Education

Design thinking.ME : curate your designer’s mindset

6195cd2e41142800ed211e6511f91d6e0da7243f
Design thinking.ME : curate your designer’s mindset

Design thinking.ME
curate your designer’s mindset


เป็น Workshop ที่เน้นพัฒนาแนวคิดเชิงนวัตกรรม ผู้อบรมจะได้เรียนรู้แนวคิดนวัตกรรมแบบ ที่เน้นการเข้าอกเข้าใจความต้องการของมนุษย์ หรือที่เรียกว่า Design Thinking และนำแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบชีวิตของตนเองอย่างสร้างสรรค์เพื่อให้พบศักยภาพในตัวเอง มีชีวิตที่ดีและมีความสุขในทุกๆ วัน

เปิดรับสมัครแล้วกับ Workshop DESIGN THINKING.ME หลักสูตรที่มุ่งเน้นการลงมือปฎิบัติจริง ซึ่งอ้างอิงจากวิชาที่มีนักเรียนต่อคิวเรียนมากที่สุด ของมหาวิทยาลัยระดับโลกอย่าง Stanford และเป็นหลักสูตรที่องค์กรชั้นนำระดับโลกอย่าง Google Facebook และ Pinterest นำเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาบุคลากร

มาเรียนรู้กระบวนการสร้างนวัตกรรมและการออกแบบชีวิตผ่าน Design Thinking เพื่อให้หลุดจากกรอบวิธีการแก้ปัญหาแบบเดิมๆ สามารถคิดค้นไอเดียใหม่ๆ และเปิดทางเลือกใหม่ให้ชีวิตอย่างสร้างสรรค์ นอกจากนี้ยังได้เห็นมุมมอง และแนวคิดใหม่ๆ ในการทำงานและการใช้ชีวิต ผ่านตัวอย่าง case study หลากหลาย บนพื้นฐานของจิตวิทยาและ neuroscience

รายละเอียดคอร์ส

วันที่     วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562

เวลา     : 9.00 . - 16.30 .

สถานที่  : HUBBA-TO ( ซอย อ่อนนุช1/1  HABITO Mall ชั้น3)

ราคา     : Regular Ticket 4,500 บาท


สิ่งที่จะได้จากคอร์สนี้

คอร์สนี้จะเน้น Workshop-based เน้นการลงมือปฎิบัติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วม ได้ทดลองใช้ Tools และ Framework ต่างๆ ในการออกแบบชีวิต 

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ...

  • บุคคลทั่วไปที่มองหาแนวทางใหม่ๆ ในการออกแบบชีวิตและการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์
  • บุคคลทั่วไปที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตและในองค์กร
  • บุคคลทั่วไปที่อยากมีชีวิตที่ มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต
  • องค์กรที่ต้องการนำแนวทางไปใช้เพื่อบริหารบุคลากรในองค์กร 

Course Outline

8.30-9.00     - Registration
9.00-10.00   - Introduction to Design Thinking
10.00-10.15 - Morning Break
10.15-12.00 - Creativity Exercise
12.00-13.00 - Networking Lunch
13:00-14:00 - Start from where you are
14:00-14:30 - Life Dashboard
14.30-14.45 - Afternoon Break
14.45-15.30 - Life Prototype
15:30-16:00 - Decision Making Model
16.00-16.30 - Summary

ประวัติผู้สอน 

ดร. เพิ่มสิทธิ์ นำประสิทธิผล(คุณปัง) เป็นนักจิตวิทยาที่ปรึกษา โดยสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย University of California, Los Angeles (UCLA) ปริญญาโทเกียรตินิยมด้านบริหารธุรกิจจาก SASIN จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และปริญญาเอกเกียรตินิยม สาขาจิตวิทยาที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  และได้รับการ Certified Coach ทางด้าน Designing Your Life รวมถึง Certified Design Thinking จาก IDEO

ในด้านประสบการณ์ทำงาน ดร.เพิ่มสิทธิ์มีประสบการณ์ที่หลากหลายทั้งในด้านนวัตกรรม วิจัย รวมถึงกิจกรรมเพื่อสังคม จิตวิทยาองค์กร และจิตวิทยาประยุกต์ นอกจากนี้ ดร.เพิ่มสิทธิ์ ยังมีประสบการณ์การสอน Design Thinking ให้กับภาครัฐและเอกชนต่างๆ เป็นอาจารย์รับเชิญให้กับมหาลัยชั้นนำต่างๆทั้ง CU, TU, และ RSU 

คุณ พณัญญา เจริญสวัสดิ์พงศ์(คุณเบล) จบการศึกษาระดับปริญญาตรี วิศวกรรมเคมีจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาต่อปริญญาโทสาขาวิศวกรรมปิโตรเลียมที่ มหาวิทยาลัย Stanford และได้จบหลักสูตร Design Thinking และ Design your Life จาก d.school Stanford รวมถึง Certified Design thinking จาก MIT และ IDEO   

คุณเบลได้ใช้ Design your life ในการออกแบบชีวิตตัวเอง และใช้ Design Thinking ในการทำ Project Innovation ให้กับองค์กรในด้าน Product Development, Service Design, Improve working process และ Employee Engagement นอกจากนี้คุณเบลยังเป็นวิทยากรรับเชิญให้กับสถาบันการศึกษาต่างๆ

Contact สำหรับติดต่อทีมงาน 

- โส่ย, ตั๊ก (ทีมผู้จัดงาน) : 099-939-4164    
  academy@hubbathailand.com
- จูน (ฝ่ายบัญชี) : 02-116-5706
  accounting@hubbathailand.com

หมายเหตุ HUBBA Academy ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายทุกกรณี

Tickets

No Tickets Available

13ec8595087e0f4fe84f4e2ede462fb817cc1f34
Organized by
HUBBA Coworking Space