Education

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 - 22 Mar 2019

3c98ac3ea5fb413e7726e5ec796ad4d10b3d34ba
Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 - 22 Mar 2019

Future of Retails 
บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0 


โดย คุณวี โอภารัตน์
Country Manager
บริษัท สโตร์ฮับ (ไทยแลนด์) จำกัด


วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ได้รับ
- เปิดมุมมองการทำรีเทลยุคใหม่ที่ใช้ข้อมูลเข้าช่วยการทำธุรกิจเตรียมตัวสู่ยุคดิจิตัลเต็มรูปแบบด้วยโซลูชันส์สำหรับธุรกิจตั้งแต่หน้าร้านจนจบหลังร้าน 
- แนะนำเครื่องมือในการบริหารจัดการร้านค้า
- ตัวอย่างจากผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกที่ปรับตัวในการนำเครื่องมือมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ธุรกิจ


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
1.กลุ่มร้านค้า Retail หรือ SME ที่มีหน้าร้านอยู่แล้ว ต้องการขยายธุรกิจให้ทันสมัยมากขึ้น 

2.ผู้ที่ต้องการขยายช่องทางจากหน้าร้านไปยังร้านค้าออนไลน์


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก

Application Form

Future of Retails บริหารร้านค้าอย่างไรในยุค 4.0

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 15 มี.ค. 62

Tickets

No Tickets Available

4e4d55c9d35e0574530cf2a6341504300649efdc
Organized by
MADSPACE by KBank