Sports

LOMA RUN for Charity on the Beach 2019

3588597730178f675d4b0f7e905fb4609cf1033d
LOMA RUN for Charity on the Beach 2019


สมาคม ไว ดับยู ซีเอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา ร่วมกับเมืองพัทยา

โครงการ“ เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 2019“(ครั้งที่ 7)

“ชิงถ้วยประทาน พระเจ้าวรวงค์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ”

 

หลักการและเหตุผล

         จากการร่วมมือกันระหว่าง สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา และเมืองพัทยา จัดโครงการ

“ เดิน-วิ่ง การกุศลบนชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา 2019”( ครั้งที่ 7) ชิงถ้วยประทานพระเจ้าวรวงค์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตุ มีชื่องานในปี่นี้คือ “LOMA RUN for Charity on the Beach 2019”  เพื่อต้องการกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้าและประชาชนทั่วไป ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพพลานามัยที่สมบรูณ์ แข็งแรง โดยมีการจัดขึ้นในครั้งที่ 1-6 ที่ชายหาดเมืองพัทยา แต่เนื่องด้วยมีผู้ร่วมงานที่มากขึ้นในทุกๆปี ทำให้สถานที่บนชายหาดเมืองพัทยาที่เคยจัดที่ผ่านมาไม่สามารถรองรับ จำนวนนักวิ่งจำนวนมากได้ อีกทั้งระยะชายหาด 2.5 กม.ทำให้ไม่เพียงพอสำหรับการวิ่งในระยะที่ไกลขึ้น ดังนั้นเพื่อความเหมาะสมของจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมและสถานที่ ทางสมาคมฯจึงได้ตระหนักและสำรวจชายหาดจอมเทียน ซึ่งเป็นชายหาดที่ได้รับการปรับภูมิทัศน์ไม่นานมานี้ ทำให้เป็นชายหาดที่สวยงาม มีความยาวตลอดแนวชายหาดถึง 7 กิโลเมตร รวมถึงเส้นทางบนถนนที่กว้างตลอดแนว ในปีนี้ทางคณะกรรมการจึงเห็นสมควรจัดกิจกรรมบนชายหาดจอมเทียนด้วยเหตุผลดังกล่าว

ประวัติการจัดงาน เดิน-วิ่งการกุศลบนชายหาดเมืองพัทยา

 

วัตถุประสงค์

1.เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการต่างๆ ของสมาคมไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา 

2.เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชนทั่วไป มีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง

3.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ และส่งเสริมภาพลักษณ์ ความสวยงามของชายหาดเมืองพัทยา

4.เพื่อสานสัมพันธ์อันดีระหว่าง ผู้จัดงาน ,ผู้สนับสนุนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

5. เพื่อหารายได้เพื่อทำกิจกรรมสาธารณกุศลตามโครงการต่างๆของสมาคม

6. เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปมอบให้โรงพยาบาลเพื่อจัดซื่อเครื่องมือแพทย์ในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

7.เพื่อกระตุ้นและดึงดูดนักท่องเที่ยวมาที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นและหมุนเวียนรายได้สู่ท้องถิ่น

  

เป้าหมาย

1.ผู้เข้าร่วมกิจกรรม มีสุขภาพพลานามัย สมบรูณ์ ร้อยละ 100

2.นักเรียน นักศึกษา ข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเข้าร่วมกิจกรรม 5,000 ท่าน

 

วันที่ดำเนินโครงการ

      วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน 2562  เวลา 05.00-09.00 น.

 

สถานที่ดำเนินโครงการ

      ณ ชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี 

• ใช้พื้นที่บนพื้นทรายตั้งแต่ ชายหาดยินยอม—ชายหาดดงตาล--ชายหาดจอมเทียน ตลอดแนว

• ใช้พื้นที่ถนนตลอดแนวเข้าไปในเขตพื้นที่จอมเทียน--ดงตาลตลอดแนว(ขออนุญาตขอความร่วมมือปิดถนน 50% 1 เลน ฝั่งชายหาด และขอความร่วมมือไม่จอดรถบนถนนฝั่งชายตั้งแต่เวลา 05.00 – 09.00 น. หรืออาจเปิดก่อนได้ กรณีนักวิ่งเข้าเส้นชัยหมดแล้ว)

• ขออนุญาตเสนอพิจารณา ขอความร่วมมือปิดถนนเขตปลอดช่วงเวลา 05.00-09.:00 น.เนื่องจากถนนบริเวณนั้นค่อนข้างเล็กเกรงจะเป็นอันตรายต่อนักวิ่งได้ แต่ สามารถมีผู้ที่ช่วยพิจารราเปิดในกรณีที่ฉุกเฉินหรือจำเป็น 

 

