"ชุมชนแห่งการฟัง พ.ค. - The Execution ทำเป้าหมายให้เป็นจริง" (Charity Event)

038bdab58c95c7aa806ff7a630f23594b6f0e0eb
"ชุมชนแห่งการฟัง พ.ค. - The Execution ทำเป้าหมายให้เป็นจริง" (Charity Event)
คุณรู้มั้ย อะไรคือทักษะที่สำคัญที่สุด ของคนที่ประสบความสำเร็จ และก้าวขึ้นสู่ระดับสูงในองค์กร ?

ไม่ว่าคุณจะเก่งหรือฉลาดสักแค่ไหน มีฝันใหญ่ เป้าหมายชัด ทัศนคติเป๊ะ วางแผนได้ดี แต่หากไม่สามารถสร้างผลลัพธ์ได้จริง ทุกอย่างก็เป็นอันจบ

อาจกล่าวได้ว่า ทักษะที่สำคัญที่สุดใ นการก้าวสู่ตำแหน่งผู้บริหาร ก็คือ "ความมีประสิทธิผลสูง"

"ผู้นำ จะไม่แค่ Do Things Right แต่เค้าจะ Do Right Things"

แม้คุณทำงานมีประสิทธิภาพ อาจขยันทำงาน ประหยัดต้นทุน ได้เนื้องานมากมาย ทำงานเสร็จเร็ว แต่ถ้างานเหล่านั้นไม่มีประสิทธิผลสูง คือไม่ได้ตอบโจทย์เป้าหมายของตัวคุณหรือองค์กรอย่างแท้จริง ในระยะยาวทุกอย่างก็จะแย่ลง 

"ความมีประสิทธิผลสูง เกิดจากวินัยในการทำสิ่งสำคัญ"

ดังนั้น คนที่จะประสบความสำเร็จและก้าวหน้าในองค์กร จะต้องรู้จักการลำดับความสำคัญ การวางแผนและปฏิบัติตามแผนให้บรรลุผลอย่างมีวินัย 

เพื่อจะเข้าใจเรื่องนี้อย่างถ่องแท้ ผมชวนคุณมาร่วมเรียนรู้ใน "ชุมชนแห่งการฟัง พ.ค. - The Execution ทำเป้าหมายให้เป็นจริง" 

Mini Workshop ที่กลั่นกรองจากศาสตร์จิตวิทยา และประสบการณ์ทำงานในฐานะผู้ประกอบการและผู้บริหารองค์กร ที่จะทำให้คุณกลายเป็นคนที่มีประสิทธิผลสูงได้ด้วยเครื่องมือระดับโลก 


สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

1. การจัดการสิ่งสำคัญในชีวิต และการลำดับความสำคัญของภารกิจต่างๆ

2. การวางแผนและปฏิบัติตามแผนให้ได้ผล

3. เทคนิคการจัดการเวลาให้มีเหลือเฟือ

4. การฝึกตัวเองให้มีนิสัยของผู้มีประสิทธิผลสูง


กำหนดการ

จัดวันเสาร์ ที่ 4 พ.ค. 62  

เริ่มกิจกรรม 09.30-12.30 น. เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00

สถานที่ Learning Hub Space ถ.นางลิ้นจี่ สาทร (มีที่จอดรถฟรี ใกล้ BTS, MRT)

นำกิจกรรมโดย เรือรบ ผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาการสื่อสารและการฟัง

รับจำกัดเพียง 20 ท่าน

กิจกรรมเพื่อการกุศล รายได้หลังหักค่าใช้จ่าย นำไปจัดพิมพ์หนังสือเล่มใหม่ "Deep Communicationมอบให้มูลนิธิและองค์กรการกุศลทั่วประเทศ

ร่วมทำบุญ ที่นั่งละ 500 บาท (รวมอาหารกลางวันและเครื่องดื่ม)


Mini workshop ในครั้งนี้ ผมนำมาจากศาสตร์การบริหารจัดการระดับโลก ที่สอนให้กับองค์กรมหาชนขนาดใหญ่ เชื่อว่าจะทำให้คุณได้ทักษะในการทำงานให้มีประสิทธิผล เพื่อให้ปีนี้ เป็นปีที่คุณจะพัฒนาตนเองได้อย่างก้าวกระโดด

.

ไว้เจอกันนะครับ

เรือรบ
CEO & Founder 
Learning Hub Thailand


ที่มาของกิจกรรม "ชุมชนแห่งการฟัง"

เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2554 โดยเรือรบ เชิญคนที่สนใจมาพบกันเป็นประจำทุกเดือน เพื่อสร้างพื้นที่แห่งการฟังให้มีมากขึ้นในชีวิต ด้วยการใช้กระบวนการกลุ่มแบบ “ไดอะล็อก” มีสมาชิกที่เคยมาเข้าร่วมแล้ว มากกว่า 500 คน 

ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง ใส่ใจ ไม่ด่วนตัดสิน เลิกก้มหน้าหาจอ แต่กลับมาหันหน้าเข้าหากัน รับฟังเรื่องราวความเป็นไปของกันและกัน ก่อกำเนิดมิตรภาพใหม่ๆ และสร้างสังคมแห่งสันติสุข 


ประโยชน์ที่ได้จากการฝึก "ไดอะล็อก"

1. ฝึกทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้เรารับฟังกันได้มากขึ้น หันหน้าเข้าหากันมากขึ้น มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับผู้คนรอบตัว

2. ฝึกการรับฟังเสียงภายในตนเอ เพื่อให้เราเข้าใจและไม่ละเลยตนเอง สามารถตกผลึกทางความคิด เกิดปัญญาปิ๊งแว้บ แก้ปัญหาที่ติดขัดของตัวเองได้

3. ฝึกห้อยแขวนคำตัดสิน เป็นการเจริญสติ ลดละอัตตาตัวตน ลดความขัดแย้งในชีวิตประจำวัน

4. ยกระดับจิตใจและจิตวิญญาณ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้คนหลากหลาย ทำให้เกิดการพัฒนายกระดับจิตใจ และเข้าถึงปัญญาญาณระดับสูงร่วมกัน


หลักพื้นฐาน 3 ประการของ "ไดอะล็อก"

1. Deep Listening รับฟังอย่างลึกซึ้ง ฟังเข้าไปถึงจิตใจ ความรู้สึก ความต้องการเบื้องลึก ไม่ใช่เพียงแค่คำพูด

2. Respect & Equality ให้ความเคารพ รับฟังกันอย่างเท่าเทียมในฐานะเพื่อนมนุษย์ ไ่ม่่แบ่งแยก อายุ เพศ วัย การศึกษา ศาสนา ยศตำแหน่ง หรือฐานะ 

3. Open Mind แบ่งปันด้วยหัวใจ เปิดใจต่อกัน รักษาความลับในวง แบ่งปันเรื่องราวจากประสบการณ์ตรง ไม่ใช่จากองค์ความรู้ หรือต้องการแนะนำสั่งสอน

Tickets

No Tickets Available

9279cf74692c5e3958fc12376387f5959eeefef8
Organized by
Learning Hub Thailand