"ชุมชนแห่งการฟัง ก.พ. - IKIGAI & Life Purpose การรู้จักและค้นพบตัวเอง" (Charity Event)

25dddc81424b01476b0a6315ef68f57e8e8b2554
"ชุมชนแห่งการฟัง ก.พ. - IKIGAI & Life Purpose การรู้จักและค้นพบตัวเอง" (Charity Event)
## อะไรคือเหตุผล ให้คุณตื่นขึ้นมาในทุกๆเช้า ##

ทุกเช้าวันจันทร์ เราจะพบคนเพียง 2 ประเภทในโลก คือ คนที่เด้งขึ้นมาจากเตียงอย่างกระตือรือร้น กับคนที่ไม่อยากตื่น กดเลื่อนนาฬิกาปลุกออกไปเรื่อยๆ 

คุณเป็นคนกลุ่มไหน ? ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น

ที่ผ่านมา บางคนอาจใช้ชีวิตบนความคาดหวังและแนวทางของคนรอบตัว ไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ ครอบครัว สังคม โดยที่ไม่เคยถามตัวเองว่า นั่นคือชีวิตของตัวเองจริงหรือไม่ 

นั่นเท่ากับว่า พวกเขายังไม่เคยตื่นขึ้นมาใช้ชีวิตเลยสักครั้ง

ใช้ชีวิตผ่านมา 30 กว่าปี ผมเองก็ไม่เคยถามตัวเอง ว่าอะไรคือเหตุผลของการมีชีวิตอยู่ เราจะตื่นขึ้นมาแต่ละวันไปเพื่ออะไร ก็เพียงแค่ใช้ชีวิตให้หมดไปวันๆ หายใจทิ้งไปวันๆ

เมื่อวันหนึ่ง ที่ผมตื่นขึ้นมาอย่างแท้จริง เพราะ "ได้รู้จักตัวเอง" ได้ค้นพบตัวเอง หลังจากวันนั้น ทุกๆวันเป็นวันที่มีคุณค่าและมีความหมาย 

ผมตื่นขึ้นมาทุกๆเช้า ด้วยความสดชื่น มีพลังกาย พลังใจที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความกระตือรือร้น ที่จะลุกขึ้นมาทำตามความฝันและเป้าหมายของตัวเอง

ผมอยากแบ่งปันความรู้สึกนี้ให้กับคุณ ชวนคุณมาตั้งวงพูดคุย ตั้งคำถาม รับฟังเสียงตัวเอง ทบทวนจิตใจด้านใน ผ่านกระบวนการ "IKIGAI & Dialogue" 

ซึ่งจะนำพาให้คุณเปิดพื้นที่การรับฟังเสียงจากภายใน แลกเปลี่ยนประสบการณ์อันล้ำค่า กับเพื่อนใหม่ สร้างมิตรภาพและความอิ่มเอมใจ เมื่อค้นพบเป้าหมายชีวิตของตัวเอง


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

  • ได้ทบทวนตัวเอง เกี่ยวกับการใช้ชีวิต
  • รู้จักตัวเองได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น
  • ใช้หลัก IKIGAI ในการค้นพบเป้าหมายชีวิตของตัวเอง
  • รับฟังตัวเองอย่างลึกซึ้ง เพื่อเข้าใจตนเองอย่างถ่องแท้
  • เปิดพื้นที่การฟัง และการเรียนรู้มุมองดีๆจากกัลยาณมิตรใหม่ๆ

กำหนดการ

จัดวันอาทิตย์ ที่ 3 ก.พ. 62 

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี ใกล้ BTS, MRT)

นำกิจกรรมโดย เรือรบ ผู้เชียวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communicationมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


หากคุณต้องการฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ได้ตกผลึกในตัวเอง ได้สัมผัสวงไดอะล็อกอย่างเต็มรูปแบบ ขอเชิญมาเจอกับผมและเพื่อนๆ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับ

ด้วยมิตรภาพ
เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

337f6bd6bb4fa77f9cc0adeb2c8d92c87c3fbaf5
Organized by
Learning Hub Thailand