Education

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 28 Mar 2019

89fade37d9504246bcaa176212f1700bb67b265e
ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 28 Mar 2019

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว 


โดย คุณธนัย นพคุณ
FlowAccount Course Director

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2562 เวลา 14:00 - 16:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 13:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน)

ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- แนะนำและอธิบายแนวทางในการจัดการบัญชีสำหรับเจ้าของ Page
- การให้ความรู้ ในการจัดการรายรับ รายจ่าย ภาษีที่เกี่ยวข้อง
- สอนการลงบันทึกของธุรกิจด้วยระบบบัญชีออนไลน์  FlowAdvance
- วิธีการจัดการเอกสารค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
1.SME ที่ทำธุรกิจขายของบน Facebook และ
2.ต้องการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชี ภาษีออนไลน์เพื่อมาช่วยในการบริหารรายรับรายจ่ายด้วยระบบบัญชีออนไลน์
ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 21 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนมีนาคม คลิก

Application Form

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 28 Mar 2019

การลงทะเบียนครั้งนี้เป็นการรับลงทะเบียนเบื้องต้นเท่านั้น ยังไม่เป็นการยืนยันว่าท่านจะได้สิทธิ์เข้าร่วมสัมมนา โดยท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 21 มี.ค. 62

Tickets

No Tickets Available

0e0025b6322a303764a7a3b1286582452b233918
Organized by
MADSPACE by KBank