Education

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 28 Mar 2019

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว 


โดย คุณธนัย นพคุณ
FlowAccount Course Director

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 - 16:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- แนะนำและอธิบายแนวทางในการจัดการบัญชีสำหรับเจ้าของ Page
- การให้ความรู้ ในการจัดการรายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง
- สอนการลงบันทึกของธุรกิจด้วยระบบบัญชีออนไลน์  FlowAdvance
- วิธีการจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
1.SME ที่ทำธุรกิจขายของบน Facebook และ
2.ต้องการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชี ภาษีออนไลน์เพื่อมาช่วยในการบริหารรายรับรายจ่ายด้วยระบบบัญชีออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 21 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก
Kbank, #KOS

Application Form

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 28 Mar 2019

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 21 มี.ค. 62

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank