Education

Digital Health Chaing Mai Revolution - งานเปิดตัวโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ

D203b2c01c2f20beed98c7eec352cbd0de514492
Digital Health Chaing Mai Revolution - งานเปิดตัวโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ

ขอเชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการ 

“การพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ (Northern Digital Health Revolution to Chiang Mai Medical and Health Hub)


วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.30 น.

@Nimman Convention Centre ชั้น 5, โครงการ Nimman One

กำหนดการกิจกรรมเปิดตัวโครงการ วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2562แผนที่ @Nimman Convention Centre ชั้น 5


Tickets

บัตรเข้าร่วมงานเปิดตัวโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาพดิจิตอลภาคเหนือ เพื่อการขับเคลื่อนสู่เชียงใหม่เมืองสุขภาพ 12 มี.ค. 62

โปรดแสดง QR Code (ส่งไปยังอีเมล์ของท่าน) ณ จุดลงทะเบียนหน้างาน

Free
Ca5dd8533a5c22793090608166e8e0199ba9a684
Organized by
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) (TCELS) ร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP)