Sports

ไอ้ปอดเหล็ก วิ่งทะลุเมฆ ภูทับเบิก ครั้งที่ 2

5e067da96449841b8412e233b76a1d9b17e942d2
ไอ้ปอดเหล็ก วิ่งทะลุเมฆ ภูทับเบิก ครั้งที่ 2

ร่วมสร้างประวัติศาสตร์ “ไอ้ปอดเหล็ก วิ่งทะลุเมฆ ภูทับเบิก” ครั้งที่ 2  

ในวันอาทิตย์ ที่ 6 ตุลาคม 2019

สัมผัสคลื่นทะเลหมอก พิชิต 111 โค้ง กับความสูงระดับ 1667 M. เส้นทางวิ่งสุดท้าทาย ตื่นตาตื่นใจ กับวิวทิวทัศน์ ดื่มด่ำกับธรรมชาติ  วิ่งรับตะวัน ทะลุเมฆ


วัตถุประสงค์

-เพื่อนำรายได้บางส่วนซื้อมอบอุปกรณ์กีฬาให้โรงเรียนบ้านดอยน้ำเพียงดิน

-เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจภาคส่วนของภูทับเบิก 

-เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในเชิงการอออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ

-เพื่อประชาสัมพันธ์การวิ่งให้แพร่หลาย

-เพื่อส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด

-เพื่อประชาสัมพันธ์สถานที่วิ่ง


กำหนดการเวลา: รับเสื้ออุปกรณ์ ป้ายเบอร์ (BIB)

 สามารถเลือกจัดส่ง หรือ มารับ วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 – 19.00 น. 

สถานที่ ทานตะวัน รีสอร์ท อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์ 

วันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2562 วันแข่งขัน

จุดสตาร์ท ที่ ทานตะวัน รีสอร์ท อ.หล่มเก่า จ.เพชรบูรณ์

หมายเหตุ : ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการรับเสื้อและอุปกรณ์การวิ่งในวันแข่งขันในทุกกรณี


เสื้อการแข่งขัน

เหรียญที่ระลึก - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 34 กิโลเมตร


เหรียญที่ระลึก - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 21 กิโลเมตร


เหรียญที่ระลึก - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 10 กิโลเมตร


เหรียญที่ระลึก - ซุปเปอร์ฮาล์ฟมาราธอน 5 กิโลเมตร*กำหนดการ

*หมายเหตุ นักวิ่งระยะ 34 Km.จะต้องนำไฟส่องสว่าง ติดที่ศีรษะมาด้วย เนื่องจากอาจมีหมอกและเมฆ ปกคุม และความมืดของเส้นทาง

เวลา 03:30 น. เข้างานพร้อมให้ผู้แข่งขันวอร์มร่างกาย
เวลา 04:15 น. เช็คอินระยะ 34 KM.
เวลา 04:30 น. ปล่อยตัวระยะ 34 KM.
เวลา 05:15 น. เช็คอินรุ่นแข่งขัน 21 KM.
เวลา 05:30 น. ปล่อยตัวนักวิ่ง 21 KM.
เวลา 05:35 น. เช็คอินรุ่นแข่งขัน 10 KM.
เวลา 05:45 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง มินิมาราธอน 10 KM.
เวลา 05:50 น.เช็คอินรุ่น FUN RUN 5 KM.
เวลา 06:00 น.ปล่อยตัวนักวิ่ง FUN RUN 5 KM.
เวลา 07:00 น.เริ่มพิธีมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน

*สิทธิพิเศษและบริการ

• บริการน้ำดื่มทุก 2 km. ตามมาตรฐานการจัดการแข่งขัน

• ซุ้มอาหารเช้า เครื่องดื่ม บริการหลังเข้าเส้นชัย

• เจ้าหน้าที่ดูแลตลอดเส้นทาง

• บริการห้องสุขาภายใน พื้นที่

• บริการรับฝากของ ตั้งแต่ 03.30 น. ถึง 09.00 น.

