Sports

วิ่งชมวัง 2019

38904e9c46fa584867b13bcc5356745573b72668
วิ่งชมวัง 2019
วิ่งชมวัง 2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์  12 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

จัดและดำเนินงานโดย : Bike STYLE and Run (Organizer)


           Bike STYLE and Run  ร่วมกับ POLIMAXX และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ชวนเชิญท่านหญิงท่านชาย มาเดิน-วิ่งชมวังโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ถึงพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน  บนเส้นทางวิ่งสายธรรมชาติสู่พระราชวังอันงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พร้อมกับเชิญนักวิ่งจิตอาสามาร่วมวิ่ง ในกิจกรรม POLIMAXX Run3R Plogging Run วิ่งเก็บขยะตลอดระยะทาง เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดในเส้นทางการวิ่ง ตามเทรนด์การวิ่งออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก และร่วมแบ่งปันน้ำใจให้สังคม โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป

เสื้อ


เหรียญ


MAP


วิ่งชมวัง 2019

วันที่จัดงาน : วันอาทิตย์  12 พฤษภาคม 2562

สถานที่จัดงาน : ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี

จัดและดำเนินงานโดย : Bike STYLE and Run (Organizer)


           Bike STYLE and Run  ร่วมกับ POLIMAXX และ ห้างสรรพสินค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ชวนเชิญท่านหญิงท่านชาย มาเดิน-วิ่งชมวังโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันอาทิตย์ 5 พฤษภาคม 2562 จากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี ถึงพระรามราชนิเวศน์หรือวังบ้านปืน  บนเส้นทางวิ่งสายธรรมชาติสู่พระราชวังอันงดงามตามแบบสถาปัตยกรรมยุโรป พร้อมกับเชิญนักวิ่งจิตอาสามาร่วมวิ่ง ในกิจกรรม POLIMAXX Run3R Plogging Run วิ่งเก็บขยะตลอดระยะทาง เพื่อช่วยกันรักษาความสะอาดในเส้นทางการวิ่ง ตามเทรนด์การวิ่งออกกำลังกายที่กำลังได้รับความนิยมทั่วโลก และร่วมแบ่งปันน้ำใจให้สังคม โดยเงินรายได้ส่วนหนึ่งหลังหักค่าใช้จ่ายนำมอบให้สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์  เพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ต่อไป


ประเภทของกิจกรรม ( จำกัดจำนวน ที่ 1,500 ท่าน)*** Virtual Run ระยะ 10 Km (ไม่มีการสะสมระยะทาง)  เสื้อ +เหรียญ จัดส่งทางไปรษณีย์ หลังวันงาน 2สัปดาห์  )
ส่งผลวิ่งวันที่ 6 พฤษภาคม  2562 ถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2562  ช่องทาง Line Id:@fanaticrun

ช่องทางการรับเสื้อและเบอร์วิ่ง

รับได้วันที่ที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ โรบินสันไลฟ์สไตล์ จังหวัด เพชรบุรี  บริเวณจุดประชาสัมพันธ์

เอกสารใช้ในการรับใช้เลขที่สมัคร +บัตรประชาชนในการรับ  กรณีรับแทนคนอื่น ใช้เลขสมัคร +บัตรประชาชนของคนที่มีชื่อในใบสมัคร

(เอกสารสามารถถ่ายใส่ไว้ในโทรศัพย์ได้)

***ไม่อนุญาตให้มีการลงทะเบียน รับเสื้อ เบอร์ประจำตัว ในเช้าวันแข่งขันโดยเด็ดขาด

Walk In  : โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี  ศ.-อา. 29-31 มี.ค. 2562 11.00-15.00 น. บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1

ของรางวัลพิเศษ

-ถ้วยรางวัล OVER ALL ชาย 1 รางวัล   พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 

-ถ้วยรางวัล OVER ALL หญิง 1 รางวัล  พร้อมเงินรางวัล 2,000 บาท 

-ชมรมที่ส่งนักวิ่งเข้าร่วมกิจกรรมมากที่สุด  3 ลำดับแรก

-นักวิ่งแฟนซีที่แต่งกายเข้าธีมแห่งความเป็นไทย ที่ถูกใจกรรมการมากที่สุด 3 ลำดับแรก

-สำหรับท่านที่สมัครทางออนไลน์เป็นกลุ่มตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป รับฟรี ! เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”

จำนวนจำกัด 200 องค์ เท่านั้น  (ไม่รวมประเภท Virtual Run / POLIMAXX Run3R Plogging Run)

 

