Education

เรียนแล้วรวย หัวข้อ “Service Design”

D2931ce01c953e482f32a61db918d410bcd1e361
เรียนแล้วรวย หัวข้อ “Service Design”


        ในยุคปัจจุบันที่ธุรกิจไม่ได้แข่งขันกันแค่เพียงตัวสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ การบริการก็เป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับธุรกิจได้ TCDC ขอเชิญผู้ที่สนใจหรือเกี่ยวข้องกับงานบริการ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อ “การออกแบบบริการ” (Service Design) กิจกรรมในโครงการเปลี่ยนแล้วรวย CHANGE SMEs ที่จะให้คุณได้เรียนรู้แนวคิด เครื่องมือพื้นฐานของการออกแบบบริการ ตลอดจนกระบวนการการออกแบบ

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

บุคคลที่มีความสนใจเรื่องการออกแบบบริการและสนใจนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาธุรกิจ

 

กำหนดการ

12:30-13:00 น.    ลงทะเบียน (หน้าทางเข้าศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ TCDC)

13:00-16:00 น.    Lecture เรื่อง Service Design for SMEs


สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 22 พฤษภาคม 2559

รับจำนวน 100 คน

 


*** โปรดอ่านข้อความสำคัญ

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 22 พ.ค.59

ที่ E-mail : servicedesignthailand@tcdc.or.th

หรือ โทร 02-664-7667 ต่อ 180  (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)

เพื่อให้ผู้ที่เป็น Waiting list มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


หากท่านไม่แจ้งสละสิทธิ์หรือไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ทางระบบจะทำการล๊อค ท่านจะไม่สามารถจองกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของทาง TCDC ได้เป็นเวลา 3 เดือน

Tickets

No Tickets Available

6ae67280603a9452d582a851c24d7c40aba12f4d
Organized by
Thailand Creative and Design Center