Education

อบรมพัฒนา Line Chatbot ด้วย Node.js และ Heroku

Poster placeholder
อบรมพัฒนา Line Chatbot ด้วย Node.js และ Heroku

ตารางกิจกรรม

เวลา

Agenda

08.30 - 09.00

เริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม และแนะนำทีมงานผู้สอน

09.00 - 09.30

สร้าง Line provider และ Channel ใน Line developer account

09.30 - 10.00

Add line bot ของตัวเอง และตั้งค่า response ข้อความใน Line@ manager ทดลองตั้งค่ารูปแบบของ Keyword

10.10 - 11.00

เริ่มสมัครและเข้าใช้งาน Heroku

11.00 - 12.00

แนะนำการใช้งาน Message รูปแบบต่างๆของ Line

12.00 - 13.00

พักเที่ยง

13.00 - 16.00

ทดลองทำ workshop Chatbot จากโจทย์ที่เตรียมไว้

16.00 - 17.00

สรุปเนื้อหาที่เรียนมา และกล่าวปิดงาน


สิ่งที่ผู้เข้าร่วมต้องเตรียมมาก่อนร่วมกิจกรรม

1. สมัคร Line developer account ทาง https://developers.line.biz/en/

2. สมัคร Heroku accountทาง https://signup.heroku.com/

3. ติดตั้ง Node.js ทางhttps://nodejs.org.en

4. ติดตั้ง VSCode ทาง https://code.visualstudio.com/

5. Notebook ส่วนตัว


** ผู้เรียนต้องสามารถใช้งาน Git และ Node.js ได้เบื้องต้น เนื่องจากเนื้อหามีการเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับ Line messaging API ผ่านเทคโนโลยีดังกล่าว

Tickets

ผู้เข้าร่วม
Free
SOLD OUT
25434340e9dfba69cb8ccae5461d2b8e1414c0f1
Organized by
IGEARGEEK