Eventpop change 851x400 01

เรียนแล้วรวย หัวข้อ “Service Design”


        ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ TCDC ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานบริการ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การออกแบบบริการ” (Service Design) กิจกรรมในโครงการเปลี่ยนแล้วรวย CHANGE SMEs ที่จะให้คุณได้เรียนรู้แนวคิด เครื่องมือพื้นฐานของการออกแบบบริการ ตลอดจนกระบวนการการออกแบบ

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคคลที่มีความสนใจเรื่องการออกแบบบริการและสนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ

 

กำหนดการ

12:30-13:00 น.    ลงทะเบียน (หน้าทางเข้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC)

13:00-16:00 น.    Lecture เรื่อง Service Design for SMEs


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2559

รับจำนวน 100 คน

 


*** โปรดอ่านข้อความสำคัญ

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 22 พ.ค.59

ที่ E-mail : servicedesignthailand@tcdc.or.th

หรือ โทร 02-664-7667 ต่อ 180  (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)

เพื่อให้ผู้ที่เป็น Waiting list มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


หากท่านไม่แจ้งสละสิทธิ์หรือไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ทางระบบจะทำการล๊อค ท่านจะไม่สามารถจองกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของทาง TCDC ได้เป็นเวลา 3 เดือน

View Tickets
Date
27 May 2016 at 12:30 - 16:00
Add to Calendar
Location
Thailand Creative and Design Center: Auditorium
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.