Education

ทำตลาดด้วย Google Insight ชนะใจลูกค้าได้ไม่ยาก - 5 Mar 2019

E16ac84d7e7aef9cb5f21ade7e31c37261c8ccb2
ทำตลาดด้วย Google Insight ชนะใจลูกค้าได้ไม่ยาก - 5 Mar 2019

ทำตลาดด้วย Google Insight
ชนะใจลูกค้าได้ไม่ยาก


โดย คุณตวงพร สุเนต์ตา
Online Marketing Manager, iTopPlus

วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 13:30 - 17:30 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13:00 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- ทำความรู้จัก Google เชิงลึก ตอบคำถามคาใจ
- Google มีโฆษณากี่แบบ ควรใช้งบประมาณวันละเท่าไหร่ Website แบบไหนดีต่อการทำโฆษณา Keyword แบบไหนดี
- วิธีการวัดผลการทำโฆษณาทำอย่างไร
- เทคนิคการปรับปรุงการตลาดออนไลน์ให้ดีขึ้น เข้าใจง่ายจากตัวอย่างจริงข้อมูลจริง ตัวเลขจริง นำไปใช้กับธุรกิจของคุณได้จริง


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ

1. ผู้ที่ไม่มีเว็บไซต์หรือต้องการมีเว็บไซต์ 

2.ต้องการเรียนรู้การลงโฆษณา(Google) ให้มีประสิทธิภาพ


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 26 ก.พ. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก

Application Form

ทำตลาดด้วย Google Insight ชนะใจลูกค้าได้ไม่ยาก

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 26 ก.พ. 62

Tickets

No Tickets Available

705d0b4b4931b2aa92c790a1641cf7c2462608bd
Organized by
MADSPACE by KBank