Education

Workshop Urban Rangers : Creative Thinking for Our City

59e07a5f6ebddb73e06130d53a6f0558cb6fc7f4
Workshop Urban Rangers : Creative Thinking for Our City

เวิร์กช็อป Urban Rangers: Creative Thinking for Our City

TCDC เชียงใหม่ เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สนใจการออกแบบ มาร่วมกันสร้างความเปลี่ยนแปลงเพื่อเมืองเชียงใหม่ที่เรารัก ด้วยความคิดสร้างสรรค์และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) 

เปิดโอกาสให้น้องๆ นักศึกษาได้ลงขันความคิด ต่อยอดจินตนาการ และไอเดียสุดสร้างสรรค์ แล้วร่วมมือกันออกแบบผลงานเพื่อพัฒนาเมืองเชียงใหม่ที่เรารักให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น ในเวิร์กช็อป Urban Rangers: Creative Thinking for Our City โดยมีวิทยากรจาก Cloud - floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มุ่งเน้นด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง คอยเป็นพี่เลี้ยงจุดประกายไอเดียอย่างใกล้ชิด พร้อมถ่ายทอดแนวคิดในการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตลอด 5 วันเต็ม


เวิร์กช็อปแบ่งออกเป็น 2 รอบ

รอบที่ 1 : 14 – 18 มิถุนายน  2559

เรียนรู้การออกแบบเมือง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แนวคิด “Research + Design” และเรียนรู้วิธีการเก็บเกี่ยวข้อมูลสำหรับการออกแบบ ทั้งจากการสำรวจพื้นที่ภาคสนาม สังเกต สัมภาษณ์ และวิเคราะห์พฤติกรรมของผู้คนในพื้นที่ จากนั้นนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ ประมวลผล พร้อมตั้งโจทย์สำหรับสร้างสรรค์ผลงานออกแบบ


รอบที่ 2: 12 – 16 กรกฎาคม 2559

เรียนรู้การออกแบบเมือง ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ภายใต้แนวคิด “Development + Design” โดยเน้นการพัฒนาผลงานออกแบบของกลุ่มจากกิจกรรมในรอบที่ 1  วิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อน ก่อนนำมาปรับปรุง หรือ ต่อยอด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ โดยผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ตลอดทั้งกระบวนการ กระทั่งพัฒนาผลงานออกแบบให้สามารถใช้งานได้จริง


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. นักศึกษาสาขาการออกแบบ (ไม่จำกัดชั้นปี)

2. นักศึกษาสาขาใดก็ได้ ที่สนใจเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) หรือสนใจเรื่องการพัฒนาเมืองอย่างสร้างสรรค์ (ไม่จำกัดชั้นปี)

3. ตรงต่อเวลา และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดทั้ง 5 วัน 


เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันนี้ - 5 มิถุนายน 2559 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

7 มิถุนายน 2559 ผ่านทาง Facebook Page : TCDC Chiang Mai 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ จันทร์ธิดา สังขจันทร์ โทร 052-080-500 #311 เวลา 10.30 – 18.00 น. (ปิดวันจันทร์)


Cloud-floor คือใคร??

Cloud-floor กลุ่มสถาปนิกรุ่นใหม่ ที่มีความสนใจด้านการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง ซึ่งมุ่งเน้นการออกแบบเพื่อส่วนรวมเป็นหัวใจหลัก โดยมีกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) รวมถึงการผสมผสานแนวคิดจากหลากหลายสาขาอาชีพเป็นเครื่องมือในการสร้างสรรค์ นวัตกรรมและบริการ ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์อันแตกต่าง สร้างประสบการณ์ที่แปลกใหม่ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้สอยในพื้นที่

ตลอด 2 ปีที่ผ่าน Cloud-floor ได้จัดทำ Workshop ร่วมกับ TCDC เชียงใหม่ และสถาบันการศึกษาต่างๆ ให้แก่บรรดานักศึกษาหลากสาขามาแล้วกว่า 20 ครั้ง โดยมุ่งเน้นรูปแบบกิจกรรมที่ช่วยเปิดมุมมองและให้แง่คิดใหม่ๆ ในการออกแบบพื้นที่สาธารณะและเมือง ตลอดจนสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานในศาสตร์แขนงอื่นๆ  โดยครั้งล่าสุดพวกเขาได้ร่วมมือกับองค์กรและกลุ่มนักศึกษาจากหลากหลายสถาบัน สร้างสรรค์ผลงานกับโจทย์ Public Transit Lounge โดยการทดลองสร้างพื้นที่สาธารณะชั่วคราวภายในบริเวณใจกลางสถานีรถไฟหัวลำโพง เปลี่ยนแปลงพื้นที่โล่งธรรมดาให้เป็นพื้นที่สาธารณะแบบไทยๆ สำหรับการพักคอยให้กับผู้ที่มารอและไม่ได้มารอขึ้นรถไฟได้อย่างมีเอกลักษณ์ พร้อมตั้งคำถามเรื่องความชอบธรรมรวมถึงสิทธิและอิสระภาพในการใช้สอยพื้นที่ สาธารณะไปในตัวด้วย ซึ่งผลงานดังกล่าวต่อยอดมาจาก Workshop ในโครงการ Ten for ninety ที่จัดขึ้นโดย ASA – CAN และได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก นอกจากนี้พวกเขายังมีโปรเจคดีๆ อีกเพียบที่กำลังจะเกิดขึ้นตามมาในอนาคต

ติดตามผลงานและโปรเจ็คจาก Cloud-floor ได้ที่ : http://www.cloud-floor.com/

Tickets

No Tickets Available

Ef9a24f0640ccbfcddf77e1e2ad65eaafea21c24
Organized by
Thailand Creative and Design Center