Code ในอีเมล์ที่ได้ลงทะเบียนไว้**
**ไม่สามารถส่งต่อบัตรให้กับท่านอื่นเพื่อเข้าร่วมงานจับฉลากการซื้อแทนกันได้**
**ต้องมาด้วยตนเองเท่านั้น**

**การตัดสินของคณะกรรมการในการเข้าร่วมการจับฉลากซื้อสินค้าราคาพิเศษ ถือเป็นที่สิ้นสุด**

Free
SOLD OUT
F8e691212b1b8b049dcc216a92999a00ecf72df0
Organized by
G-SHOCK CASIO by CMG