ผู้รับผิดชอบโครงการ

       สมาคม ไว ดับยู ซี เอ กรุงเทพฯ-ศูนย์พัทยา 

แบบเสื้อ 


 

 แบบเหรียญ


 

 

รูปแบบการจัดงาน

• เป็นการจัดงานวิ่งบนทราย 50%ผสมกับถนนปกติ 50%

• จำกัดผู้เข้างานจำนวน 5,000 ท่าน

• ระบบการรับสมัครเป็นแบบ online เท่านั้น

• เริ่มเปิดรับสมัคร 8 กุมภาพันธ์ 2562 และปิดรับสมัครวันที่ 15เมษายน 2562

• ตัดสินการวิ่งด้วยระบบ chip Time 

• ระยะทางแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ 6k และ 10K 

• พิมพ์ชื่อของนักวิ่งลงบนเสื้อ และ บิบ

• หลังจบการแข่งขัน นักวิ่งทุกท่านรับอาหารและเครื่องดื่มฟรี ผู้ชนะรับรางวัลตามลำดับ

• เพื่อความปลอดถัยในการช่วยชีวิตกรณีฉุกเฉิน ได้รับเกียรติจาก รพ.กรุงเทพพัทยา เ)น Medical Leader อีกทั้ง ทางผู้จัดจะมีการจัดทีมแพทย์ดูแล และได้รับการสนับสนุนBike Nurse เจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต และเครื่องกระตุกหัวใจ จาก โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์

• รางวัลสำหรับผู้เข้าแข่งขันมีดังนี้


Top 100 ของนักวิ่งชาย และ Top 100 ของนักวิ่งหญิง ระยะ 6K,10K รับ ตุ๊กตาโลมาซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของงาน

ระยะทาง 6 K ค่าสมัครท่าน 500 บาท ได้รับ เสื้อ,บิบ,เหรียญรางวัล ทุกท่าน 

รางวัล Over all 

Male

Female

 รับรางวัลถ้วยประทาน

Over all อันดับที่ 1

Over all อันดับที่ 1

 

Over all อันดับที่ 2

Over all อันดับที่ 2

 

Over all อันดับที่ 3

Over all อันดับที่ 3

ถ้วยรางวัลตามรุ่นอายุ7 อันดับ

Male

Female

 

รุ่นอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

รุ่นอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

 

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 18-29 ปี

 

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

 

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

 

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

 

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป 

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

 ระยะ 10 K ค่าสมัครท่าน 600 บาท ได้รับ เสื้อ,บิบ,เหรียญรางวัลและเสื้อ finisher ทุกท่าน 

รางวัล Over all

Male

Female

รับรางวัลถ้วยประทาน

Over all อันดับที่ 1

Over all อันดับที่ 1

 

Over all อันดับที่ 2

Over all อันดับที่ 2

 

Over all อันดับที่ 3

Over all อันดับที่ 3

ถ้วยรางวัลตามรุ่นอายุ 7อันดับ

Male

Female

 

รุ่นอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

รุ่นอายุ ต่ำกว่า 18 ปี

 

รุ่นอายุ 18-29 ปี

รุ่นอายุ 18-29 ปี

 

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 30-39 ปี

 

รุ่นอายุ 40-49 ปี

รุ่นอายุ 40-49 ปี

 

รุ่นอายุ 50-59 ปี

รุ่นอายุ 50-59 ปี

 

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

หมายเหตุ รางวัลแฟนซีขออนุญาตแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมในภายหลัง

กำหนดการอย่างไม่เป็นทางการ

วันที่ 7 กันนายน 2562

เวลา 13.00 – 20.00 รับเสื้อและบิบ บริเวณลานชายหาดดงตาล

วันที่ 8 กันยายน 2562

เวลา 05. 30 น. นักวิ่งระยะ 10 K เข้าจุด Check in

เวลา 05.45 น. ปล่อยตัว ระยะ 10K

เวลา 05.45 น. นักวิ่ง ระยะ 6K เข้าจุด Check in

เวลา 06.00 น. ปล่อยตัว ระยะ 6K

                 ท่านที่เข้าเส้นชัย ทุกท่านรับเหรียญที่ระลึก,   ทุกท่านรับอาหารและเครื่องดื่มฟรี

                     ระยะ 10k รับเสื้อ Finisher

                 ท่านที่ติดอันดับรับรางวัลในแต่ละรุ่นจะติดที่ Board และกรุณาไปรายงานตัวและรอรับถ้วยรางวัลตามจุดที่กำหนด

เวลา 07.30 น. ทยอยรับรางวัลตามลำดับ

เวลา 09.00 น. ปิดงาน เจ้าหน้าที่เคลียของและพื้นที่


ซื้อบัตรได้ที่ www.thai.run

Tickets

10 Km.
฿600.00
SOLD OUT
6 Km.
฿500.00
SOLD OUT
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon