Education

บริหารคนหลาย Gen อย่างไร ให้ธุรกิจสำเร็จ - 17 Apr 2019

Bbe3ddfebc72c28a869d7f4bba1c3739f6ce4b15
บริหารคนหลาย Gen อย่างไร ให้ธุรกิจสำเร็จ - 17 Apr 2019

K SME Care TALK
ขอเสนอ
บริหารคนหลาย Gen อย่างไร
ให้ธุรกิจสำเร็จ

โดย คุณภาคภูมิ หอมสุวรรณ (ภูมิ)
ทายาทรุ่นที่ 3 แหนมสุทธิลักษณ์ สร้างวัฒนธรรมโค้ชในองค์กร SME

วันพุธที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 13:30 - 15:30 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13:00 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ

- การบริหารคนหลากหลาย Gen
- บริหารคนกว่าร้อย ให้มีเป้าหมายเดียวกัน 
- โค้ชชิ่งอย่างไรให้เห็นผลในองค์กร SME
- วิธีดึงศักยภาพคนให้บริษัทเติบโต


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 10 เม.ย. 62
3. กดรับ Ticket จาก Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 

สัมมนาอื่นๆ ของ K SME Care TALK คลิกที่นี่

Application Form

บริหารคนหลาย Gen อย่างไร ให้ธุรกิจสำเร็จ - 17 Apr 2019

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 10 เม.ย. 62

Tickets

No Tickets Available

08a8dcc81aa8e0e17757e0207511af8c8afa6d9b
Organized by
MADSPACE by KBank