Sports

เขาแผงม้า Mini Half Marathon 2019

A4fdd8dbd423cb61c10ca7eb9b010eec2d413861
เขาแผงม้า Mini Half Marathon 2019เขาแผงม้า Marathon 2019 ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 22  กันยายน 2562
สถานที่: สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำรายได้บางส่วนซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
  2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย
  4. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
  5. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่วิ่ง
  6. เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจโดยรวมของ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประเภทแข่งขัน แฟนตาซี ถ้วยรางวัล 1-10 (ตัดสินตามความสวยงาม และเห็นชอบของคณะกรรมการอันดับ 1-10)


*ประเภทรุ่น Marathon ระยะ 21 km. ถ้วยรางวัล 1-10 พร้อมรับเสื้อ Finisher สำหรับผู้พิชิตเส้นทาง

Male (ชาย)    

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี 

รุ่นอายุ 16 - 39 ปี 

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี 

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป


*Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

*ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 10 km. ถ้วยรางวัล 1-10 
Male (ชาย) 

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี 

รุ่นอายุ 16 - 39 ปี 

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี 

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป

Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
*ประเภทรุ่น Fun run ระยะ 5 km
วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีถ้วยรางวัลนักวิ่งทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เขาแผงม้า Marathon 2019 เป็นที่ระลึก เหรียญเกียรติยศ

ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญพิชิตชัย ณ เส้นชัยหลังการแข่งขันขนาด Size เสื้อ 


*สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เสื้อกิจกรรม  

2. เบอร์ประจำตัวนักวิ่ง

3. เหรียญเกียรติยศ

การรับอุปกรณ์การแข่งขัน
- สามารถเลือกจัดส่ง หรือ มารับวันเสาร์ 21 กันยายน 2562

เวลา : 10.00 - 19.00 น.

สถานที่ : สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Google Map : https://goo.gl/maps/7kDCttSAJn62เอกสารที่ต้องนำมาด้วย 

• บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

• หลักฐานการโอนเงิน หรือ Order confirmation (QR Code) 


หลังจากสั่งซื้อบัตรแล้ว ท่านจะได้รับ Order confirmation (QR Code)  ในอีเมล กรณีไม่ได้รับ Order confirmation (QR Code) คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่  -> “My Wallet”


สิทธิพิเศษและบริการ

• บริการน้ำดื่มทุก 2 km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

• บริการห้องสุขาภายใน สนามกีฬา และรถสุขาเคลื่อนที่ระหว่างเส้นทางวิ่ง

• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 03.30 น. ถึง 08.00 น.

• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน


กำหนดการ

เสาร์ 21 กันยายน 2562 ที่สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

10:00 - 19:00 : รับเสื้ออุปกรณ์ป้ายเบอร์วิ่ง (กรณีท่านเลืกนำเอกสารมารับหน้างาน)

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับเสื้อและอุปกรณ์การวิ่งในวันแข่งขันในทุกกรณี


อาทิตย์ 22 กันยายน 2562 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

04:00 - 05:00 :  เปิดประตูเข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย

05:15 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 21 KM.

05:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง 21 KM.

05:35 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 10 KM.

05:45 ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 KM.

05:50 เช็คอินรุ่น FUN RUN 5 KM.

06:00 ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN 5 KM.

07:00 เริ่มพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน*เสื้อสำหรับแข่งขัน


กฎการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล

3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

5. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Running Thailand และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

6.ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

7.หากเกิดอุบัติเหตุใดๆแก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว


MAP
หมายเหตุ :
เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > นำเอกสารมารับบัตรหน้างาน 
> คุณจะได้รับบัตรในรูปแบบของ 
Order confirmation (QR Code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ 
หากยังไม่ได้รับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ “My Wallet”

เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ 
> คุณจะได้รับ Racekit (เสื้อและหมายเลขบิบ) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน

- ระบบจะขึ้นคำว่า "บัตรแข็ง"  หรือ "Physical Ticket" ซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านจะได้รับบัตรในรูปแบบของ Order confirmation (QR Code) เท่านั้น

- ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

Tickets cannot be replaced if lost, stolen or destroyed, and are valid only for the event.

- หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 

Tickets are non-returnable, non-refundable and non-exchangeable.


Tickets

No Tickets Available

4cfb675c31934f9014097edf86bc6ed200260a67
Organized by
Running Thailand