Education

๑ทศวรรษเออาร์ มายาเสมือนจริง

A92805e8b19a100d31c2095ab41f5347b0ce7b16
๑ทศวรรษเออาร์ มายาเสมือนจริง

งาน ๑ทศวรรษเออาร์ มายาเสมือนจริง เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อนับ mile stone ในการพัฒนาเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality มาครบ 10ปี งานนี้จึงได้ถือกำเนิดขึ้นมา และยังต้องการแลกเปลี่ยน แนะนำกับผู้สนใจในเทคโนโลยี AR หรือ Augmented Reality นี้ด้วย

ภายในงาน จะมีกิจกรรมหลักๆ อยู่ 2 ส่วนคือ

  1. นิทรรศการ จะจัดแสดงผลงาน AR หรือ Augmented Reality ที่ข้าพเจ้าได้พัฒนามา และ งานที่พัฒนามาเพื่องานนี้โดยเฉพาะ ทำให้ผู้ร่วมงานได้เล่น และเห็นงาน AR หรือ Augmented Reality ในรูปแบบต่างๆ มากมายหลากหลาย
  2. บรรยาย จะมีการบรรยาย อยู่ 3 หัวข้อดังนี้

        – 10.30 – 12.00 : วิธีการพัฒนา AR สำหรับผู้เริ่มต้น

        – 13.30 – 15.00 : การประยุกต์ใช้ AR ในงานต่างๆ

        – 16: 00 – 17.00 : AR กับการปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4

และภายในงานยังได้พบกับ ศิลปินรับเชิญอีก 4 ท่าน

    1.คุณอิทธิวัฐก์ สุริยมาตย์ ศิลปินนักเขียน นักออกแบบ Character อย่างหนังสือ “โรงเรียนเม็ดก๋วยจี๊” และ นายหัวปลา

    2.คุณพิณ ภูพาน ผู้กำกับภาพยนต์

    3.คุณพาฝัน สิงห์สุวรรณ มากด้วยฝีมือวาดภาพ และเสียงที่มีมนต์เสน่ห์

    4.คุณทิติกรณ์ พิกุลแก้ว งานปั้น ART Toy ที่มีเอกลักษณ์ น่าค้นหา

รายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://apichai.co/ar/10th-anniversary-ar/

Tickets

No Tickets Available

11c2c4c8e91a7138082cea105a19fbbce0cbd5c9
Organized by
Think Academy