Education

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว - 25 Apr 2019

โดย คุณธนัย นพคุณ
FlowAccount Course Director


วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13:00 - 15:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- แนะนำและอธิบายแนวทางในการจัดการบัญชีสำหรับธุรกิจออนไลน์ โดยเน้นไปที่รายรับ รายจ่ายต่างๆ 
- เรียนรู้การจัดการเอกสาร การบริหารสต็อก การลงบันทึกของธุรกิจด้วยระบบบัญชีออนไลน์ FlowAdvance 
- เข้าใจประเด็นภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจออนไลน์ในเบื้องต้น


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
SME ที่ทำธุรกิจขายของบน Facebook และต้องการเรียนรู้เรื่องการทำบัญชีและภาษีออนไลน์เพื่อมาช่วยบริหารรายรับรายจ่าย


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 18 เม.ย. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนเมษายน คลิก

KSME, Kbank, KOS

Application Form

ร้านค้าบน Facebook ต้องรู้! จัดการบัญชีอย่างไรให้ลงตัว

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank