Cover

Puey Talks #6

“ทุกคนควรช่วยสังคม มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อย”

PUEY TALKS กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่หก! กับการประสานพลังระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสังคมจากวงการหลากหลาย และนักธุรกิจที่จะมาทำให้เห็นความสำคัญของภาคธุรกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม ตามแนวคิดที่อาจารย์ป๋วยเชื่อและฝากไว้ว่า เราต่างล้วนมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน

ร่วมรับฟังเรื่องราวของผู้ประกอบการทางสังคม ในหนทางหลากหลายที่จะทำให้ได้เห็นแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะทำอะไร รูปแบบไหนก็ล้วนมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ทั้งนั้น


“ป๋วยทอล์ค” ครั้งที่หก “My Mark on The World” ที่ผู้ประกอบการหลากหลาย จะมาร่วม “ไว้ลายให้โลกเห็น” ไม่ว่าจะเป็น
  • ฐาปน สิริวัฒนภักดี - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  • หม่อมหลวง ดิศปนัดา ดิศกุล - โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  • ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ - บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
  • ศิรเดช โทณวณิก - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
  • ดำเนินรายการโดย มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล - THE STANDARD


และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้กิจการแก้ปัญหาใหญ่ให้สังคม

  • ทพญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร - OCCA แพลทฟอร์มให้บริการดูแลจิตใจ
  • ภัสสร์วี ตาปสนันท์ - FolkCharm Crafts ผ้าทอออร์แกนิกฝีมือช่างชุมชน
  • เสาวลักษณ์ ประทุมทอง - FisherFolk ประมงพื้นบ้าน ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
  • ภัทรวุฒิ และภัฏ เตชะเทวัญ - TP Packaging Solution บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ปลอดภัยต่อโลก

บัตรเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัดเพียง 300 ใบ ราคาใบละ 500 บาท

โดยรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดจะถูกนำไปร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างสวนป๋วย PUEY Park for the People สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#PUEYTalks6
#MyMarkonTheWorld
#ไว้ลายให้โลกเห็น

---

**ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้างาน เพื่อความปลอดภัยจะมีการตรวจกระเป๋าและร่างกายก่อนเข้างาน**

#social #talks #seminar #education

View Tickets
Date
25 May 2019 at 13:00 - 17:00
Add to Calendar
Location
ห้องอเนกประสงค์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร
View Map

Organized by

Icon3
Puey Talk

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center