GAME OF FOUNDERS

C27bfa700e201a988a60670c7a28b245da68ddeb
GAME OF FOUNDERS
 เตรียมความฟิต ในธุรกิจสตาร์ทอัพ(Startup) ไปกับ GAME OF FOUNDERS by YEAH  ====

>>> ค่ายนี้เกิดขึ้นตอนที่พวกเรารู้ว่า ยังมีอีกหลายคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง !! 

แต่ว่า....
-จะทำอะไรดี?? 
-ทำยังไงธุรกิจถึงจะรอด?? 
-หาทีมอย่างไรถึงจะเวิร์ก?
-ไม่มีเงิน จะเริ่มได้ไหม?

และ แนวคิด ทักษะ เครื่องมือ ที่เราได้เรียนรู้มาจากโลก Startup นั้นมีประโยชน์สำหรับเด็กมหาลัยในยุคนี้อย่างไร  
ทุกข้อสงสัย จะถูกตอบได้ในค่ายนี้ และ Founderรุ่นใหม่ จะไม่อดตายอีกต่อไป 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความตั้งใจจัดค่ายนี้ขึ้นมานั้น เพื่อ...

1 พัฒนาแนวคิดและทักษะในด้านการทำสตาร์ทอัพแก่นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
2 เสริมสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าถึงโอกาสดีๆได้มากขึ้นในอนาคต

>>> ซึ่งปีนี้เรามาในชื่อ "GAME OF FOUNDERS" และครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนไหน!! เพราะเราจะถ่ายทอดสิ่งต่างจาก "Simulation Game" ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจโลกของสตาร์ทอัพ ไม่ใช่แค่ว่าสตาร์ทอัพนั้นคืออะไร? สร้างอย่างไร? แต่จะเข้าใจถึงว่า
...วิถีของสตาร์ทอัพนั้น คืออะไร !!

มาค้นพบประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนไปด้วยกัน ใน "GAME OF FOUNDERS"

====== [ เหมาะสำหรับ ] ====== นิสิต/นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย
1. คนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจ/สตาร์ทอัพ
2. คนที่อยากเรียนรู้ทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
3. คนที่ยังมีไฟในการทำสิ่งใหม่ๆและยังไม่ยอมแพ้
4. คนที่ยังไม่รู้ว่าสตาร์ทอัพจะเหมาะกับเราไหม
5. คนที่อยากออกมาเจอเพื่อนๆและคนที่แตกต่าง
6. คนที่ยังพร้อมเรียนรู้ เพราะค่ายนี้ไม่เหมาะกับคนที่เข้าใจเรื่องสตาร์ทอัพดีแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วสมัครเลย อย่ารอ!!
เพราะ "Founder คือ คนที่เริ่มทำ"

Application Form

GAME OF FOUNDER - Application

เตรียมความฟิต ในธุรกิจสตาร์ทอัพ(Startup) ไปกับ GAME OF FOUNDERS by YEAH ====

>>> ค่ายนี้เกิดขึ้นตอนที่พวกเรารู้ว่า ยังมีอีกหลายคนที่อยากเริ่มต้นธุรกิจเป็นของตัวเอง !!

แต่ว่า....
-จะทำอะไรดี??
-ทำยังไงธุรกิจถึงจะรอด??
-หาทีมอย่างไรถึงจะเวิร์ก?
-ไม่มีเงิน จะเริ่มได้ไหม?

และ แนวคิด ทักษะ เครื่องมือ ที่เราได้เรียนรู้มาจากโลก Startup นั้นมีประโยชน์สำหรับเด็กมหาลัยในยุคนี้อย่างไร
ทุกข้อสงสัย จะถูกตอบได้ในค่ายนี้ และ Founderรุ่นใหม่ จะไม่อดตายอีกต่อไป
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ความตั้งใจจัดค่ายนี้ขึ้นมานั้น เพื่อ...

1 พัฒนาแนวคิดและทักษะในด้านการทำสตาร์ทอัพแก่นิสิตและนักศึกษาในประเทศไทย ให้สามารถนำไปปรับใช้ได้จริง
2 เสริมสร้างคอมมูนิตี้เพื่อเป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และเข้าถึงโอกาสดีๆได้มากขึ้นในอนาคต

>>> ซึ่งปีนี้เรามาในชื่อ "GAME OF FOUNDERS" และครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งไหนไหน!! เพราะเราจะถ่ายทอดสิ่งต่างจาก "Simulation Game" ที่จะทำให้ทุกคนเข้าใจโลกของสตาร์ทอัพ ไม่ใช่แค่ว่าสตาร์ทอัพนั้นคืออะไร? สร้างอย่างไร? แต่จะเข้าใจถึงว่า
...วิถีของสตาร์ทอัพนั้น คืออะไร !!

มาค้นพบประสบการณ์ใหม่กับเพื่อนไปด้วยกัน ใน "GAME OF FOUNDERS"

====== [ เหมาะสำหรับ ] ====== นิสิต/นักศึกษา ทุกมหาวิทยาลัย
1. คนที่สนใจเรื่องการทำธุรกิจ/สตาร์ทอัพ
2. คนที่อยากเรียนรู้ทักษะต่างๆที่เกี่ยวกับการทำธุรกิจ
3. คนที่ยังมีไฟในการทำสิ่งใหม่ๆและยังไม่ยอมแพ้
4. คนที่ยังไม่รู้ว่าสตาร์ทอัพจะเหมาะกับเราไหม
5. คนที่อยากออกมาเจอเพื่อนๆและคนที่แตกต่าง
6. คนที่ยังพร้อมเรียนรู้ เพราะค่ายนี้ไม่เหมาะกับคนที่เข้าใจเรื่องสตาร์ทอัพดีแล้ว

ถ้าพร้อมแล้วสมัครเลย อย่ารอ!!
เพราะ "Founder คือ คนที่เริ่มทำ"

ปิดรับสมัครวันที่ 23 มีนาคม นี้ เวลาเที่ยงคืนตรง!!
และประกาศผล 31 มีนาคมนี้

Tickets

No Tickets Available

678148b5f3ff8f47991f6a91d235914612059a32
Organized by
YEAH Young Entrepreneur Assembly Hub