Lra

LUXE TALENT- รับสมัครหนุ่มสาวที่ใฝ่ฝันการทำงานในวงการสินค้าแบรนด์หรู

รับสมัครหนุ่มสาว ที่ใฝ่ฝันการทำงานในวงการสินค้าแบรนด์หรู
วันนี้ถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559

   รับสมัครหนุ่มสาว...ที่กำลังมองหา...ความมั่นคงในอาชีพกับแบรนด์ชั้นนำ เข้าร่วมบู๊ทแคมป์ Luxe Talent ที่จะปรับโฉมคุณให้เป็น “พนักงานขายสินค้าแบรนด์หรูอย่างมีคุณภาพ” พร้อมรับ Certificate จากศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ (Luxellence Center) แห่งแรกของประเทศไทย  หลักสูตร LUXE TALENT รุ่นที่ 1

    ศูนย์องค์ความรู้ด้านลักชัวรี่ Luxellence Center ภายใต้สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) สถาบันการศึกษาเพื่อสังคมของบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ได้เปิดสถาบันพัฒนาพนักงานขายแบรนด์หรูคุณภาพ Luxellence Retail Academy ที่มีหลักสูตรเข้มข้นรวมทั้งหมด 10 วัน ตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม – 10 มิถุนายน 2559 ณ Luxellence Learning Center อาคารปัญจภูมิ 1 ชั้น 3 โดยเป็นหลักสูตรที่เน้นการพัฒนานักเรียน นิสิต นักศึกษา รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่มีใจรักการบริการ มองหาความมั่นคงในอาชีพกับแบรนด์ชั้นนำ และชื่นชอบในสินค้าแบรนด์เนม ให้มีความรู้ ความสามารถและเข้าใจเรื่องการเป็น Brand Ambassador ได้อย่างมืออาชีพ ตั้งแต่กระบวนการการคิด ทักษะและเทคนิคการขาย รวมถึงเรื่องบุคลิกภาพและการสื่อสาร กลายเป็นพนักงานขายแบรนด์หรูที่มีศักยภาพและประสบความสำเร็จในอนาคต   


คุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร  และ ขั้นตอนการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตรคุณสมบัติผู้เข้าร่วมหลักสูตร

1.กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 หรือ 4 นักศึกษาจบใหม่ หรือจบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 1 ปี
2.อายุไม่เกิน 35 ปี
3.บุคลิกภาพดี สุภาพ มีใจรักงานบริการ
4.มีความสนใจในการแนะนำสินค้าและบริการหรู
5.มีทัศนะคติที่ดีกับการขาย
6.มีความสามารถด้านภาษาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ขั้นตอนการรับสมัครเข้าร่วมหลักสูตร

1.รับเพียงรุ่นละไม่เกิน 30 คนเท่านั้น ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรมสำหรับผู้ที่ผ่านคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติ*  
2.เปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 27 พฤษภาคม 2559
3.ส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายมาที่อีเมล์ admissions@luxellencecenter.com 
4.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-648-2948

  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

02-648-2948

Facebook Luxellencecenter

View Tickets
Date
30 May 2016 09:00 - 10 Jun 2016 18:00
Add to Calendar
Location
Luxellence Center Sathon Bangkok Thaïlande
View Map

Organized by

Lux white 01
Luxellence Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Lux white 01

Luxellence Center

Call

02-648-2948

Facebook

facebook.com/luxellencecenter

E-mail

admissions@luxellencecenter.com

Having trouble purchasing ticket? View Help Center