Education

สร้างเพจให้เป็น เปิดตลาดออนไลน์ - 2 Apr 2019


โดย คุณอัยรินทร์ พิทักษ์กรณ์
Social Media Specialist จากแฟนเพจ Digitory


วันอังคารที่ 2 เมษายน 2562 เวลา 13:00 - 16:00 น. 
(ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 12:30 น.)
KOS: K ONLINESHOP SPACE ชั้น 5 เซ็นทรัลเวิลด์ (ฝั่งอิเซตัน) 


ประโยชน์ที่ท่านจะได้รับ
- รู้จักโครงสร้างของ Facebook Ads
- วิธีเปิดบัญชีโฆษณา และทำโฆษณาบน Facebook เบื้องต้น


งานสัมมนานี้เหมาะสำหรับ
เจ้าของ Facebook Page ที่ไม่เคยลงโฆษณาบน Facebook มาก่อนและต้องการทำโฆษณาเพื่อสร้าง Brand Awareness ให้กับสินค้า


ขั้นตอนการเข้าร่วมสัมมนา
1. สมัครสัมมนาโดยกรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วนที่ปุ่ม "สมัคร" (Apply)
2. 
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ Invitation Email วันที่ 26 มี.ค. 62
3. กดรับ Ticket จาก 
Invitation Email
4. นำ QR Code มาแสดงที่หน้างาน 


สัมมนาอื่นๆ ในเดือนเมษายน คลิก

KSME, Kbank, KOS

Application Form

สร้างเพจให้เป็น เปิดตลาดออนไลน์

Tickets

No Tickets Available

Logo mad space
Organized by
MADSPACE by KBank