1702x800

DNA Financial Advisor #2 (รุ่น 1)

สัมมนา "DNA Financial Advisor #2 (รุ่น 1)"
ที่ปรึกษาการเงินสายพันธุ์ใหม่ เป็นไปได้ใน 4 สัปดาห์

รายละเอียดคอร์ส #2

รู้จริง สินค้าการเงิน การลงทุน ที่ใช้วางแผนการเงิน

    1. พอร์ตหุ้นปันผล ผ่านระบบ DCA : Dollar Cost Average
    2. พอร์ตกองทุนรวม ผ่านระบบ DCA : Dollar Cost Average
    3. Unit Linked ประกันชีวิต ควบ การลงทุนกองทุนรวม
    4. Health Care Protection ประกันสุขภาพเหมาจ่าย

เพราะสินค้าการเงิน การลงุทน จะช่วยตอบโจทย์ เป้าหมายการเงินลูกค้าได้ทั้งหมด 7 ข้อ

    ✔ เก็บเงินก้อนโต
    ✔ วางแผนเกษียณ
    ✔ วางแผนภาษี
    ✔ ขอคืนภาษีปันผลหุ้น และกองทุนรวม
    ✔ วางแผนค่ารักษาพยาบาล
    ✔ ลงทุนต่อยอดเงิน
    ✔ วางแผนปกป้องรายได้ในอนาคต

อยากทราบรายละเอียดคอร์สทั้งหมด คลิก

https://drive.google.com/open?id=1QQGNCN9sQq33wNt5R9znyc1jhf0RjAZv


  ถ่ายทอดและแบ่งปันข้อมูลโดย : อภิวัฒน์ หวังมีชัย        

            -ผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ (หุ้น/กองทุนรวม/ตราสารหนี้)    
     -ที่ปรึกษาการเงิน "บนกองเงินกองทอง"
     -CEO & Founder @บนกองเงินกองทอง

        วันและเวลาจัดงาน    
     - วันเสาร์ที่ 23 มีนาคม 2562
     - เวลา 13.00-16.00 น.

        สถานที่จัดงาน
        - อาคารพหลโยธินเพลส ชั้น 14 ใกล้ BTS อารีย์

        จำนวนที่นั่ง
         - 8 ที่นั่ง

    *ฟรีตลอดงาน

    *ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่มีรายชื่อในระบบเท่านั้น


    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่... Line @ : @bon.knkt หรือคลิ๊ก https://goo.gl/XsD1oN

View Tickets
Date
23 March 2019 at 13:00 - 16:00
Add to Calendar
Location
บนกองเงินกองทอง ถนน พหลโยธิน สามเสนใน เขต พญาไท กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
View Map

Organized by

Logo 2018png
บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
Logo 2018png

บริษัท บนกองเงินกองทอง แอ็คเคาท์ติ้ง จำกัด

Having trouble purchasing ticket? View Help Center