Education

Identity Discovery โดย อาจารย์วรินทร์ธร กมลทกาภัย

Bb9d0913aefc385e2786edbc51dc89a7ef8c1587
Identity Discovery โดย อาจารย์วรินทร์ธร กมลทกาภัย

Identity Discovery ค้นพบศักยภาพที่แท้จริงผ่านตัวตนของฉัน 

ถ้าคุณรัก และมั่นใจในศักยภาพของตัวคุณเองได้ คนอื่นก็จะรักและยอมรับศักยภาพของคุณไปด้วย

โดย อาจารย์วรินทร์ธร กมลทกาภัย


  หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

  • ถ้าคุณยังเขินอาย ไม่กล้าเป็นตัวของตัวเองแบบสุด ๆ
  • ไม่มั่นใจว่าตัวเองมีศักยภาพมากแค่ไหน   
  • คุณอาจจะเติบโตมากับความคาดหวังของคนในครอบครัว หรือเจอสภาวะกดดันของสังคมที่คุณอยู่ ทำให้คุณพลาดโอกาสในการเข้าถึงความเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง
  • รู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเป็นตัวของตัวเอง
  • ต้องประคับประคองความคาดหวังและความรู้สึกต่าง ๆ ของคนรอบข้าง
  • คุณต้องสร้างภาพบางอย่างขึ้นมาเพื่อให้ดูน่ารัก เป็นที่รัก เพื่อจะได้รับการยอมรับ  ซึ่งบางครั้ง ต้องแลกมาด้วยตัวตนที่แท้จริงของคุณ บางครั้งเหนื่อย และเจ็บปวด

  ประโยชน์ที่คุณได้รับ

  • Emergenetics Profile Report รายงานแบบประเมินผลทางจิตวิทยา
  • หลักสูตรนี้จะทำให้คุณค้นพบสัมผัสพลังแห่งตัวตนที่แท้จริงของคุณอย่างลึกซึ้งว่า ในหัวของคุณคิดอย่างไร และทำไมคุณถึงมักแสดงออกอย่างที่คุณกำลังเป็น
  • คุณจะหลงรักตัวเอง มีความสุขกับการเป็นตัวของตัวเอง และสามารถปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงของคุณออกมาได้อย่างที่ต้องการ

  ประวัติวิทยากร(โดยย่อ)

  อาจารย์วรินทร์ธร กมลทกาภัย
  เป็นที่ปรึกษางานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรที่เป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์มากกว่า10 บริษัท,Emergenetics Associate, นักวิเคราะห์ Profile 

  Emergenetics®

  คือหลักการการผสมผสานของทฤษฎีสมองสมัยใหม่ที่ใช้อธิบายตัวตนของเราที่ประกอบด้วยพฤติกรรมจากประสบการณ์ชีวิตและความชอบทางความคิดที่มาจากลักษณะทางพันธุกรรม    การนำหลักการนี้มาใช้อย่างง่ายๆ คือการทำแบบทดสอบด้วยตัวเองผ่านคำถามออนไลน์ และได้ผลออกมาเป็น  Emergenetics Profile ซึ่งโปรไฟล์นี้จะแสดงผลออกมาบนพื้นฐานของคุณลักษณะทางความคิด   4ประการและคุณลักษณะทางพฤติกรรม 3 ประการ

  Emergenetics®เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ต้องเริ่มจากการตระหนักรู้ในตัวตนหรือที่เรียกว่า
  Self-Awarenessเสียก่อน  และความเป็นตัวตนของเรานั้นเป็นเอกลักษณ์ประจำตัวที่ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนใคร และไม่มีสูตรตายตัวว่าความเป็นตัวตนแบบไหนจึงจะทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จ  ทุกๆโปรไฟล์มีจุดเด่นในตัวเอง และเมื่อเราสามารถล่วงรู้ตัวตนของเราแล้วและพร้อมจะพัฒนาในส่วนที่จำเป็นต่อการดำเนินชีวิตเช่นการสื่อสาร การทำงานร่วมกับคนอื่น การแก้ปัญหา การแสดงออก การรับมือกับความขัดแย้ง Emergenetics® เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังทีจะรอให้ท่านนำไปใช้เพื่อความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวเช่นกับครอบครัว หรือที่ทำงานเช่นกับเจ้านาย ลูกน้องและเพื่อนร่วมงาน เพราะเราเชื่อในการค้นพบตัวเองและดึงศักยภาพโดนเด่นที่ซ่อนเร้นอยู่ออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  รับสมัครเพียง 25 คนเท่านั้น
  (รวมค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเอกสารสำหรับสัมมนา)
  Facebook Page: @Essence Public Seminar 
  Email: essence_people@outlook.com
  โทร. 084-015-0009 หรือ 063-642-6296
  *หลังการสมัครเสร็จสมบูรณ์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลลิงค์ พร้อม Control Code เพื่อเข้าไปทำแบบทดสอบล่วงหน้าก่อนเข้าเรียน
  **หากทางบริษัทผู้สมัครเป็นผู้ชำระค่าลงทะเบียนให้ (หรือผู้สมัครเบิกค่าลงทะเบียนกับบริษัท) สามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ได้ โดยเราจะทำเรื่องคืนเงินพร้อมออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีให้หลังยืนยันข้อมูลเป็นที่เรียบร้อย**


  Agenda


  9.00 - 10.30
  Introduction ตื่นรู้ด้วยการทำงานของสมอง
  ทำความรู้จัก Emergenetics Model/ Emergenetics Behavior Attribute 
  กิจกรรมที่ 2: เราจะไปทานข้าวที่ไหนดี
  15 นาทีพัก
  กิจกรรมที่ 1: The Introduction

  10.45 - 12.00
  กิจกรรมที่ 3:วางแผนการท่องเที่ยว
  Emergenetics Thinking Attribute
  การประยุกต์ใช้ Emergenetics ในเรื่องงาน และส่วนตัว
  60 นาทีพักเที่ยง


  13.00 - 14.30

  วิเคราะห์รายงานผลประเมิน
  วิธีการอ่านโปรไฟล์ทำความเข้าใจโปรไฟล์ในภาพรวม
  ทำความเข้าใจโปรไฟล์ของตัวเองก้าวสู่ความเปลี่ยนแปลง
  กิจกรรมที่ 4: ถ้าห้องนี้คือสมอง 
  15 นาทีพัก
  14.45 - 16.30
  กิจกรรมที่ 5: Love Letter
  สะท้อนสิ่งที่เรียนรู้ และสรุป No pain, no gain  Tickets

  No Tickets Available

  D7cb31a175ac383e37c33ee929479fcd66bc9baa
  Organized by
  Essence Public Seminar