Education

Puey Talks #6

03d4789b9f53245b8677b381e7b6647f2b13e043
Puey Talks #6

“ทุกคนควรช่วยสังคม มีมากช่วยมาก มีน้อยช่วยน้อย”

PUEY TALKS กลับมาอีกครั้งเป็นปีที่หก! กับการประสานพลังระหว่างภาคส่วนต่างๆในสังคม ครั้งแรกกับการรวมตัวกันของผู้ประกอบการสังคมจากวงการหลากหลาย และนักธุรกิจที่จะมาทำให้เห็นความสำคัญของภาคธุรกิจในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน และขับเคลื่อนสังคมที่เป็นธรรม ตามแนวคิดที่อาจารย์ป๋วยเชื่อและฝากไว้ว่า เราต่างล้วนมีหน้าที่ ความรับผิดชอบในการพัฒนาสังคม เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีร่วมกัน

ร่วมรับฟังเรื่องราวของผู้ประกอบการทางสังคม ในหนทางหลากหลายที่จะทำให้ได้เห็นแนวทางใหม่ๆ ไม่ว่าจะทำอะไร รูปแบบไหนก็ล้วนมีส่วนช่วยสร้างสังคมที่ดีได้ทั้งนั้น


“ป๋วยทอล์ค” ครั้งที่หก “My Mark on The World” ที่ผู้ประกอบการหลากหลาย จะมาร่วม “ไว้ลายให้โลกเห็น” ไม่ว่าจะเป็น
  • ฐาปน สิริวัฒนภักดี - บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  • หม่อมหลวง ดิศปนัดา ดิศกุล - โครงการพัฒนาดอยตุงฯ
  • ดร.ชาติชาย นรเศรษฐาภรณ์ - บริษัท กลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
  • ศิรเดช โทณวณิก - บริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน)
  • ดำเนินรายการโดย มนต์ชัย วงษ์กิตติไกรวัล - THE STANDARD


และผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ใช้กิจการแก้ปัญหาใหญ่ให้สังคม

  • ทพญ. กัญจน์ภัสสร สุริยาแสงเพ็ชร - OCCA แพลทฟอร์มให้บริการดูแลจิตใจ
  • ภัสสร์วี ตาปสนันท์ - FolkCharm Crafts ผ้าทอออร์แกนิกฝีมือช่างชุมชน
  • เสาวลักษณ์ ประทุมทอง - FisherFolk ประมงพื้นบ้าน ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง
  • ภัทรวุฒิ และภัฏ เตชะเทวัญ - TP Packaging Solution บรรจุภัณฑ์รูปแบบใหม่ปลอดภัยต่อโลก

บัตรเข้าร่วมงานมีจำนวนจำกัดเพียง 300 ใบ ราคาใบละ 500 บาท

โดยรายได้จากการขายบัตรทั้งหมดจะถูกนำไปร่วมสมทบทุนเพื่อสร้างสวนป๋วย PUEY Park for the People สวนสาธารณะแห่งการเรียนรู้ บนพื้นที่กว่า 100 ไร่ ณ ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#PUEYTalks6
#MyMarkonTheWorld
#ไว้ลายให้โลกเห็น

---

**ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่มและวัตถุอันตรายทุกชนิดเข้างาน เพื่อความปลอดภัยจะมีการตรวจกระเป๋าและร่างกายก่อนเข้างาน**

Tickets

No Tickets Available

1dcab1eb970879464d7a3ad69cb0069d4afc56e3
Organized by
Puey Talk