Education

รุ่น 15 Coaching for Success : Leading Your Performance & Team “ทักษะการโค้ชเพื่อความสำเร็จของตนเองและทีม”

8c69448aa09540be49d09bd44364281cb0a281aa
รุ่น 15 Coaching for Success : Leading Your Performance & Team “ทักษะการโค้ชเพื่อความสำเร็จของตนเองและทีม”
          ในยุค Millennials ที่มีความหลากหลายและแตกต่างกันทั้งความคิด สไตล์การทำงาน วิธีการสื่อสาร ของคน Gen ต่างๆ ทำให้การสื่อสารเห็นภาพความสำเร็จไม่ตรงกัน การทำงานชะงักไม่ราบรื่น ดังนั้นการสร้างวัฒนธรรมการโค้ชในองค์กร (Coaching Culture) จึงช่วยให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ (Trust) เปิดใจ กล้าแสดงความคิดเห็น ทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้น ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และส่งผลต่อการใช้ชีวิตของผู้ฝึกทักษะการโค้ชและผู้รับการโค้ชด้วย

ไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของธุรกิจ หลักสูตร “ทักษะการโค้ชเพื่อความสำเร็จของตนเองและทีม”  Coaching for Success : Leading Your Performance & Team 

สำหรับผู้บริหารและบุคคลทั่วไป จะติดปีกให้คุณมีทักษะการโค้ช (Coaching Skills) เพื่อใช้พัฒนาตนเองและทีมงานไปสู่ความสำเร็จ ทั้งการทำงานในองค์กร และการใช้ชีวิต คุณจะได้ฝึกและเรียนรู้ 10 ทักษะการโค้ชที่สำคัญ ได้แก่ 

1. เข้าใจความหมายของการโค้ช (Coaching) ที่ถูกต้อง ตามหลักของสหพันธ์โค้ชนานาชาติ (ICF) ที่เป็นมาตรฐานสากลที่ใช้ทั่วโลก
2. รู้จักรูปแบบเครื่องมือการบริหารคน ด้วย TAPS model 
3. เข้าใจทฤษฎีการเรียนรู้ของมนุษย์ (Learning Journey – J model) ที่มีผลต่อความสำเร็จไปสู่เป้าหมาย
4. เรียนรู้ Growth Mindset ที่สำคัญของการพัฒนาตนเองและการเป็นผู้บริหารขององค์กร และ Fixed Mindset ที่ทำให้คุณไม่ก้าวหน้าในชีวิต
5. หลักการตั้งเป้าหมายอย่างไรให้สำเร็จ ด้วย SMART GOAL 
6. ทักษะการสื่อสารที่สำคัญ เพื่อสร้างสัมพันธ์เชิงลึก (Communication Skills for Rapport Building) 
7. การสร้างแรงบันดาลใจด้วยตัวเอง ผ่านการเข้าใจและรู้จักตัวตนภายใต้ภูเขาน้ำแข็ง (Self-Personal Exploration – Deep Dive under Iceberg) 
8. ทักษะการฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening Skills) โค้ชต้องฟังอะไร ฟังอย่างไรให้ได้ยินสิ่งที่ผู้รับการโค้ชไม่ได้พูดออกมา และอุปสรรคที่มีต่อการฟัง
9. เทคนิคการถามเพื่อกระตุ้นความคิด (Asking Questions Techniques) โค้ชต้องถามอย่างไร ให้ผู้รับการโค้ชเกิดความคิด ก้าวข้ามอุปสรรค และลงมือทำ
10. เทคนิคการโค้ชเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ ด้วย GROW model เพื่อช่วยดึงศักยภาพทีมงานให้บรรลุเป้าหมายในการทำงานขององค์กร ทำให้มีความสุขในการทำงานและการใช้ชีวิต

บรรยากาศการเรียน :  https://bit.ly/2ET2fmC

รีวิวผู้เข้าอบรม "เรียนโค้ชได้อะไรมากกว่าที่คิด" 


การโค้ชคืออะไร ? 


บทความในฐานเศรษฐกิจ : http://backoff.thansettakij.com/2018/08/18/306579


ผลลัพธ์จากการเข้าอบรมหลักสูตรนี้

·      เป็นผู้บริหารที่เข้าใจตนเอง เข้าใจทีมงาน ปรับมุมมองไปในเชิงบวกมากขึ้น มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของทุกคน พร้อมเป็นนักพัฒนาคนที่ยอดเยี่ยม

·      จุดประกายความคิดสร้างแรงจูงใจทางบวกให้ทีมงาน ก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรค เพื่อให้งานเดินไปข้างหน้าได้

·      เรียนรู้การฟัง การใช้คำถาม สร้างการตระหนักรู้  เปิดรับโอกาสใหม่ๆ เพื่อดึงศักยภาพของตนเองและทีมงานออกมาให้มากที่สุด

·      มีทิศทางในการพัฒนาตนเองและทีมงานที่ชัดเจนด้วย GROW model เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้อย่างยั่งยืน

·      สร้างความผูกพันองค์กร (Engagement) ช่วยให้ทีมทำงานอย่างมีเป้าหมาย มีความสุขและเต็มใจทำ 

·      นำเทคนิคในหลักสูตรนี้ไปใช้ในทางปฏิบัติได้จริง และสร้างการเปลี่ยนแปลงของทีมงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

·       ผู้บริหาร ผู้จัดการ ผู้นำ หัวหน้างาน เจ้าของกิจการ ที่ต้องการนำทักษะการโค้ชไปใช้ในองค์กร

·       ผู้จัดการมือใหม่ ที่เพิ่งได้รับการโปรโมท

·       Talents ที่เตรียมพร้อมเพื่อโปรโมทเป็นผู้จัดการ

·       บุคคลทั่วไป ที่ต้องการฝึกทักษะการโค้ช เพื่อใช้ในการทำงาน และชีวิตส่วนตัว

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบและดำเนินการฝึกอบรม โดย โค้ชอาชีพที่ได้ประกาศนียบัตรรับรองตามมาตรฐานการโค้ชจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ International Coach Federation (ICF), USA ที่มีชั่วโมงการโค้ชมากกว่า 1,000 ชั่วโมง 

ลงมือฝึกกันด้วยเนื้อหาแน่นๆ โดย โค้ชป้าชมพู่ โค้ชป้าทับทิม โค้ชอาชีพที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Professional Certified Coach (PCC) 1 ใน 39 คนไทย จาก International Coach Federation (ICF), USA และ Certified Brain-Based Coaching & Results Trained Coach จาก NeuroLeadership Institute (NLI), Australia อดีตผู้บริหารระดับสูงองค์กรใหญ่ที่ดูแลคนเป็นพันๆ ทั้ง Big C, Tesco Lotus และ Makro

** กรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรม สามารถนำไปหักลดหย่อนภาษีได้ 200% ตามประกาศ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน

การเดินทาง : BTS นานา
สำรองที่นั่ง : รายละเอียด และใบสมัคร  http://bit.ly/2QWKwgi 

สอบถามเพิ่มเติม
อ.ปริยานุช ณ ตะกั่วทุ่ง (อ.ทับทิม) โทร 081 644 9508  Line@: @2pacoaching  

Tickets

No Tickets Available

54e7f929321e8f155834b8b6afd5ee6138a5d1b4
Organized by
2Pa Consulting & Coaching