• รถพยาบาลพร้อมให้บริการตลอดงาน


*กฎการแข่งขัน

1. การแข่งขันในสนามวิ่งนี้ เป็นสนามวิ่งอันทรงเกียรติ การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

2. ผู้สมัครเข้าแข่งขันต้องมีอายุตรงตามกลุ่มอายุที่สมัคร โดยผู้สมัครต้องแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางก่อนเข้ารับรางวัล

3. ผู้ชนะที่ลงทะเบียนไม่ถูกต้องตามกลุ่มอายุหรือประเภทที่วิ่ง จะถือว่าสละสิทธิ์ในการรับรางวัลและของที่ระลึก

4. นักวิ่งต้องผ่านจุด Check Point ครบถ้วน พร้อมแสดงสัญลักษณ์ 

5. ภาพถ่ายของผู้เข้าแข่งขันถือเป็นทรัพย์สินของ Running Thailand และขอสงวนสิทธิ์ในการนำไปใช้เพื่อการประชาสัมพันธ์

6.ไม่สามารถขอคืนเงินค่าสมัครได้

7.หากเกิดอุบัติเหตุใดๆแก่นักกีฬา หรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งระหว่างแข่งขัน และร่วมกิจกรรม นักกีฬาและผู้เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ กับทางผู้จัดทั้งสิ้น นักกีฬาที่สมัครถือว่ารับทราบเรียบร้อยแล้ว


1.*ประเภทแข่งขัน แฟนตาซี ถ้วยรางวัล 1-10 

(ตัดสินตามความสวยงาม และเห็นชอบของคณะกรรมการอันดับ 1-10)

2.*ประเภทรุ่น Half Marathon ระยะ 34 km. ถ้วยรางวัล 1-10 

*Male (ชาย)

รุ่นอายุ 16-29 ปี  

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี  

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี

รุ่นอายุ 60 UP 

*Female (หญิง)

รุ่นอายุ 16-29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป

3.*ประเภทรุ่น Half Marathon ระยะ 21 km. ถ้วยรางวัล 1-10 

*Male (ชาย)

รุ่นอายุ 16-29 ปี  

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี

รุ่นอายุ 60 UP 

*Female (หญิง)

รุ่นอายุ 16-29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป


4.*ประเภทรุ่น Mini Marathon ระยะ 10 km. ถ้วยรางวัล 1-10 

*Male (ชาย)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16-29 ปี  

รุ่นอายุ 30-39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี  

รุ่นอายุ 50 – 59 ปี

รุ่นอายุ 60 - 69 ปี

รุ่นอายุ 70 ขึ้นไป

*Female (หญิง)

รุ่นอายุต่ำกว่า 15 ปี

รุ่นอายุ 16-29 ปี

รุ่นอายุ 30 – 39 ปี

รุ่นอายุ 40 - 49 ปี

รุ่นอายุ 50 ปีขึ้นไป


5.*ประเภทรุ่น Fun run ระยะ 5 km วิ่งเพื่อสุขภาพ ไม่มีถ้วยรางวัล


ขนาด Size เสื้อ 

*เอกสารที่ต้องนำมาหน้างาน หรือนำมารับเสื้อ

• บัตรประชาชน หรือ พาสปอร์ต

• หลักฐานการโอนเงิน หรือ Order confirmation (QR Code) 

หลังจากสั่งซื้อบัตรแล้ว ท่านจะได้รับ Order confirmation (QR Code)  ในอีเมล กรณีไม่ได้รับ Order confirmation (QR Code) คุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่  -> “My Wallet”


*สิ่งที่คุณจะได้รับ

1. เสื้อกิจกรรม  

2. เบอร์ประจำตัวนักวิ่ง

3. เหรียญเกียรติยศ


 Map
หมายเหตุ :

เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > นำเอกสารมารับบัตรหน้างาน 
> คุณจะได้รับบัตรในรูปแบบของ 
Order confirmation (QR Code) ส่งไปให้ในอีเมลที่ใช้สั่งซื้อ 
หากยังไม่ได้รับคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่ “My Wallet”

เมื่อคุณสั่งซื้อบัตรแล้วเลือกวิธีการรับบัตร > จัดส่งตามที่อยู่ที่ระบุ 
> คุณจะได้รับ Racekit (เสื้อและหมายเลขบิบ) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนวันงาน

- ระบบจะขึ้นคำว่า "บัตรแข็ง"  หรือ "Physical Ticket" ซึ่งในความเป็นจริงแล้วท่านจะได้รับบัตรในรูปแบบของ Order confirmation (QR Code) เท่านั้น

- ผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบกรณีที่คุณทำบัตรหาย ถูกขโมยหรือถูกทำลาย

Tickets cannot be replaced if lost, stolen or destroyed, and are valid only for the event.

- หากซื้อบัตรเข้างานแล้ว ทางผู้จัดงานไม่รับคืนเงิน/คืนบัตรทุกกรณี 

Tickets are non-returnable, non-refundable and non-exchangeable.


Tickets

No Tickets Available

22a3bee74fc8f952ee542ae710d6b4fedbbe1ad4
Organized by
Running Thailand