Education

KHONKAEN PUBLIC SERVICE JAM 2016

Bea521d59462d7091471602637546d0d45e2224d
KHONKAEN PUBLIC SERVICE JAM 2016

TCDC ร่วมกับ Jump Space

จัดงาน KhonKaen Public Service Jam 2016


 JUMP_Logo_long.png

KhonKaen Public Service Jam 2016 คืออะไร?


TCDC ร่วมกับ jumpspaceจัดงาน KhonKaen Public Service Jam 2016 ขึ้นโดยเป็นส่วนหนึ่งของ Global GovJam ซึ่งเป็นงาน แจมความคิดที่จัดขึ้นพร้อมกันทั่วโลก เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นงานบริการของภาครัฐและหน่วยงานสาธารณะ ผู้เข้าร่วมจะแบ่งออกเป็นทีมย่อยๆและทำงานภายใต้หัวข้อ (Theme) เดียวกันภายในเวลา 48 ชั่วโมง เพื่อสร้างสรรค์วิธีการแก้ไขปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานบริการสาธารณะต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันตลอดจนร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมบริการสาธารณะใหม่ๆ

แห่งอนาคตขึ้นมา จากนั้นก็จะอัพโหลดผลงานให้คนทั่วโลกเห็น

ถ้าคุณเป็นผู้หนึ่งที่อยากเห็นบริการสาธารณะที่ดีในขอนแก่น ไม่ว่าจะเป็นบริการสาธารณะที่มีอยู่เดิม

เช่นระบบเดินทางขนส่งสาธารณะที่มีอยู่ ระบบไฟฟ้าตามถนนหนทางหรือในตรอกซอกซอย ฯลฯ 

หรือบริการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตที่จังหวัดขอนแก่น เช่น โครงการพัฒนาระบบรางเบา

และ โครงการ KhonKaen Smart City

 

หากคุณสนใจด้านบริการสาธารณะ และการออกแบบบริการ(Public service and service design)TCDCขอเชิญคุณมาร่วม KhonKaenPublic Service Jam 2016ด้วยความคาดหวังที่จะให้ประชาชนชาวขอนแก่นบุคลากรภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องกับบริการสาธารณะในปัจจุบันและอนาคตของจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมงานKhonKaen Public Service Jam 2016  นี้พื่อสร้างสรรค์บริการสาธารณะที่ดีร่วมกัน

 

KhonKaen Public Service Jam คือ 48 ชั่วโมงของการร่วมลงขันความคิด เปิดรับไอเดียจากทุกคน

ทุกอาชีพเพื่อนำความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และพลังที่แตกต่างกันของแต่ละคน มาทำงานร่วมกันโดยมุ่งได้ผลลัพธ์เป็นบริการสาธารณะใหม่ๆแน่นอนไม่มีใครรับประกันว่าบริการสุดล้ำจากไอเดียของพวกเรานั้นจะได้เกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่สิ่งที่รับประกันได้คือ คุณจะได้เรียนรู้และสนุกกับกระบวนการการทำงานและจะได้เห็นว่า ศักยภาพของคนมีพลังเมื่อมาทำงานร่วมกันไปได้ไกลขนาดไหน และได้รู้จัก “Service Design” จากการลงมือทำจริง 


กำหนดการ

31พฤษภาคม 2559

14:00 - 17:00     หลักสูตรเร่งรัดพื้นฐาน Intro to Designfor Public Services* 

17:00 - 18:00     รู้จักแจม”: แจมคืออะไร และเราจะแจมในหัวข้ออะไรกัน?

 

1 มิถุนายน 2558

10:00 - 17:00      ลงมือแจมโดยการใช้เครื่องมือ Service Design ที่เรียนรู้จากวันแรก

 

2 มิถุนายน 2558

10:00 - 17:00      แจมเมอร์นำเสนอผลงานต้นแบบ 

แผนที่ จัมป์ สเปซTickets

No Tickets Available

9ed81ce9da8d03f693738a0ba106b957efc49271
Organized by
JUMP Space