กำหนดการ งาน “.NETConnection”  

วันเสาร์ที่ 19 มกราคม 2562

เวลา 13:00 – 16:00 น.

บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด ชั้น 38อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ถ.วิทยุ

 


เวลา
รายการ
12:00 - 13:00
ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน อาคารซีอาร์ซี ออลซีซั่นเพลส ชั้น 38
13:00 - 13:30
ตัวแทนจากไมโครซอฟท์และสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทยกล่าวเปิดงานและวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 
13:30 - 14:30
ผู้เข้าร่วมงานทยอยแนะนำตัวเอง คือใคร ทำอาชีพอะไร ใช้ .NET ทำอะไรบ้าง อยากช่วยเหลือหรือให้ความช่วยเหลือใครในเรื่องใด
14:30 – 15:50

แบ่งกลุ่มย่อยและคุยกันตามอัธยาศัย 

  • กลุ่มทีมทำโปรเจค
  • กล่มหาคนทำงาน หางาน
  • กลุ่มหาความรู้


15:50 - 16:00

แบ่งกลุ่มย่อยและคุยกันตามอัธยาศัย ตัวแทนผู้จัดงานไมโครซอฟท์และสมาคมโปรแกรมเมอร์กล่าวขอบคุณผู้ร่วมงาน


Tickets

No Tickets Available

Contest   programmer logo   eventpop
Organize by
Thai Programmer Association