Cover 1x %282%29

เขาแผงม้า Mini Half Marathon 2019เขาแผงม้า Marathon 2019 ครั้งที่ 3

วันอาทิตย์ที่ 22  กันยายน 2562
สถานที่: สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อนำรายได้บางส่วนซื้ออุปกรณ์กีฬามอบให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ที่จัดกิจกรรม
  2. เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพโดยการวิ่ง
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย
  4. เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และห่างไกลยาเสพติด
  5. เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่วิ่ง
  6. เพื่อส่งเสริมภาคธุรกิจโดยรวมของ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

ประเภทแข่งขัน แฟนตาซี ถ้วยรางวัล 1-10 (ตัดสินตามความสวยงาม และเห็นชอบของคณะกรรมการอันดับ 1-10)


*ประเภทรุ่น Marathon ระยะ 21 km. ถ้วยรางวัล 1-10 พร้อมรับเสื้อ Finisher สำหรับผู้พิชิตเส้นทาง

Male (ชาย)    

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี 

รุ่นอายุ 16 - 39 ปี 

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี 

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป


*Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

*ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 10 km. ถ้วยรางวัล 1-10 
Male (ชาย) 

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี 

รุ่นอายุ 16 - 39 ปี 

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี 

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี 

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี 

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป

Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16 - 29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป
*ประเภทรุ่น Fun run ระยะ 5 km
วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีถ้วยรางวัลนักวิ่งทุกท่านที่ทำการลงทะเบียน จะได้รับเสื้อ เขาแผงม้า Marathon 2019 เป็นที่ระลึก เหรียญเกียรติยศ

ผู้เข้าร่วมแข่งขันที่สามารถพิชิตชัยในระยะทางที่ลงทะเบียน (ทุกระยะ) จะได้รับเหรียญพิชิตชัย ณ เส้นชัยหลังการแข่งขันขนาด Size เสื้อ 


*สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เสื้อกิจกรรม  

2. เบอร์ประจำตัวนักวิ่ง

3. เหรียญเกียรติยศ

การรับอุปกรณ์การแข่งขัน
- สามารถเลือกจัดส่ง หรือ มารับวันเสาร์ 21 กันยายน 2562

เวลา : 10.00 - 19.00 น.

สถานที่ : สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

Google Map : https://goo.gl/maps/7kDCttSAJn62เอกสารที่ต้องนำมาด้วย 

• บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

• หลักฐานการโอนเงิน หรือ Order confirmation (QR Code) 


หลังจากสั่งซื้อบัตรแล้ว ท่านจะได้รับ Order confirmation (QR Code)  ในอีเมล กรณีไม่ได้รับ Order confirmation (QR Code) คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่  -> “My Wallet”


สิทธิพิเศษและบริการ

• บริการน้ำดื่มทุก 2 km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

• บริการห้องสุขาภายใน สนามกีฬา และรถสุขาเคลื่อนที่ระหว่างเส้นทางวิ่ง

• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 03.30 น. ถึง 08.00 น.

• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน


กำหนดการ

เสาร์ 21 กันยายน 2562 ที่สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

10:00 - 19:00 : รับเสื้ออุปกรณ์ป้ายเบอร์วิ่ง (กรณีท่านเลืกนำเอกสารมารับหน้างาน)

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับเสื้อและอุปกรณ์การวิ่งในวันแข่งขันในทุกกรณี


อาทิตย์ 22 กันยายน 2562 สถานีอ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา

04:00 - 05:00 :  เปิดประตูเข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย

05:15 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 21 KM.

05:30 ปล่อยตัวนักวิ่ง 21 KM.

05:35 เช็คอินรุ่นแข่งขัน 10 KM.

05:45 ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 KM.

05:50 เช็คอินรุ่น FUN RUN 5 KM.

06:00 ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN 5 KM.

07:00 เริ่มพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน*เสื้อสำหรับแข่งขัน


กฎการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล

3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

5. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Running Thailand และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

6.ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

7.หากเกิดอุบัติเหตุใดๆแก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว


MAP
หมายเหตุ :
เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > นำเอกสารมารับบัตรหน้างาน 
> คุณจะได้รับบัตรในรูปแบบของ 
Order confirmation (QR Code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ 
หากยังไม่ได้รับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ “My Wallet”

เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ 
> คุณจะได้รับ Racekit (เสื้อและหมายเลขบิบ) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน

- ระบบจะขึ้นคำว่า "บัตรแข็ง"  หรือ "Physical Ticket" ซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านจะได้รับบัตรในรูปแบบของ Order confirmation (QR Code) เท่านั้น

- ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

Tickets cannot be replaced if lost, stolen or destroyed, and are valid only for the event.

- หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 

Tickets are non-returnable, non-refundable and non-exchangeable.


View Tickets
Date
22 September 2019 at 04:00 - 07:00
Add to Calendar
Location
อ่างเก็บน้ำบ้านสันกำแพง, Chang Wat Nakhon Ratchasima, Thailand
View Map

Organized by

Maxresdefault
Running Thailand

Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.

Having trouble purchasing ticket? View Help Center