Banner 470x200 01

Workshop Urban Rangers : Creative Thinking for Our City

เวิร์กช็อป Urban Rangers: Creative Thinking for Our City

TCDC เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจการออกแบบ มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก ด้วยความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงขันความคิด ต่อยอดจินตนาการ และไอเดียสุดสร้างสรรค์ แล้วร่วมมือกันออกแบบผลงานเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่เรารักให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ในเวิร์กช็อป Urban Rangers: Creative Thinking for Our City โดยมีวิทยากรจาก Cloud - floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง คอยเป็นพี่เลี้ยงจุดประกายไอเดียอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตลอด 5 วันเต็ม


เวิร์กช็อปแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 : 14 – 18 มิถุนายน  2559

เรียนรู้การออกแบบเมือง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แนวคิด “Research + Design” และเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้อมูลสำหรับการออกแบบ ทั้งจากการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม สังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในพื้นที่ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมตั้งโจทย์สำหรับสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ


รอบที่ 2: 12 – 16 กรกฎาคม 2559

เรียนรู้การออกแบบเมือง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แนวคิด “Development + Design” โดยเน้นการพัฒนาผลงานออกแบบของกลุ่มจากกิจกรรมในรอบที่ 1  วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ก่อนนำมาปรับปรุง หรือ ต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตลอดทั้งกระบวนการ กระทั่งพัฒนาผลงานออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาสาขาการออกแบบ (ไม่จำกัดชั้นปี)

2. นักศึกษาสาขาใดก็ได้ ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือสนใจเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (ไม่จำกัดชั้นปี)

3. ตรงต่อเวลา และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 5 วัน 


เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

7 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง Facebook Page : TCDC Chiang Mai 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จันทร์ธิดา สังขจันทร์ โทร 052-080-500 #311 เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)


Cloud-floor คือใคร??

Cloud-floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อส่วนรวมเป็นหัวใจหลัก โดยมีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึงการผสมผสานแนวคิดจากหลากหลายสาขาอาชีพเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันแตกต่าง สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้สอยในพื้นที่

ตลอด 2 ปีที่ผ่าน Cloud-floor ได้จัดทำ Workshop ร่วมกับ TCDC เชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แก่บรรดานักศึกษาหลากสาขามาแล้วกว่า 20 ครั้ง โดยมุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยเปิดมุมมองและให้แง่คิดใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในศาสตร์แขนงอื่นๆ  โดยครั้งล่าสุดพวกเขาได้ร่วมมือกับองค์กรและกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์ผลงานกับโจทย์ Public Transit Lounge โดยการทดลองสร้างพื้นที่สาธารณะชั่วคราวภายในบริเวณใจกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง เปลี่ยนแปลงพื้นที่โล่งธรรมดาให้เป็นพื้นที่สาธารณะแบบไทยๆ สำหรับการพักคอยให้กับผู้ที่มารอและไม่ได้มารอขึ้นรถไฟได้อย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมรวมถึงสิทธิและอิสระภาพในการใช้สอยพื้นที่ สาธารณะไปในตัวด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวต่อยอดมาจาก Workshop ในโครงการ Ten for ninety ที่จัดขึ้นโดย ASA – CAN และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พวกเขายังมีโปรเจคดีๆ อีกเพียบที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

ติดตามผลงานและโปรเจ็คจาก Cloud-floor ได้ที่ : http://www.cloud-floor.com/

View Tickets
Date
14 Jun 2016 10:00 - 16 Jul 2016 18:00
Add to Calendar
Location
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ เชียงใหม่ - TCDC Chiang Mai เทศบาลนครเชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
View Map

Organized by

Tcdc logo2
Thailand Creative and Design Center
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.