Eventpop change 851x400 02

ทำแล้วรวย หัวข้อ “Service Design”


        เพราะงานบริการ เป็นตัวช่วยผลักดันให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ จากการสร้างความพึงพอใจและประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้บริโภค TCDC ขอเชิญผู้ประกอบการหรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการ สมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหัวข้อ “การออกแบบบริการ” (Service Design) กิจกรรมในโครงการเปลี่ยนแล้วรวย CHANGE SMEs ที่จะให้คุณได้ระดมความคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเรียนรู้จากการลงมือออกแบบบริการจริง  ผ่านเครื่องมือและกระบวนการการออกแบบบริการ

 

ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ผู้ประกอบการหรือบุคคลที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการ ที่ดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่ต่ำกว่า เดือน

(ท่านจะต้องผ่านการสมัครและเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Service Design” มาแล้วเท่านั้น https://www.eventpop.me/e/501)

 

ขั้นตอนการคัดเลือก

  1. กรอกใบสมัคร
  2. ทางทีมงานทำการคัดเลือกและจะติดต่อกลับผ่านทาง E-mail ที่ใช้ในการสมัครของท่าน ภายในวันที่ 16 พ.ค. 59

 

เกณฑ์การคัดเลือก

  1. คัดเลือกจากผู้ประกอบการซึ่งมีธุรกิจบริการ หรือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการบริการ
  2. มีธุรกิจดำเนินการแล้วไม่ต่ำกว่า เดือน
  3. สมัครและเข้าร่วมการอบรม Service Design for SMEs ในวันที่ 27 พ.ค. 59***
  4. มีความตั้งใจจริงในการพัฒนาธุรกิจ

* หากพบว่าผู้สมัครมีคุณสมบัติข้อใดไม่เป็นไปตามเกณฑ์ดังกล่าว ทางทีมงานขอสงวนสิทธิ์ตัดสิทธิ์เพื่อให้สิทธิ์กับผู้มีคุณสมบัติที่ตรงมากกว่า

 

แจ้งผลการคัดเลือกทางอีเมล ในวันที่ 16 พ.ค. 59

 

 

กำหนดการ

28 พ.ค. 59

9:30-10:00 น.       ลงทะเบียน

10:00-12:00 น.    กิจกรรม workshop Service Design for SMEs

12:00-13:00 น.    พัก

13:00-17:30 น.    กิจกรรม workshop Service Design for SMEs

 

29 พ.ค. 59

9:30-10:00 น.      ลงทะเบียน

10:00-12:00 น.    กิจกรรม workshop Service Design for SMEs

12:00-13:00 น.    พัก

13:00-17:30 น.    กิจกรรม workshop Service Design for SMEs

 

 

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 13  พฤษภาคม 2559

รับจำนวน 40 คน

(*** ท่านจะต้องผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนา หัวข้อ “Service Design” มาแล้วเท่านั้น https://www.eventpop.me/e/501 )

 


*** โปรดอ่านข้อความสำคัญ

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาดังกล่าว กรุณาแจ้งสละสิทธิ์ภายในวันที่ 19 พ.ค. 59

ที่ E-mail : servicedesignthailand@tcdc.or.th

หรือ โทร 02-664-7667 ต่อ 180  (วันจันทร์-ศุกร์ 10.00-17.00 น.)

เพื่อให้ผู้ที่เป็น Waiting list มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้


หากท่านไม่แจ้งสละสิทธิ์หรือไม่มาเข้าร่วมกิจกรรม

ทางระบบจะทำการล๊อค ท่านจะไม่สามารถจองกิจกรรมที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายของทาง TCDC ได้เป็นเวลา 3 เดือนขอความกรุณาผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเนื่องจากใช้เป็นข้อมูลประกอบการคัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม ***View Tickets
Date
04 May 2016 at 09:30 - 09:30
Add to Calendar
Location
Thailand Creative and Design Center: Auditorium
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Tcdc logo2

Thailand Creative and Design Center

Having trouble purchasing ticket? View Help Center