การจอดรถ

จอดรถบริเวณโรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี


ช่องทางการรับสมัคร Walk In  

- กรุงเทพมหานคร: ตั้งแต่  15 ม.ค. 2562 หมู่บ้านกลางเมืองสุขสวัสดิ์  (กรุณานัดล่วงหน้า Line ID : Bikestylefreemag)

-เพชรบุรี  : โรบินสันไลฟ์สไตล์ เพชรบุรี  ศ.-อา. 29-31 มี.ค. 2562 11.00-15.00 น. บริเวณประชาสัมพันธ์ ชั้น 1


กำหนดการกิจกรรม วิ่งชมวัง   

วันอาทิตย์  12 พฤษภาคม 2562

04.00 น.            เข้าสู่งานวิ่งชมวัง

05.00 น.            กิจกรรมบนเวที

05.15 น.            อบอุ่นร่างกาย

05.30 น.             ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 10 กิโลเมตร

05.45 น.            ปล่อยตัวนักวิ่งระยะ 5 กิโลเมตร เดิน 3 กิโลเมตร

06.10 น.            ร่วมรับประทานอาหารเช้า

06.45 น.             พิธีการมอบรางวัลต่างๆ  

08.00 น.            ปิดงานวิ่ง


***เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง มีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จัดทำโดยกองกษาปณ์ กรมธนารักษ์ โดยเป็นเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า ผลิตในปี พ.ศ. 2541 ผลิตจากปลอดกระสุนปืนใหญ่


(-ประวัติและวัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง

มูลนิธิพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณป้อมพระจุลจอมเกล้าได้จัดสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ประดิษฐาน ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเททองหล่อพระบรมรูป และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ เมื่อปี่ พ.ศ. 2535


ภายใต้แท่นประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้านี้ มีห้องอเนกประสงค์ พอที่จะจัดเป็นห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้าขึ้นเป็นการประจำ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปที่ไปสักการะบูชาพระบรมราชานุสาวรีย์ ได้เข้าชมและรับทราบประวัติความเป็นมา คณะกรรมการมูลนิธิฯ จึงดำริจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการดังกล่าว โดยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อันเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประดิษฐานด้านหน้าเหรียญ และพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ณ ป้อมพระจุลจอมเกล้า ประดิษฐานด้านหลังเหรียญ เพื่อจัดหาทุนสร้างห้องนิทรรศการประวัติป้อมพระจุลจอมเกล้า น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีแก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าและประเทศชาติ


รายนามพระเถราจารย์ร่วมพิธีมังคลาภิเษกเหรียญป้อมพระจุลจอมเกล้า พ.ศ.2541


1. สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (ประธานสงฆ์) วัดบวรนิเวศวิหาร


2. พระราชอุดมมงคล (หลวงพ่ออุตตมะ) วัดวังวิเวการาม  


3. พระราชวิสุทธิคุณ (หลวงพ่อเก๋) วัดเกาะหลัก


4. พระญาณวิทยาคมเถร (หลวงพ่อคูณ) วัดบ้านไร่  


5. พระอุดมประชานาถ (หลวงพ่อเปิ่น) วัดบางพระ


6. พระครูสุตพลวิจิตร (หลวงพ่อคร่ำ) วัดวังหว้า


7. พระครูสุนทรวรรณกิจ (หลวงพ่อดี) วัดพระรูป


8. หลวงพ่อหลิว ปญณโก วัดไร่แตงทอง


 9. พระครูพุทธสิริวัฒน์ (หลวงพ่อเมี้ยน) วัดโพธิ์กบจา


10. พระครูสุนทรธรรมกิจ (หลวงพ่อหยอด) วัดแก้วเจริญ )


  *** เหรียญพิเศษ  เนื้อทองแดง สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ” ในวาระ 250 ปี กู้ชาติของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยมูลนิธิสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้สร้างเหรียญสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช “รุ่น 250 ปี กู้ชาติ”  จำนวน 30,000 เหรียญโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหาทุนทรัพย์ในการจัดสร้างพิพิธภัณฑ์เรือหลวงโพธิ์สามต้น ณ ท่าเทียบเรือ อู่ต่อเรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช(อู่ต่อเรือเสม็ดงาม) อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี


ซื้อบัตรได้ที่ www.fanaticrun.com

Tickets

3 Km
฿500.00
SOLD OUT
5 Km
฿500.00
SOLD OUT
10 Km
฿500.00
SOLD OUT
Charity
฿2,000.00
SOLD OUT
Virtual Run ระยะ 10
฿350.00
SOLD OUT
POLIMAXX Run3R Plogging Run
฿200.00
SOLD OUT
Accepted payments
Visa icon Master icon Jcb icon
E914b0092654cae2b4dbfc473ff89547ea496a99
Organized by
BikestyleAndRun