Cover evp %e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b9%88%e0%b8%99 15 coaching for success

รุ่น 15 Coaching for Success : Leading Your Performance & Team “ทักษะการโค้ชเพื่อความสำเร็จของตนเองและทีม”

          ในยุค Millennials ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งความคิด สไตล์การทำงาน วิธีการสื่อสาร ของคน Gen ต่างๆ ทำให้การสื่อสารเห็นภาพความสำเร็จไม่ตรงกัน การทำงานชะงักไม่ราบรื่น ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) จึงช่วยให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เปิดใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ฝึกทักษะการโค้ชและผู้รับการโค้ชด้วย

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของธุรกิจ หลักสูตร “ทักษะการโค้ชเพื่อความสำเร็จของตนเองและทีม”  Coaching for Success : Leading Your Performance & Team 

สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป จะติดปีกให้คุณมีทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เพื่อใช้พัฒนาตนเองและทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการทำงานในองค์กร และการใช้ชีวิต คุณจะได้ฝึกและเรียนรู้ 10 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ 

1. เข้าใจความหมายของการโค้ช (Coaching) ที่ถูกต้อง ตามหลักของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก
2. รู้จักรูปแบบเครื่องมือการบริหารคน ด้วย TAPS model 
3. เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning Journey – J model) ที่มีผลต่อความสำเร็จไปสู่เป้าหมาย
4. เรียนรู้ Growth Mindset ที่สำคัญของการพัฒนาตนเองและการเป็นผู้บริหารขององค์กร และ Fixed Mindset ที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าในชีวิต
5. หลักการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ ด้วย SMART GOAL 
6. ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Communication Skills for Rapport Building) 
7. การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง ผ่านการเข้าใจและรู้จักตัวตนภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personal Exploration – Deep Dive under Iceberg) 
8. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skills) โค้ชต้องฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดออกมา และอุปสรรคที่มีต่อการฟัง
9. เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความคิด (Asking Questions Techniques) โค้ชต้องถามอย่างไร ให้ผู้รับการโค้ชเกิดความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
10. เทคนิคการโค้ชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ด้วย GROW model เพื่อช่วยดึงศักยภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานขององค์กร ทำให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต

บรรยากาศการเรียน :  https://bit.ly/2ET2fmC

รีวิวผู้เข้าอบรม "เรียนโค้ชได้อะไรมากกว่าที่คิด" 


การโค้ชคืออะไร ? 


บทความในฐานเศรษฐกิจ : http://backoff.thansettakij.com/2018/08/18/306579


ผลลัพธ์จากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้

·      เป็นผู้บริหารที่เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน ปรับมุมมองไปในเชิงบวกมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน พร้อมเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม

·      จุดประกายความคิดสร้างแรงจูงใจทางบวกให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้

·      เรียนรู้การฟัง การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานออกมาให้มากที่สุด

·      มีทิศทางในการพัฒนาตนเองและทีมงานที่ชัดเจนด้วย GROW model เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยั่งยืน

·      สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ 

·      นำเทคนิคในหลักสูตรนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

·       ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร

·       ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

·       Talents ที่เตรียมพร้อมเพื่อโปรโมทเป็นผู้จัดการ

·       บุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการฝึกอบรม โดย โค้ชอาชีพที่ได้ประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA ที่มีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 1,000 ชั่วโมง 

ลงมือฝึกกันด้วยเนื้อหาแน่นๆ โดย โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม โค้ชอาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Professional Certified Coach (PCC) 1 ใน 39 คนไทย จาก International Coach Federation (ICF), USA และ Certified Brain-Based Coaching & Results Trained Coach จาก NeuroLeadership Institute (NLI), Australia อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรใหญ่ที่ดูแลคนเป็นพันๆ ทั้ง Big C, Tesco Lotus และ Makro

** กรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

การเดินทาง : BTS นานา
สำรองที่นั่ง : รายละเอียด และใบสมัคร  http://bit.ly/2QWKwgi 

สอบถามเพิ่มเติม
อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (อ.ทับทิม) โทร 081 644 9508  Line@: @2pacoaching  
#พัฒนาตนเอง #CoachingSkills #seminar #Leadership #coaching

View Tickets
Date
15 Aug 2019 09:00 - 16 Aug 2019 16:30
Add to Calendar
Location
โรงแรม บูเลอวาร์ด กรุงเทพ สุขุมวิท ซอย 5, Bangkok, Thailand
View Map

Organized by

1918078 934833769947883 3982422916943456959 n
2Pa Consulting & Coaching
Visit Website
Want to know more about this event?
Contact the Organizer

Tickets

No Tickets Available


Want to know more about this event?

Please contact the organizer for more information.
1918078 934833769947883 3982422916943456959 n

2Pa Consulting & Coaching

Having trouble purchasing ticket? View Help Center